Thủy điện là gì? Các công bố khoa học về Thủy điện

Thủy điện là một hệ thống sản xuất điện năng sử dụng năng lượng từ nước chảy trong các dòng sông, suối, hồ, hầm nước hoặc các công trình thủy lợi khác. Thủy điện khai thác năng lượng từ các nguồn nước tự nhiên, chuyển đổi năng lượng cơ học thành điện năng thông qua việc vận hành các động cơ turbine và máy phát điện. Thủy điện được coi là một nguồn điện tái tạo, không gây ra khí thải gây hại cho môi trường và có thể cung cấp điện năng liên tục và ổn định.
Thủy điện có thể được chia thành hai loại chính là thủy điện mặt trời và thủy điện lưu động.

Thủy điện mặt trời: Đây là dạng thủy điện phổ biến nhất, thu thập và tận dụng năng lượng từ ánh sáng mặt trời để sản xuất điện. Hệ thống thủy điện mặt trời bao gồm các bề mặt phản chiếu ánh sáng, hệ thống tạo ra dòng chảy của nước, turbine và máy phát điện. Ánh sáng mặt trời được tập trung vào bề mặt phản chiếu ánh sáng, cung cấp năng lượng cho quá trình làm nóng nước và biến nó thành hơi nước. Hơi nước được đẩy qua máy bay hơi của turbine, tạo ra năng lượng cơ học. Năng lượng này sau đó được chuyển đổi thành điện qua máy phát điện.

Thủy điện lưu động: Loại thủy điện này sử dụng nước chảy từ các dòng sông bằng cách tạo ra các công trình thủy lợi như hồ chứa nước, hồ lớn, đập nước và hầm nước. Khi nước được chứa lại trong hồ, nó tạo ra một lượng lớn năng lượng tiềm năng. Khi cần sản xuất điện, công trình thủy lợi được mở ra, cho phép nước chảy qua các đường ống tiếp điện và đẩy turbine. Lực đẩy từ nước chảy tạo ra năng lượng cơ học, và sau đó nó được chuyển thành điện qua máy phát điện.

Thủy điện mang lại nhiều lợi ích, bao gồm việc cung cấp nguồn điện sạch, tái tạo, không gây ra khí thải gây hại cho môi trường, và nguồn điện ổn định, không bị ảnh hưởng bởi biến đổi thời tiết như năng lượng mặt trời hoặc gió. Tuy nhiên, đối với thủy điện lưu động, việc xây dựng các công trình thủy lợi có thể gây ảnh hưởng đến môi trường, ảnh hưởng đến sinh thái dòng sông và cuộc sống của các loài sinh vật nước.
Cụ thể hơn, thủy điện bao gồm các thành phần và quy trình sau:

1. Bể chứa nước: Đây là không gian lưu trữ nước, có thể là hồ chứa nước tự nhiên hoặc được tạo ra bằng cách xây dựng đập nước. Bể chứa nước được thiết kế để lưu trữ nước và tạo ra sự khác biệt độ cao trong dòng nước, tạo ra năng lượng tiềm năng.

2. Đập nước: Đập nước là công trình thủy lợi được xây dựng để chặn và kiểm soát lưu lượng nước. Đập nước có thể là đập truyền thống bằng bê tông hoặc đập đất, hoặc là hồ chứa nước tự nhiên. Khi cần, cánh cửa của đập được mở ra để cho phép lưu lượng nước chảy qua.

3. Hầm nước: Hầm nước là một hệ thống đường ống hoặc kênh dẫn nước từ hồ chứa nước đến turbine. Nước chảy từ hồ chứa xuống qua hầm nước, tạo ra một áp lực và lưu lượng nước đủ để làm vận hành turbine.

4. Turbine: Turbine chịu trách nhiệm chuyển đổi năng lượng cơ học từ nước chảy thành năng lượng quay. Nước chảy từ hầm nước đẩy lớp cánh của turbine, gây ra quay và tạo ra năng lượng cơ học.

5. Máy phát điện: Máy phát điện là thiết bị chuyển đổi năng lượng cơ học từ turbine thành điện năng. Với sự kết hợp của cái quay từ turbine, máy phát điện tạo ra điện năng thông qua cải thiện động cơ và các biến đổi điện từ.

6. Trạm biến áp: Sau khi được tạo ra, điện năng từ máy phát điện được đưa tới trạm biến áp để điều chỉnh và tăng áp đổi từ điện thế thấp sang điện thế cao, để có thể truyền tải qua các đường dây truyền điện.

7. Hệ thống truyền điện: Điện năng từ trạm biến áp được truyền tải qua mạng lưới điện để phân phối đến các khu vực sử dụng.

