Tế bào nk là gì? Các công bố khoa học về Tế bào nk

Tế bào NK (Natural Killer Cell) là một loại tế bào tự nhiên thuộc hệ miễn dịch bẩm sinh. Chúng được tìm thấy trong hệ thống cơ thể như máu, mô, gan, và tụy. Chức năng chính của tế bào NK là phát hiện và tiêu diệt các tế bào bất thường và tổn hại trong cơ thể, bao gồm các tế bào ung thư và tế bào nhiễm vi khuẩn hay vi rút. Tế bào NK có khả năng phân biệt các tế bào tuyệt vời và không yêu cầu khớp gen để nhận dạng tế bào đích, điều này giúp chúng phản ứng nhanh chóng và đa dạng hơn so với các tế bào khác trong hệ miễn dịch.
Tế bào NK được gọi là "tự nhiên" vì chúng xuất hiện tự động trong cơ thể mà không cần được kích thích trực tiếp. Chúng là một phần quan trọng của hệ miễn dịch bẩm sinh và chủ động trong việc phát hiện và giết chết các tế bào bất thường mà không cần sự góp mặt của hệ miễn dịch thu được (hệ miễn dịch thu được yêu cầu "dạy" để nhận ra các mối đe dọa cụ thể).

Tế bào NK có khả năng phát hiện sự hiện diện của tế bào bất thường bằng cách nhận dạng các phân tử nhãn trên bề mặt các tế bào này. Các phân tử nhãn này có thể xuất hiện trên các tế bào ung thư, tế bào nhiễm vi khuẩn hoặc tế bào nhiễm vi rút. Một khi tế bào NK đã phát hiện và phân biệt tế bào bất thường, chúng sẽ gắn kết với các tế bào này và tỏ ra độc giết bằng cách phóng thích các chất gây tổn thương như perforin và granzymes, làm cho các tế bào bất thường bị tổn thương và chết.

Tế bào NK cũng có vai trò quan trọng trong việc điều tiết hệ miễn dịch. Chúng có khả năng tiết ra các tạp chất như cytokines và chemokines, có thể kích thích hoặc làm giảm hoạt động của các tế bào miễn dịch khác. Điều này giúp tạo ra một phản ứng miễn dịch cân bằng và đa dạng trong cơ thể.

Tế bào NK có vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn sự phát triển và lan rộng của ung thư và bệnh nhiễm trùng. Sự suy yếu hoặc bất thường trong hàm lượng tế bào NK có thể làm suy giảm khả năng miễn dịch và tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự phát triển của các bệnh lý. Do đó, tế bào NK có vai trò quan trọng trong bảo vệ sức khỏe của cơ thể.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "tế bào nk":

Avian Cerebral Asymmetries: the View from the Inside
Cortex - Tập 42 - Trang 104-106 - 2006
Onur Güntürkün
Tumors around shoulder
Journal of Clinical Orthopaedics and Trauma - Tập 1 - Trang 5-12 - 2010
Sudhir Kapoor, Praveen Tittal, Saurabh Kapoor
Pressure dependence of the Tc of BiCaSrCuO up to 80 kbar
Physica C: Superconductivity and its Applications - Tập 152 - Trang 140-144 - 1988
Rinke J. Wijngaarden, H.K. Hemmes, E.N. Van Eenige, R. Griessen
Mit dem TCM-Diplom zum Master!
Akupunktur & Aurikulomedizin - Tập 48 - Trang 4-4 - 2022
Bernd Ramme
Cannabinoids in the treatment of rheumatic diseases: Pros and cons
Autoimmunity Reviews - Tập 18 - Trang 102409 - 2019
Piercarlo Sarzi-Puttini, Jacob Ablin, Adva Trabelsi, Mary-Ann Fitzcharles, Daniela Marotto, Winfried Häuser
Understanding Middle School Students Life Satisfaction: Does School Climate Matter?
Applied Research in Quality of Life - Tập 8 - Trang 169-182 - 2012
Shannon M. Suldo, Amanda Thalji-Raitano, Michelle Hasemeyer, Cheryl D. Gelley, Brenna Hoy
This study of 461 middle school students explored associations between perceived school climate and life satisfaction. At the bivariate level, higher life satisfaction co-occurred with greater perceptions of each aspect of school climate. Taken together, students’ perceptions of school climate accounted for 19 % of the variance in their life satisfaction. When controlling for the commonality amongst school climate dimensions, four of six dimensions (i.e., student interpersonal relations, student-teacher relations, order and discipline, and parent involvement in schooling) emerged as unique predictors of life satisfaction. Follow-up analyses clarified that parent involvement in schooling co-occurred with greater life satisfaction for girls only. Preventative strategies to promote youth life satisfaction by targeting the most salient aspects of school climate are suggested.
Damper opening optimization and performance of a co-firing boiler in a 300 MWe plant
Applied Thermal Engineering - Tập 123 - Trang 865-873 - 2017
Hongwei Chen, Zhanwei Liang
The use of Preoperative Lidocaine to Prevent Stridor and Laryngospasm after Tonsillectomy and Adenoidectomy
Otolaryngology - Head and Neck Surgery - Tập 118 - Trang 880-882 - 1998
CAN KOÇ, FALIH KOCAMAN, ERDINÇ AYGENÇ, CAFER ÖZDEM, ALI ÇEKIÇ
The most important complications from tonsillectomy and adenoidectomy are bleeding, stridor, and laryngospasm. This controlled, double‐blind study was designed to investigate the effects of topical and intravenous lidocaine on stridor and laryngospasm. A total of 134 patients scheduled for elective tonsillectomy and/or adenoidectomy were randomly separated into four groups. In the topical lidocaine group 4 mg/kg of 2% lidocaine was applied to subglottic, glottic, and supraglottic areas before endotracheal intubation. Normal saline solution was used topically for the first control group. In the intravenous lidocaine group, patients were given 1 mg/kg of 2% lidocaine before extubation, and the same amount of 0.9% NaCl was given to the second control group. Postoperative stridor, laryngospasm, cyanosis, bleeding, sedation degree, and respiratory depression were observed, and plasma lidocaine levels were measured. Both topical and intravenous lidocaine groups revealed less stridor and laryngospasm than the control groups, and no difference was found between the topical and intravenous lidocaine groups except the higher sedation scores in the early postoperative period for the intravenous lidocaine group. (Otolaryngol Head Neck Surg 1998;118:880–2.)
Incidence of cell clusters in 318 cultured muscle biopsies from duchenne dystrophy, normal, and other neuromuscular disorders
Experimental Neurology - Tập 74 - Trang 940-942 - 1981
Edward J. Thompson, N.P.C. Cavanagh, Rose Yasin
Model inversion and three-way decompositions in the analytical quality by design strategy for the determination of phthalates BY HS-SPME-GC-MS
Talanta - Tập 267 - Trang 125265 - 2024
Lucía Valverde-Som, Ana Herrero, Celia Reguera, Luis Antonio Sarabia, María Cruz Ortiz, María Sagrario Sánchez
Tổng số: 3,957,718   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 395772