Thanh khoản là gì? Các công bố khoa học về Thanh khoản

Thành khoản là khả năng của một tài sản hoặc một thị trường tài chính được chuyển đổi thành tiền mặt một cách nhanh chóng và dễ dàng, mà không gây ảnh hưởng đáng kể tới giá trị của tài sản hoặc thị trường. Nó cho biết mức độ dễ dàng của việc mua bán, giao dịch hay chuyển đổi một tài sản thành tiền mặt. Thành khoản cao thường tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán và đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của thị trường tài chính.
Thành khoản là khả năng chuyển đổi tài sản thành tiền mặt một cách nhanh chóng và dễ dàng. Đối với một tài sản, thành khoản thường được đo lường bằng khối lượng (số lượng tài sản có thể mua hoặc bán trong một khoảng thời gian nhất định) và tính sẵn có (sẵn sàng mua hoặc bán với mức giá không ảnh hưởng đáng kể đến giá tài sản). Một tài sản có thành khoản cao khi có nhiều người muốn mua hoặc bán nó trong thị trường với mức giá hợp lý và một hệ thống thanh toán nhanh chóng và hiệu quả.

Thành khoản cũng áp dụng cho thị trường tài chính. Thị trường có thành khoản cao khi có sự giao dịch đa dạng và số lượng nhà đầu tư lớn tham gia vào mua bán chứng khoán, trái phiếu và các công cụ tài chính khác. Thị trường có thành khoản cao cho phép việc mua bán diễn ra dễ dàng và nhanh chóng, đồng thời cung cấp mức giá công bằng và chuẩn xác cho các công cụ tài chính.

Thành khoản đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá rủi ro và xác định giá trị của tài sản hoặc thị trường. Thành khoản cao cho phép nhà đầu tư dễ dàng thoát khỏi vị thế đầu tư và chuyển đổi các tài sản thành tiền mặt trong các trường hợp cần thiết. Nếu một tài sản hoặc thị trường có thành khoản thấp, đầu tư trong nó có thể khó khăn và rủi ro cao hơn, do không thể nhanh chóng thoát khỏi vị thế hoặc không thể tìm được nhà mua hoặc bán với mức giá hợp lý.

Trong ngành tài chính, nhiều chỉ số được sử dụng để đo lường và so sánh thành khoản của tài sản hoặc thị trường, ví dụ như tỷ lệ thanh khoản và độ rộng bảng giá. Các nhà đầu tư thường quan tâm đến mức độ thành khoản của các tài sản và thị trường để đưa ra quyết định đầu tư và quản lý rủi ro.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "thanh khoản":

Tổng số: 0   
  • 1