Scholar Logo

Scholar Hub

Công cụ hỗ trợ trích dẫn và phân tích khoa học Việt Nam

Các tính năng chính

Công cụ hỗ trợ đắc lực cho các nhà nghiên cứu khoa học, tác giả


Hỗ trợ trích dẫn, danh mục tài liệu tham khảo

Hỗ trợ tạo danh mục tài liệu tham khảo (references) theo các chuẩn trích dẫn phổ biến như APA, IEEE, AMA,... từ trang web, bài báo, sách, sáng chế,...

Thống kê & phân tích công bố khoa học

Thống kê các công bố khoa học (bài báo, sách,..) trong nước và quốc tế, phân tích chất lượng & mức độ ảnh hưởng của các công bố

Thống kê tạp chí khoa học, nhà xuất bản

Thống kê bài báo của tạp chí, các cơ sở dữ liệu khoa học ISI, Scopus, ACI,... hỗ trợ người dùng đánh giá chất lượng thông qua các chỉ số H-Index, i10-Index,...

Thống kê đơn vị, cơ sở nghiên cứu khoa học

Thống kê bài báo của các trường đại học, học viện, cơ sở nghiên cứu, đào tạo,... hỗ trợ người dùng đánh giá chất lượng thông qua các chỉ số H-Index, i10-Index,...

Những đặc điểm nổi bật

Luôn không ngừng phát triển để đem lại giá trị tốt nhất cho người sử dụng


Dữ liệu phong phú, đa dạng

Dữ liệu được thu thập từ các nguồn dữ liệu chính thống, uy tín,... thuộc nhiều lĩnh vực nghiên cứu khoa học khác nhau từ các tạp chí, hội thảo, nhã xuất bản trong và ngoài nước

Phân tích chính xác, trực quan

Dữ liệu trích dẫn được phân tích từ Google Scholar - cơ sở dữ liệu khoa học lớn nhất hiện nay, các chỉ số H-Index, i10,... được tính toán chính xác, đầy đủ

Đơn giản, dễ sử dụng

Giao diện đơn giản nhưng mạnh mẽ, giúp các thao tác trở nên nhanh chóng, thuận tiện, các thông tin được cung cấp chi tiết và sắp xếp khoa học

Hỗ trợ tận tình, không ngừng cập nhật

Sẵn sàng hỗ trợ giải đáp thắc mắc về các chức năng, dữ liệu, không ngừng cập nhật nâng cấp và điều chỉnh để đảm bảo sự chính xác, hoàn thiện