Doppler là gì? Các công bố khoa học về Doppler

Doppler là hiện tượng mà tần số sóng âm hoặc ánh sáng được thay đổi do sự biến đổi về vận tốc giữa nguồn phát sóng và người nghe hoặc quan sát. Hiện tượng này được phát hiện và mô tả bởi nhà vật lý người Áo Christian Doppler, nên được đặt tên theo ông. Doppler hữu ích trong nhiều lĩnh vực như y học, thiết bị cảnh báo của xe hơi, viễn thông v.v.
Doppler được đãi diện bởi các công thức và hiện tượng liên quan đến sự biến đổi tần số của sóng khi một đối tượng di chuyển so với người quan sát.

- Cụ thể, Doppler áp dụng cho cả sóng âm và ánh sáng. Khi nguồn phát sóng (hoặc ánh sáng) và người nghe (hoặc người quan sát) đều đứng yên hoặc di chuyển với cùng tốc độ, tần số của sóng không thay đổi.

- Tuy nhiên, nếu nguồn phát hoặc người nghe/sát di chuyển, tần số sóng có thể biến đổi. Khi nguồn phát sóng tiến tới người nghe/quan sát, các "f" sóng bị nén lại và tần số tăng lên. Đây được gọi là hiệu ứng Doppler hướng đến (theo chiều nguồn phát).

- Ngược lại, khi nguồn phát sóng từ xa người nghe/quan sát, các "f" sóng bị kéo dãn và tần số giảm xuống. Đây là hiệu ứng Doppler xa (theo chiều nguồn phát).

- Doppler cũng có thể áp dụng cho sóng ánh sáng. Khi một nguồn sáng hoặc vật thể di chuyển về phía người quan sát, tần số ánh sáng tăng và dịch chuyển về màu xanh dương (tăng tần số), gọi là Doppler tĩnh.

- Ngược lại, khi nguồn sáng hoặc vật thể di chuyển xa khỏi người quan sát, tần số ánh sáng giảm và dịch chuyển về màu đỏ (giảm tần số), gọi là Đan dự (redshift).

Doppler đã có ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, bao gồm y học (như siêu âm Doppler trong việc đo tốc độ máu), công nghiệp (kiểm tra chất lượng vật liệu), thiết bị cảnh báo của xe hơi (máy dò radar) và viễn thông (sử dụng trong hệ thống GPS và các phương tiện truyền thông không dây).
Dưới đây là một số chi tiết cụ thể hơn về hiệu ứng Doppler:

1. Hiệu ứng Doppler với âm thanh:
- Khi một nguồn âm phát ra sóng âm và di chuyển về phía người nghe, sóng âm bị nén lại và tần số tăng lên. Khi người nghe di chuyển về cùng hướng với nguồn âm, hiện tượng này càng rõ rệt hơn.
- Ví dụ, khi một ôtô vượt qua bạn với tốc độ cao, bạn sẽ nghe thấy âm thanh động cơ tăng lên khi ôtô đến gần bạn và giảm đi khi ôtô đi xa.

2. Hiệu ứng Doppler với ánh sáng:
- Trong trường hợp ánh sáng, tần số ánh sáng được thay đổi dựa trên tốc độ di chuyển tương đối giữa nguồn phát và quan sát.
- Khi nguồn sáng di chuyển về phía người quan sát, đoạn sóng bị nén lại và tần số tăng lên, dẫn đến màu xanh dương.
- Nếu nguồn sáng di chuyển xa khỏi người quan sát, đoạn sóng kéo dãn ra và tần số giảm xuống, dẫn đến màu đỏ.

3. Ứng dụng của hiệu ứng Doppler:
- Trong y học, siêu âm Doppler được sử dụng để đo tốc độ và hướng chảy của máu trong mạch máu, giúp chẩn đoán và theo dõi các vấn đề về tuần hoàn máu.
- Trong công nghiệp, Doppler được sử dụng để kiểm tra chất lượng vật liệu, xác định tốc độ và hướng di chuyển của chất lỏng hoặc hạt nhỏ.
- Trong viễn thông, hiệu ứng Doppler được sử dụng trong hệ thống GPS để xác định vị trí và tốc độ của các thiết bị di động.

Tóm lại, hiệu ứng Doppler là sự biến đổi tần số sóng âm hoặc ánh sáng do sự di chuyển tương đối giữa nguồn phát và người nghe/quan sát. Hiệu ứng này có nhiều ứng dụng trong y học, công nghiệp và viễn thông.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "doppler":