Tùy thuộc vào môi trường và điều kiện địa phương, thủy điện có thể được xây dựng như một dự án lớn, như thủy điện sông lớn, hoặc như các dự án nhỏ hơn, như thủy điện suối hay thủy điện rung cộng đồng. Thủy điện đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn điện sạch và bền vững, đồng thời giúp giảm phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch và giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "thủy điện":

First-principles modeling, scaling laws and design of structured photocatalytic oxidation reactors for air purification
Catalysis Today - Tập 69 - Trang 41-49 - 2001
Gregory B Raupp, Alessio Alexiadis, Md.Moazzem Hossain, Rajnish Changrani
Food Safety Knowledge and Behavior of Expanded Food and Nutrition Education Program Participants in Arizona
Journal of Food Protection - Tập 63 - Trang 1725-1731 - 2000
Ralph R. Meer, Scottie L. Misner
Imprinting, Honeymooning, or Maturing: Testing Three Theories of how Interfirm Social Bonding Impacts Suppliers’ Allocations of Resources to Business Customers
Australasian Marketing Journal - Tập 23 - Trang 96-106 - 2015
Arch G. Woodside, Roger Baxter
In business markets, does strength of social bonds that a supplier perceives with a specific customer influence the supplier's allocations of resources relative to other customers? If social bonding does uniquely impact supplier allocation of resources to customers, does the impact vary by relationship duration? Relationship marketing and Homans’ framework for social behavior are the theoretical bases for the study, which uses survey data to examine three alternative models that indicate how suppliers’ perceptions of social bonds with customers influence the suppliers’ allocations of resources over time. Analysis of data from sales and marketing managers confirms that two of these models, the imprinting theory and the maturity theory, are relevant. The findings indicate that relationship managers need to take into account the clear effect that creation of strong social bonds in buyer–seller relationships, as distinct from financial bonds, has on the way in which suppliers allocate resources to those relationships and how relationship duration affects the way in which they do so. The study strengthens the argument, on a strong theoretical base, to adopt a collaborative, as opposed to a transactional, approach to buyer–seller relationships.
An extension of a result of Lehmer on numbers coprime to n
Ramanujan Journal - Tập 16 - Trang 59-71 - 2008
P. Codecà, M. Nair
For squarefree N and x∈R, define $$\Delta(x,N)=\sum_{\stackrel{\scriptstyle n\leq xN}{(n,N)=1}}1-x\varphi(N).$$ In the special case when N is composed of primes $p,p\equiv-1\ (\mathrm{mod}\>q)$ with q>1, Lehmer evaluated $\Delta(\frac{a}{q},N)$ for any a, 1≤aq)$ where r is any variable residue modulo q of order congruent to 2 modulo 4. This yields new examples of N for which Δ(N)=sup  x |Δ(x,N)| satisfies Δ(N)≫2ω(N).
Dilatation of the aorta in pure, severe, bicuspid aortic valve stenosis
American Heart Journal - Tập 147 - Trang 736-740 - 2004
Gareth J Morgan-Hughes, Carl A Roobottom, Patrick E Owens, Andrew J Marshall
Alternate proofs for the n-dimensional resolution theorems
Topology and its Applications - Tập 305 - Trang 107883 - 2022
Leonard R. Rubin, Vera Tonić
Ferroelectric phase transition in Ga2Te3 single crystals
Journal of Physics and Chemistry of Solids - Tập 66 - Trang 1-4 - 2005
G.A. Gamal, M.M. Abdalrahman, M.I. Ashraf, H.J. Eman
Entrepreneurial orientation and the structuring of organizations
Emerald - Tập 18 Số 6 - Trang 454-468 - 2006
Giri Jogaratnam, Eliza Ching‐Yick Tse
PurposeThe purpose of this study is to test the entrepreneurial orientation organization structure‐performance link within the context of the Asian hotel industry.Design/methodology/approachPerformance was designated as the dependent variable while strategic posture and organization structure were considered the independent variables. Correlation and regression analysis were adopted to test relationships.FindingsResults suggest that entrepreneurial strategic posture is positively associated with performance. Contrary to expectations, organic structures were negatively associated with performance. The study findings are in support of previous researchers who have suggested that western theories are not easily generalized to a non‐western context.Research limitations/implicationsThe cross‐sectional approach adopted in this research does not capture the effects of strategy‐structure alignment over time. The external validity of the results is also limited due to the geographically focused nature of the study sample.Originality/valueThis study offers useful insights for hoteliers based on empirical evidence.
Choroidal neovascularization after laser-assisted in situ keratomileusis following penetrating keratoplasty
Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology - Tập 241 - Trang 682-684 - 2003
Andrea Scupola, Luigi Mosca, Angelo Balestrazzi, Alessandra C. Tiberti, Leopoldo Spadea
To describe a case of choroidal neovascularization (CNV) after laser in situ keratomileusis (LASIK) following penetrating keratoplasty (PK). Case report. A 30-year-old man underwent PK in both eyes for bilateral keratoconus in 1997. Two years later, best-corrected visual acuity (BCVA) was 20/40 (−6=−4.50×170°) in RE and 20/20 (−1.50=−0.50×90°) in LE. To reduce the anisometropic defect, LASIK was performed in RE. After surgery, the refractive defect in RE reduced to −1.75×125° and BCVA improved to 20/25. Six months after LASIK the patient presented loss of vision and metamorphopsia in RE due to choroidal neovascularization. BCVA was reduced to 20/200. Photodynamic therapy was performed in RE; 1 year later BCVA was stable at 20/200. Vitreoretinal complications after LASIK occur rarely. The potential relationship between CNV and LASIK is discussed.
Effect of metal species on the morphology of metal (oxides) within mesochannels of SBA-15 via a double-solvent method
Microporous and Mesoporous Materials - Tập 207 - Trang 105-110 - 2015
Tổng số: 2,924,010   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 292401