Công nghệ 4 0 là gì? Các công bố khoa học về Công nghệ 4 0

Công nghệ 4.0 (còn được gọi là Cách mạng Công nghiệp 4.0) là thuật ngữ được đưa ra để chỉ sự tiến hóa của ngành công nghiệp và hệ thống sản xuất hiện đại. Nó liên quan đến việc sử dụng các công nghệ số, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, IoT (Internet of Things) và các công nghệ mới khác để tạo ra một môi trường sản xuất thông minh và linh hoạt hơn. Công nghệ 4.0 tạo điều kiện cho việc kết nối và trao đổi thông tin giữa các hệ thống trong quá trình sản xuất, từ việc thu thập dữ liệu đến quyết định tự động và điều khiển. Nó có tiềm năng tăng cường năng suất, tối ưu hóa quy trình và thiết kế mới cho các sản phẩm và dịch vụ.
Công nghệ 4.0 được xem là một sự pha trộn giữa thế giới vật lý và số hóa, kết hợp các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, máy học, blockchain, big data, cloud computing, IoT và robot. Công nghệ này tạo ra các hệ thống thông minh, tự động hoá và kết nối, cho phép các doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn, tạo ra các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn, đồng thời giúp nâng cao năng suất, tăng cường sự linh hoạt và giảm thiểu lãng phí.

Công nghệ 4.0 ảnh hưởng đến nhiều ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm sản xuất, vận tải, y tế, năng lượng, nông nghiệp và dịch vụ. Ví dụ, trong ngành sản xuất, công nghệ 4.0 cho phép các hệ thống tự động hoá linh hoạt hơn, có khả năng tương tác và thích ứng với môi trường. Các máy móc và hệ thống máy tính có thể giao tiếp và hoạt động cùng nhau, thực hiện quy trình sản xuất một cách thông minh và hiệu quả. Công nghệ 4.0 cũng đẩy mạnh sự phát triển của robot hợp tác, đem lại nhiều tiện ích cho các ngành sản xuất và dịch vụ.

Công nghệ 4.0 cũng có tác động đáng kể đến cách chúng ta sống hàng ngày. Ví dụ, trong ngành y tế, các thiết bị y tế thông minh có thể giúp theo dõi và chăm sóc sức khỏe một cách tốt hơn. Trí tuệ nhân tạo và học máy cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích dữ liệu và cung cấp khuyến nghị cho các quyết định về chăm sóc sức khỏe.

Ngoài ra, công nghệ 4.0 còn tạo ra một nền tảng để phát triển các dịch vụ thông minh như tài chính số, chuỗi cung ứng khối, thương mại điện tử, v.v. Các công nghệ như blockchain và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, giúp xây dựng hệ thống tín dụng và giao dịch an toàn, bảo mật và minh bạch hơn.

Tóm lại, công nghệ 4.0 đại diện cho một cách tiến hóa toàn diện trong ngành công nghiệp và hệ thống sản xuất. Nó có tiềm năng tạo ra nhiều cơ hội mới, cải thiện hiệu suất và tiết kiệm chi phí, đồng thời hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo và tăng cường sự cạnh tranh của các doanh nghiệp.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "công nghệ 4 0":

