Landsat là gì? Các công bố khoa học về Landsat

Landsat là một chương trình quốc tế do Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) và Cơ quan Địa chất và Khai khoáng Mỹ (USGS) cùng hợp tác thành lập nhằm cung cấp thông tin hình ảnh vệ tinh từ vũ trụ cho việc nghiên cứu và quản lý tài nguyên Trái đất. Chương trình này bao gồm việc phóng các vệ tinh đặt chuẩn Landsat để thu thập các loại dữ liệu khác nhau về Trái đất như hình ảnh đo lường, cưa cẩm và thông tin phổ dựng, giúp phân tích và nghiên cứu về sự biến đổi môi trường, đánh giá và quản lý tài nguyên đất đai, nước, rừng, và các vấn đề liên quan khác.
Landsat là một chương trình quốc tế chủ yếu tập trung vào việc thu thập dữ liệu về Trái đất từ vệ tinh. Chương trình này bắt đầu từ năm 1972 với việc phóng vệ tinh Landsat 1, và hiện nay đã có 8 vệ tinh Landsat được phóng lên không gian.

Landsat thu thập thông tin từ một khoảng cách ảnh hưởng từ 705 km đến 924 km trên bề mặt Trái đất, hoạt động trong vùng quang phổ từ 0,4 đến 2,3 micromet (phủ sóng từ quang phổ tầng Sinh vật có Clorofil-A, Phụ thuộc vào đơn vị cung cấp); có thể thu thập hình ảnh chi tiết và dữ liệu phổ dựng với độ phân giải từ 15 đến 60 mét.

Dữ liệu Landsat bao gồm hình ảnh đa-spectra và thông tin phổ dựng. Hình ảnh đa-spectra ghi lại thông tin về màu sắc và các thông số khác của bề mặt Trái đất. Thông tin phổ dựng, bao gồm các kênh quang học, cung cấp thông tin về phản xạ ánh sáng từ bề mặt đến không gian, có thể được sử dụng để phân tích các dạng vật liệu, chất lượng nước, suất hấp thụ năng lượng và nhiều thông tin liên quan khác.

Dữ liệu Landsat được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như quản lý tài nguyên đất đai, nghiên cứu môi trường, quản lý rừng và đánh giá mạo hiểm thiên tai. Việc theo dõi sự thay đổi của đất đai, rừng, nước và môi trường tự nhiên từ các dữ liệu Landsat đã giúp cho việc đánh giá tình trạng và quản lý tài nguyên một cách chính xác và bền vững.
Các vệ tinh Landsat thu thập dữ liệu trên toàn cầu và cung cấp thông tin về các biến đổi môi trường và tài nguyên trên Trái đất trong suốt hơn 40 năm qua. Dữ liệu Landsat cung cấp thông tin địa lý cho việc nghiên cứu và quản lý đa ngành, từ nghiên cứu khí hậu và biến đổi cảnh quan đến quản lý tài nguyên tự nhiên và lập kế hoạch đô thị.

Mỗi vệ tinh Landsat có thể thu thập hơn 400 hình ảnh mỗi ngày và dữ liệu được phân phối miễn phí cho công chúng. Các hình ảnh được thu thập bằng cách quét một dải rộng khoảng 185 km và có thể ghi lại chi tiết về mặt đất đến mức chỉnh sửa các đối tượng có kích thước nhỏ nhất.

Dữ liệu Landsat được sử dụng trong nhiều lĩnh vực ứng dụng như:

1. Quản lý tài nguyên đất đai: Landsat cung cấp thông tin về sự thay đổi sử dụng đất đai và khả năng sản xuất đất đai. Nó được sử dụng để đánh giá tình trạng môi trường, theo dõi sự tăng trưởng đô thị và nông thôn, quản lý sử dụng đất, và phân tích hiệu suất nông nghiệp.

2. Quản lý tài nguyên nước: Dữ liệu Landsat giúp theo dõi và đánh giá sự biến đổi trong nguồn nước, bao gồm sự thay đổi của hồ, sông, mực nước, và sự cạn kiệt tài nguyên nước. Nó cũng hỗ trợ trong việc đánh giá chất lượng nước và giám sát sự tác động của hoạt động con người đến nguồn nước.

3. Quản lý rừng: Landsat cung cấp thông tin về sự biến đổi của rừng, bao gồm đo lường mật độ rừng, kích thước cây, tình trạng sức khỏe của rừng và đánh giá sự tác động của khai thác gỗ và cháy rừng.

4. Quản lý môi trường và khí hậu: Dữ liệu Landsat được sử dụng để theo dõi biến đổi và tương tác giữa các yếu tố môi trường, như sự gia tăng của các cấu trúc đô thị, sự đô thị hóa, biến đổi cánh đồng, và tăng cường công nghệ năng lượng tái tạo. Nó cũng hỗ trợ trong việc giám sát biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của nó đến môi trường.

Với sự tiếp tục phát triển và sử dụng dữ liệu Landsat, người ta hy vọng có thể hiểu rõ hơn về Trái đất và thực hiện quản lý tài nguyên một cách bền vững và hiệu quả.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "landsat":

Tổng số: 0   
  • 1