Học tập trực tuyến là gì? Các công bố khoa học về Học tập trực tuyến

Học tập trực tuyến là quá trình học và nắm bắt kiến thức thông qua môi trường trực tuyến. Thay vì tham gia vào lớp học truyền thống trong một không gian vật lý, học viên có thể tham gia vào các khóa học và chương trình học tập thông qua Internet. Hình thức học tập này cung cấp tính linh hoạt và tiện lợi cho học viên, cho phép họ tự quản lý thời gian và không gian học tập theo sở thích và nhu cầu cá nhân. Học tập trực tuyến có thể bao gồm việc xem video bài giảng, hoàn thành bài tập trực tuyến, giao tiếp với giáo viên và các bạn học qua các nền tảng trực tuyến.
Học tập trực tuyến có thể bao gồm các hoạt động như sau:

1. Video bài giảng: Học viên có thể xem và nghe các bài giảng trên video. Các bài giảng được ghi lại trước đó hoặc được truyền trực tiếp thông qua các nền tảng học tập trực tuyến. Học viên có thể xem lại video nếu cần thiết và chủ động tốc độ xem.

2. Bài giảng trực tuyến: Đôi khi, các giảng viên sẽ tổ chức bài giảng trực tuyến thông qua các phần mềm họp trực tuyến hoặc nền tảng học tập trực tuyến. Học viên có thể tham gia bài giảng, đặt câu hỏi và tương tác với giảng viên và các bạn học khác.

3. Bài tập trực tuyến: Học viên thường được yêu cầu hoàn thành các bài tập trực tuyến để kiểm tra hiểu biết và khả năng áp dụng kiến thức. Các bài tập thường có dạng trắc nghiệm, tự luận hoặc yêu cầu thực hiện một nhiệm vụ nào đó.

4. Diễn đàn và thảo luận trực tuyến: Học viên có thể tham gia vào diễn đàn hoặc các nhóm thảo luận trực tuyến để giao tiếp và trao đổi ý kiến với giảng viên và các bạn học khác. Điều này giúp tăng cường khả năng suy nghĩ phản biện và khả năng giao tiếp.

5. Tài liệu và tài nguyên trực tuyến: Học viên có thể truy cập vào tài liệu học tập và tài nguyên trực tuyến, bao gồm sách, bài giảng ghi âm, tài liệu tham khảo và các nguồn thông tin khác. Họ có thể tải xuống hoặc truy cập trực tiếp từ các nền tảng học tập trực tuyến.

Học tập trực tuyến cung cấp cho học viên môi trường linh hoạt và tiện lợi để học tập bất kỳ khi nào, ở bất kỳ đâu. Nó cũng đồng nghĩa với việc học viên phải có khả năng tự quản lý thời gian và có sự kỷ luật cá nhân để hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "học tập trực tuyến":

Translational diffusion of rubrene and tetracene in polyisobutylene
Rheologica Acta - Tập 36 - Trang 209-216 - 1997
David Bainbridge, Mark D. Ediger
The translational diffusion coefficients of rubrene and tetracene in amorphous polyisobutylene (PIB) were measured using the holographic fluorescence recovery after photobleaching technique. Over the temperature range from 400 to 235 K (T g =205 K), tracer diffusion coefficients from 10−7 to 10−14 cm2/s were observed. These diffusion coefficients have essentially the same temperature dependence as the rotational correlation times for these two probes in PIB. Both of these observables have a slightly stronger temperature dependence than does the viscosity. These results contrast strongly with the results of similar experiments on polystyrene and polysulfone. These results are consistent with the hypothesis that local segmental dynamics are more spatially homogeneous in PIB than in polystyrene and polysulfone.
Semiempirical study of isomerism and intramolecular hydrogen bonds in some substituted anthraquinones
Journal of Molecular Structure: THEOCHEM - Tập 277 - Trang 161-170 - 1992
D. Margetić, M. Eckert-Maksić, Z.B. Maksić
Reliability of imperfect switching of cold stanby systems with multiple non-critical and critical errors
Microelectronics Reliability - Tập 35 - Trang 1479-1482 - 1995
Who Kee Chung
Hydrogen storage properties of TiFe-based ternary mechanical alloys with cobalt and niobium. A thermochemical approach
International Journal of Hydrogen Energy - Tập 44 - Trang 29159-29165 - 2019
E.A. Berdonosova, V.Yu. Zadorozhnyy, M.Yu. Zadorozhnyy, K.V. Geodakian, M.V. Zheleznyi, A.A. Tsarkov, S.D. Kaloshkin, S.N. Klyamkin
Nitration and chlorination of folic acid by peroxynitrite and hypochlorous acid, and the selective binding of 10-nitro-folate to folate receptor β
Biochemical and Biophysical Research Communications - Tập 297 - Trang 1238-1244 - 2002
Motoyuki Nakamura, Ryusaku Nagayoshi, Kosei Ijiri, Noriko Nakashima-Matsushita, Toru Takeuchi, Takami Matsuyama
Adnexal adhesions: A prognostic staging and classification system based on a five-year survey of fertility surgery results at Chapel Hill, North Carolina
American Journal of Obstetrics and Gynecology - Tập 144 - Trang 141-148 - 1982
Jaroslav F. Hulka
Detection of anti-B antibodies in a patient with A1B blood group: A case report and literature review
Transfusion and Apheresis Science - Tập 61 - Trang 103450 - 2022
Hee-Jeong Youk, Jin Seok Kim, Hyungsuk Kim, Sang-Hyun Hwang, Heung-Bum Oh, Yousun Chung, Dae-Hyun Ko
The correlates of Taiwan teachers' epistemological beliefs concerning Internet environments, online search strategies, and search outcomes
Internet and Higher Education - Tập 14 - Trang 54-63 - 2011
Pei-Shan Tsai, Chin-Chung Tsai, Gwo-Jen Hwang
Net Spaces and Boundedness of Integral Operators
The Journal of Geometric Analysis - Tập 21 - Trang 950-981 - 2010
Erlan Nursultanov, Sergey Tikhonov
In this paper we introduce new functional spaces which we call net spaces. Using their properties, necessary and sufficient conditions for the integral operators to be of strong or weak type are obtained. Estimates of the norm of the convolution operator in weighted Lebesgue spaces are presented.
Tổng số: 2,923,549   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 292355