Pancreatic microcirculation in acute pancreatitis
Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery - Tập 5 - Trang 62-68 - 1998
Makoto Sunamura, Jun-ichiro Yamauchi, Kazuhiko Shibuya, Hang-Ming Chen, Lianghao Ding, Kazunori Takeda, Masao Kobari, Seiki Matsuno
We present a review of the microvascular morphology of the pancreas and microstructure of the pancreatic lobule, and report our experimental results of the investigation of pancreatic microcirculation following acute pancreatitis. Impairment of pancreatic microcirculation in the early phase of acute pancreatitis may play a key role in the progression of this disease. Possible contributory mechanisms include increased vascular permeability, reduced blood flow, leukocyte-endothelial cell interaction and intravascular thrombus formation. Using an in-vivo microscope system and off-line computer analysis, we achieved direct visualization and quantification of changes in microvascular permeability and leukocyte behavior in pancreas with acute pancreatitis. Bradykinin and oxygen radicals have been demonstrated to be involved in the increase of vascular permeability in the early stage of caerulein pancreatitis. Leukocyte adherence to the vessels in the pancreatic microcirculation is a secondary event following permeability changes in acute pancreatitis. Leukocyte infiltration during exacerbation of acute pancreatitis is mediated by leukocyte-endothelial cell interaction via leukocyte integrin CD11b/18.
Is fusion energy finally here?
New Scientist - Tập 259 - Trang 13 - 2023
Matthew Sparkes
Initial glenoid component fixation in “reverse” total shoulder arthroplasty: A biomechanical evaluation
Journal of Shoulder and Elbow Surgery - Tập 14 - Trang S162-S167 - 2005
Melinda Harman, Mark Frankle, Matt Vasey, Scott Banks
A reassessment of the fractional postcoital test
American Journal of Obstetrics and Gynecology - Tập 133 - Trang 382-385 - 1979
Terrance S. Drake, Donald R. Tredway, Glenn C. Buchanan
Effects of a Herbal Formulation on Premenstrual Symptoms: A Randomized Controlled Trial
Journal SOGC - Tập 23 - Trang 817-824 - 2001
Alessandra Gianetto-Berruti, Valter Feyles
Acceleration in healing of infected full-thickness wound with novel antibacterial γ-AlOOH-based nanocomposites
Progress in Biomaterials - Tập 12 - Trang 123-136 - 2023
Hilda Parastar, Mohammad Reza Farahpour, Rasoul Shokri, Saeed Jafarirad, Mohsen Kalantari
This study was conducted to synthesize γ-AlOOH (bohemite)-based nanocomposites (NCs) of Au/γ-AlOOH-NC and its functionalized derivative using chitosan (Au/γ-AlOOH/Ctn-NC) and with the help of one-step Mentha piperita. The physicochemical characteristics of the NCs were investigated. In addition, biomedical properties, such as antibacterial activity under in vitro and in vivo conditions, and cell viability were assessed. Wound healing activity on infected wounds and histological parameters were assessed. The gene expressions of TNF-α, Capase 3, Bcl-2, Cyclin-D1 and FGF-2 were investigated. The TEM and FESEM images showed the sheet-like structure for bohemite in Au/γ-AlOOH-NC with Au nanoparticles in a range of 14–15 nm. The elemental analysis revealed the presence of carbon, oxygen, aluminum, and Au elements in the as-synthesized Au/γ-AlOOH. The results for toxicity showed that the produced nanocomposites did not show any cytotoxicity. Biomedical studies confirmed that Au/γ-AlOOH-NC and Au/γ-AlOOH/Ctn-NC have anti-bacterial properties and could expedite the wound healing process in infected wounds by an increase in collagen biosynthesis. The administration of ointment containing Au/γ-AlOOH-NC and Au/γ-AlOOH/Ctn-NC decreased the expressions of TNF-α, and increased the expressions of Capase 3, Bcl-2, Cyclin-D1 and FGF-2. The novelty of this study was that bohemite and Au nanoparticles can be used as a dressing to accelerate the wound healing process. In green synthesis of Au/γ-AlOOH-NC, phytochemical compounds of the plant extract are appropriate reagents for stabilization and the production of Au/γ-AlOOH-NC. Therefore, the new bohemite-based NCs can be considered as candidate for treatment of infected wounds after future clinical studies.
Failure analysis of a cracked concrete pipe in a 50 MW thermosolar power plant
Engineering Failure Analysis - Tập 79 - Trang 656-671 - 2017
C. González-Nicieza, V. Ordiales-Martínez, R. Laín-Huerta, C. Laín-Huerta, M.I. Álvarez-Fernández
Clinical, MRI, and arthroscopic correlation in meniscal and anterior cruciate ligament injuries
International Orthopaedics - Tập 33 - Trang 129-132 - 2008
F. Rayan, Sachin Bhonsle, Divyang D. Shukla
The aim of this prospective study was to compare and correlate clinical, magnetic resonance imaging (MRI), and arthroscopic findings in cases of meniscal tear and anterior cruciate ligament (ACL) injuries. MRI scan results and clinical diagnosis are compared against the arthroscopic confirmation of the diagnosis. One hundred and thirty-one patients had suspected traumatic meniscal or anterior cruciate ligament (ACL) injury. Clinical examination had better sensitivity (0.86 vs. 0.76), specificity (0.73 vs. 0.52), predictive values, and diagnostic accuracy in comparison to MRI scan in diagnosis for medial meniscal tears. These parameters showed only marginal difference in lateral meniscal and anterior cruciate ligament injuries. We conclude that carefully performed clinical examination can give equal or better diagnosis of meniscal and ACL injuries in comparison to MRI scan. MRI may be used to rule out such injuries rather than to diagnose them.
Conization and scarification as a treatment for cervical incompetency
American Journal of Obstetrics and Gynecology - Tập 82 - Trang 920-922 - 1961
Allan C. Barnes
From Personal Misfortune to Public Liability
Journal of Bioethical Inquiry - Tập 10 - Trang 1-5 - 2013
Leigh E. Rich, Michael A. Ashby
Tổng số: 3,651,451   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 365146