Giai đoạn ung thư phổi là gì? Các công bố khoa học về Giai đoạn ung thư phổi

Giai đoạn ung thư phổi là cách phân loại ung thư phổi dựa trên kích thước của khối u và mức độ lan rộng của bệnh trong cơ thể. Hệ thống phân loại giai đoạn ung thư phổi thường dùng là hệ thống TNM, trong đó T đại diện cho kích thước của khối u và độ thâm nhập vào các mô lân cận, N đại diện cho sự lan rộng của ung thư sang các hạch bạch huyết cơ sở và M đại diện cho việc có hay không có sự lan rộng của ung thư ra các cơ quan từ xa khác trong cơ thể. Có tổng cộng 4 giai đoạn trong hệ thống này, từ giai đoạn I (khối u nhỏ và chưa lan rộng) đến giai đoạn IV (khối u lớn và đã lan rộng ra các cơ quan khác).
Dưới đây là chi tiết về từng giai đoạn trong hệ thống phân loại TNM của ung thư phổi:

Giai đoạn I:
- T : Khối u nằm trong phổi và có kích thước nhỏ hơn 3 cm. Không lan rộng vào các mô lân cận.
- N : Không có sự lan rộng của ung thư vào các hạch bạch huyết cơ sở.
- M : Không có sự lan rộng của ung thư ra các cơ quan từ xa khác.

Giai đoạn II:
- T : Khối u có kích thước từ 3 cm đến 7 cm. Có thể lan rộng vào mô lân cận như màng phổi, màng ngoại phổi hoặc mạch máu và dây thần kinh ở xung quanh phổi.
- N : Ung thư lan rộng sang hạch bạch huyết cơ sở trong cùng bên phổi, hoặc ung thư lâm sàng trong hạch bạch huyết cơ sở ở cùng bên phổi nhưng không vượt qua cánh tay phổi.
- M : Không có sự lan rộng của ung thư ra các cơ quan từ xa khác.

Giai đoạn III:
- T : Khối u lan rộng vào các cơ quan lân cận, như xương ống cứng, mạch tuần hoàn phổi, thực quản, cuống họng hoặc phổi khác.
- N : Ung thư lan rộng sang hạch bạch huyết cơ sở ở cùng bên phổi và có thể vượt qua cánh tay phổi, hoặc ung thư lân cận mở rộng vào hông phổi hoặc màng phổi.
- M : Không có sự lan rộng của ung thư ra các cơ quan từ xa khác.

Giai đoạn IV:
- T : Khối u có kích thước lớn hơn 7 cm và có khả năng lan rộng vào các cơ quan như tim, trường mạch chủ hoặc lượng nước xung quanh phổi.
- N : Ung thư lan rộng vào các hạch bạch huyết cơ sở ở cả hai bên phổi.
- M : Ung thư lan rộng vào các cơ quan từ xa khác như não, gan, xương hoặc tuyến thượng thận (metastasis).

Hệ thống phân loại TNM được sử dụng để xác định giai đoạn của ung thư phổi, từ đó giúp trong việc lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp và dự đoán tỷ lệ sống sót của bệnh nhân.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "giai đoạn ung thư phổi":

Tổng số: 0   
  • 1