Landsat là gì? Các công bố khoa học về Landsat

Landsat là một chương trình quốc tế do Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) và Cơ quan Địa chất và Khai khoáng Mỹ (USGS) cùng hợp tác thành lập nhằm cung cấp thông tin hình ảnh vệ tinh từ vũ trụ cho việc nghiên cứu và quản lý tài nguyên Trái đất. Chương trình này bao gồm việc phóng các vệ tinh đặt chuẩn Landsat để thu thập các loại dữ liệu khác nhau về Trái đất như hình ảnh đo lường, cưa cẩm và thông tin phổ dựng, giúp phân tích và nghiên cứu về sự biến đổi môi trường, đánh giá và quản lý tài nguyên đất đai, nước, rừng, và các vấn đề liên quan khác.
Landsat là một chương trình quốc tế chủ yếu tập trung vào việc thu thập dữ liệu về Trái đất từ vệ tinh. Chương trình này bắt đầu từ năm 1972 với việc phóng vệ tinh Landsat 1, và hiện nay đã có 8 vệ tinh Landsat được phóng lên không gian.

Landsat thu thập thông tin từ một khoảng cách ảnh hưởng từ 705 km đến 924 km trên bề mặt Trái đất, hoạt động trong vùng quang phổ từ 0,4 đến 2,3 micromet (phủ sóng từ quang phổ tầng Sinh vật có Clorofil-A, Phụ thuộc vào đơn vị cung cấp); có thể thu thập hình ảnh chi tiết và dữ liệu phổ dựng với độ phân giải từ 15 đến 60 mét.

Dữ liệu Landsat bao gồm hình ảnh đa-spectra và thông tin phổ dựng. Hình ảnh đa-spectra ghi lại thông tin về màu sắc và các thông số khác của bề mặt Trái đất. Thông tin phổ dựng, bao gồm các kênh quang học, cung cấp thông tin về phản xạ ánh sáng từ bề mặt đến không gian, có thể được sử dụng để phân tích các dạng vật liệu, chất lượng nước, suất hấp thụ năng lượng và nhiều thông tin liên quan khác.

Dữ liệu Landsat được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như quản lý tài nguyên đất đai, nghiên cứu môi trường, quản lý rừng và đánh giá mạo hiểm thiên tai. Việc theo dõi sự thay đổi của đất đai, rừng, nước và môi trường tự nhiên từ các dữ liệu Landsat đã giúp cho việc đánh giá tình trạng và quản lý tài nguyên một cách chính xác và bền vững.
Các vệ tinh Landsat thu thập dữ liệu trên toàn cầu và cung cấp thông tin về các biến đổi môi trường và tài nguyên trên Trái đất trong suốt hơn 40 năm qua. Dữ liệu Landsat cung cấp thông tin địa lý cho việc nghiên cứu và quản lý đa ngành, từ nghiên cứu khí hậu và biến đổi cảnh quan đến quản lý tài nguyên tự nhiên và lập kế hoạch đô thị.

Mỗi vệ tinh Landsat có thể thu thập hơn 400 hình ảnh mỗi ngày và dữ liệu được phân phối miễn phí cho công chúng. Các hình ảnh được thu thập bằng cách quét một dải rộng khoảng 185 km và có thể ghi lại chi tiết về mặt đất đến mức chỉnh sửa các đối tượng có kích thước nhỏ nhất.

Dữ liệu Landsat được sử dụng trong nhiều lĩnh vực ứng dụng như:

1. Quản lý tài nguyên đất đai: Landsat cung cấp thông tin về sự thay đổi sử dụng đất đai và khả năng sản xuất đất đai. Nó được sử dụng để đánh giá tình trạng môi trường, theo dõi sự tăng trưởng đô thị và nông thôn, quản lý sử dụng đất, và phân tích hiệu suất nông nghiệp.

2. Quản lý tài nguyên nước: Dữ liệu Landsat giúp theo dõi và đánh giá sự biến đổi trong nguồn nước, bao gồm sự thay đổi của hồ, sông, mực nước, và sự cạn kiệt tài nguyên nước. Nó cũng hỗ trợ trong việc đánh giá chất lượng nước và giám sát sự tác động của hoạt động con người đến nguồn nước.

3. Quản lý rừng: Landsat cung cấp thông tin về sự biến đổi của rừng, bao gồm đo lường mật độ rừng, kích thước cây, tình trạng sức khỏe của rừng và đánh giá sự tác động của khai thác gỗ và cháy rừng.

4. Quản lý môi trường và khí hậu: Dữ liệu Landsat được sử dụng để theo dõi biến đổi và tương tác giữa các yếu tố môi trường, như sự gia tăng của các cấu trúc đô thị, sự đô thị hóa, biến đổi cánh đồng, và tăng cường công nghệ năng lượng tái tạo. Nó cũng hỗ trợ trong việc giám sát biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của nó đến môi trường.

