Nhiễm sắc thể nst là gì? Các công bố khoa học về Nhiễm sắc thể nst

Nhiễm sắc thể NST, viết tắt của "Noninvasive prenatal testing" (NST), là một phương pháp xét nghiệm không xâm lấn được sử dụng trong quá trình xác định các rủi ro về dị tật sắc thể của thai nhi. Phương pháp này thường được áp dụng vào giai đoạn đầu thai kỳ, và thông thường chủ yếu tìm hiểu về các biến đổi sắc thể xảy ra khi một bộ gen thừa hưởng không đúng. Nhiễm sắc thể NST thông qua việc phân tích một mẫu máu của bà mẹ để kiểm tra và phát hiện sự có mặt của các phiên bản DNA từ thai nhi. Phương pháp này có độ chính xác cao và ít gây nguy cơ cho thai nhi so với các phương pháp xét nghiệm khác.
Nhiễm sắc thể NST, hay còn được gọi là xét nghiệm ADN tự do của tiểu phân, là một phương pháp xét nghiệm di truyền không xâm lấn đưa ra dự đoán về nguy cơ dị tật sắc thể của thai nhi trong thai kỳ.

Phương pháp này dựa trên việc phân tích các mẩu tự ADN (ADN tự do) thu được từ máu của bà mẹ trong thai kỳ. Khi thai nhi phát triển, một số mẩu tự ADN của nó dễ dàng thoát ra khỏi ống tiêu hóa của mẹ và lưu giữ trong tuần máu của mẹ. Xét nghiệm NST sẽ phân tích các mẩu tự ADN này để xác định sự có mặt hoặc vắng mặt của các biến đổi sắc thể có thể tồn tại trong thai nhi.

Phương pháp xét nghiệm NST thường tập trung vào việc phát hiện các trisomy (tồn tại một bản sao thừa của một sắc thể) như trisomy 21 (gây hội chứng Down), trisomy 18 (gây hội chứng Edwards), và trisomy 13 (gây hội chứng Patau). Ngoài ra, NST còn có thể phát hiện các biến đổi sắc thể khác, như trisomy X (gây hội chứng Turner) hoặc biến đổi sắc thể trẻ em ký tự giới tính.

Phương pháp NST có độ chính xác cao, thường đạt từ 99% hoặc hơn. Nó còn có khả năng phát hiện các trường hợp rối loạn sắc thể mà các xét nghiệm trước đây, như xét nghiệm siêu âm hay xét nghiệm quảng cáo hóa, không thể phát hiện được. Đặc biệt, việc xét nghiệm NST không đe dọa sự an toàn của thai nhi, không gây nguy cơ tử vong hay sảy thai.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng NST không phải là xét nghiệm chẩn đoán. Nếu kết quả NST cho thấy có nguy cơ cao về dị tật sắc thể, cần tiếp tục xác định chẩn đoán bằng xét nghiệm phôi thai (như nhòm amniocentesis hay xét nghiệm tế bào phôi) để xác định chính xác có tồn tại dị tật hay không.

Như vậy, nhiễm sắc thể NST là một phương pháp xét nghiệm không xâm lấn và an toàn, giúp xác định nguy cơ dị tật sắc thể trong thai nhi vào giai đoạn sớm.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "nhiễm sắc thể nst":

Tổng số: 0   
  • 1