Với sự tiếp tục phát triển và sử dụng dữ liệu Landsat, người ta hy vọng có thể hiểu rõ hơn về Trái đất và thực hiện quản lý tài nguyên một cách bền vững và hiệu quả.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "landsat":

Noise emission of road vehicles: Reconstitution of the acoustic signature
Journal of Sound and Vibration - - Trang 273-288 - 1984
B.M. Favre, B.T. Gras
Geroscience and Alzheimer’s Disease Drug Development
journal of prevention of Alzheimer's disease, The - - Trang 620-632 - 2023
Jeffrey Cummings, A. M. Leisgang Osse, J. Kinney
Age is the most important risk factor for Alzheimer’s disease (AD). The acceptable age range for participation in AD clinical trials is 50 to 90, and this 40-year span incorporates enormous age-related change. Clinical trial participants tend to be younger and healthier than the general population. They are also younger than the general population of AD patients. Drug development from a geroscience perspective would take greater account of effects of aging on clinical trial outcomes. The AD clinical trial pipeline has diversified beyond the canonical targets of amyloid beta protein and tau. Many of these interventions apply to age-related disorders. Anti-inflammatory agents and bioenergetic and metabolic therapies are among the well represented classes in the pipeline and are applicable to AD and non-AD age-related conditions. Drug development strategies can be adjusted to better inform outcomes of trials regarding aged individuals. Inclusion of older individuals in the multiple ascending dose trials of Phase 1, use of geriatric-related clinical outcomes and biomarkers in Phase 2, and extension of these Phase 2 learnings to Phase 3 will result in a more comprehensive understanding of AD therapies and their relationship to aging. Clinical trials can employ a more comprehensive geriatric assessment approach and biomarkers more relevant to aging at baseline and as exploratory outcomes. Greater attention to the role of aging and its influence in AD clinical trials can result in better understanding of the generalizability of clinical trial findings to the older AD population.
Moisture effect on the storage, handling and flow properties of poultry litter
Waste Management - - Trang 1392-1398 - 2009
M. Bernhart, O.O. Fasina
Spectra of melts and solutions of bis-phenol A epoxy resins in UV and visible region
Journal of Applied Spectroscopy - - Trang 159-163 - 1987
L. G. Nechitailo, I. G. Gerasimov, A. I. Palii, M. Z. Reznikova, A. S. Kalinkin, Yu. S. Zaitsev
Polymorphisme du pentafluorotellurate (IV) de thallium TlTeF5
Elsevier BV - - Trang 1101-1106 - 1988
Michel Michel, Rachad Rachad, Jean-Pierre Jean-Pierre
DEVELOPING AN UNDERSTANDING OF IONS IN JUNIOR SECONDARY SCHOOL CHEMISTRY
International Journal of Science and Mathematics Education - - Trang 1191-1213 - 2011
Bruce Waldrip, Vaughan Prain
There is growing research interest in the challenges and opportunities learners face in representing scientific understandings, processes and reasoning. These challenges include integrating verbal, visual and mathematical modes in science discourse to make strong conceptual links between representations and classroom experiences. Our paper reports on a project that aimed to identify practical and theoretical issues entailed in a representation-intensive approach to guiding students’ conceptual learning in science. We focus here on a teacher developing students’ understanding of the formation of ions and molecules. We argue that the representations produced by students in this process met the criteria for representational competence proposed by diSessa (Cognition and Instruction, 22, 293–331, 2004) and Kozma & Russell (2005). The students understood that an effective representation needed to show relevant information, focus on pertinent points, be self-sufficient in its claims about the topic and provide coherent links between different parts of the representation. The final activity showed that their representations reached Kozma & Russell’s (2005) highest level of competence, where the students were able to use specific features of their representations to critique their suitability for explaining bonding and were able to show how their representation linked to the periodic table as a representation. We conclude by considering the implications of these findings.
Liquid chromatography-tandem mass spectrometric assay for the quantitative determination of the tyrosine kinase inhibitor quizartinib in mouse plasma using salting-out liquid-liquid extraction
Journal of Chromatography B: Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences - - Trang 300-305 - 2017
Irene A. Retmana, Jing Wang, Alfred H. Schinkel, Jan H.M. Schellens, Jos H. Beijnen, Rolf W. Sparidans
Alterations in intestinal fatty acid metabolism in inflammatory bowel disease
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Basis of Disease - - Trang 341-350 - 2006
Susanne Heimerl, Christoph Moehle, Alexandra Zahn, Alfred Boettcher, Wolfgang Stremmel, Thomas Langmann, Gerd Schmitz
Reinforced Cuckoo Search based fugitive landfill methane emission estimation
Environmental Technology and Innovation - - Trang 101207 - 2021
Kalaipriyan Thirugnanasambandam, S.V. Sudha, D. Saravanan, Renjith V. Ravi, Dinesh Kumar Anguraj, R.S. Raghav
The analytical potential of gas-phase molecular absorption spectrometry for the determination of anions in solution
Talanta - - Trang 885-888 - 1976
Malcolm S. Cresser, Peter J. Isaacson
Tổng số: 2,329,042   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 232905