A maximum flow problem with intermediate node requirements
Proceedings of the Indian Academy of Sciences - Mathematical Sciences - Tập 92 - Trang 171-190 - 1983
S N Narahari Pandit, B Krishna Reddy
The conventional Maximum flow problem is modified to take account of possible requirements at intermediate nodes across which flow takes place. This is achieved by incorporating pseudo or priority arcs to act as thresholds controlling out-flow from the nodes and modifying the Ford and Fulkerson algorithm to take account of these thresholds. Effect of introducing these threshold-requirements at intermediate nodes on the final flow into the sink in the network is examined by some numerical examples.
The US oil supply revolution and the global economy
Empirical Economics - Tập 57 - Trang 1515-1546 - 2018
Kamiar Mohaddes, Mehdi Raissi
This paper investigates the global macroeconomic consequences of falling oil prices due to the oil revolution in the USA, using a global VAR model estimated for 38 countries/regions over the period 1979Q2–2011Q2. Set identification of the US oil supply shock is achieved through imposing dynamic sign restrictions on the impulse responses of the model. The results show that there are considerable heterogeneities in the responses of different countries to a US supply-driven oil price shock, with real GDP increasing in both advanced and emerging market oil-importing economies, output declining in commodity exporters, inflation falling in most countries, and equity prices rising worldwide. Overall, our results suggest that a US supply-driven oil price shock (equivalent to a 10–12% fall per quarter in the price of oil) results in an increase in global growth by 0.16–0.37 percentage points in the medium term. This is mainly due to an increase in spending by oil-importing countries, which exceeds the decline in expenditure by oil exporters.
Effects of motor activity on the elicitation and modification of the startle reflex in rats
Animal Learning & Behavior - Tập 14 Số 3 - Trang 287-292 - 1986
Wecker, John R., Ison, James R.
In order to examine the effects of efferent processes on the elicitation and modification of startle behavior, we administered startle-eliciting stimuli to rats while they were engaged in spontaneous motor activity. When tone bursts (Experiment 1) or electric shocks (Experiment 2) were used to elicit the reflex, its amplitude was substantially less when the rats were active than when they were quiet. Grooming, face washing, and consuming were associated with the greatest reduction. The ability of a 50-dB auditory prepulse to inhibit a subsequent auditory startle was also reduced during activity (Experiment 3). The amount of inhibition produced by a prepulse was decreased even when the baseline startle responses were equated in quiet and activity by varying the intensity of the eliciting stimulus, indicating that the reduction was not due to an artificial “floor effect” (Experiment 4). The study demonstrated that both sensory and motor events affect reflexive responses in the rat, as is known for the human.
Über die lagerstättenkundliche stellung und chemische Zusammensetzung der Bleiwismutspiessglanze
Geologische Rundschau - Tập 55 - Trang 418-427 - 1966
J. Bodechtel, D. D. Klemm
Bleiwismutspießglanze verschiedener Vorkommen wurden mit der Elektronenmikrosonde auf ihre chemische Zusammensetzung untersucht. Dabei wurde eine weitgehende chemische Mischbarkeit innerhalb der gesamten Gruppe festgestellt. Auch erzmikroskopisch lassen sich die Mineralien nicht sicher unterscheiden. Geochemisch-lagerstättenkundlich bilden sie sich vom pegmatitisch bis zum niedrigthermalen Bereich und wurden neuerdings sogar als deszendente Bildung beobachtet.
Rourkela-an example of co-operative development Aid
Intereconomics - Tập 1 Số 7 - Trang 17-21 - 1966
Röh, Klaus
“The Observer”, London, reported last February to its readers on the Indian steel scenery the following: “The story of the three foreign steelworks in India is like an anecdote about a Russian, an Englishman and a German. At Bhilai, the Russians started with a roar of self-congratulation and are now a bit behind the times. The British at Durgapur were modest and their achievements are still modest. The Germans at Rourkela began in notorious muddle... and are now far and away the winners.” This is certainly a compliment to the achievements of the Rourkela steelworks for its now attained productivity and high profits. One should, however, not forget the many difficulties and shortcomings which the project had to face during its planning and construction phase. Mr. Klaus Röh has for one year personally studied the problems at the spot. His findings will shortly be published in a German monograph “Rourkela als Testfall”.
Effect of dietary protein level and source on digestive proteolytic enzyme activity in juvenile Senegalese sole, Solea senegalensis Kaup 1850
Aquaculture International - Tập 20 - Trang 1053-1070 - 2012
Ana Rodiles, Ester Santigosa, Marcelino Herrera, Ismael Hachero-Cruzado, María Luisa Cordero, Silvia Martínez-Llorens, Santosh P. Lall, Francisco Javier Alarcón
The effect of dietary protein level and protein source on growth and proteolytic activity of juvenile Solea senegalensis was studied. In Experiment 1, fish were fed on four experimental diets containing increased protein levels (36, 46, 56 and 67%). In Experiment 2, Senegalese soles were fed on five diets with partial substitution of fish meal by soybean meal, soybean protein concentrate, soybean protein isolate, wheat gluten meal or pea protein concentrate. Results prove that growth and proteolytic activity in the distal intestine of fish were affected by the quantitative increase in dietary protein. The origin of protein source used in the elaboration of experimental diets affected both the amount and composition of the alkaline proteases secreted into the intestinal lumen; however, it did not decrease animal growth. Juvenile Senegalese sole showed capability to modulate digestive protease secretion when the concentration and/or source of dietary protein were modified. Quantity and quality of dietary protein affected protein hydrolysis in Senegalese sole intestine. This study establishes that 30% fish meal protein can be replaced by soybean derivatives without affecting intestinal proteases. Replacement with wheat gluten meal or pea protein concentrate should be taken cautiously, but further research is needed to establish whether growth performance and digestive enzyme physiology of Senegalese sole are affected by plant protein-supplemented diets in a long-term trial.
Temperature dependence of electric conductivity of molten binary mixtures of alkali and rare-earth metals chlorides
Russian Journal of Physical Chemistry A - Tập 80 - Trang 449-452 - 2006
A. V. Kovalevskii, V. I. Shishalov
The temperature dependences of the specific and molar electric conductances of CeCl3-MCl and LnCl3-KCl (M=Li, Na, K, and Cs; Ln=Er and Yb) molten binary mixtures of various compositions were studied. The size of the cations of alkali and rare-earth metals was demonstrated to affect the intensity of the interactions of the components of the systems. Deviations of the molar conductance isotherms from additivity and dependence of the isotherms on the ratio between the mixture components were explained by the formation of complexes in the melts.
Mediational roles of stress-coping factors in the relationship between patient-perceived communication quality and physical functioning: racial difference between Chinese and Non-Hispanic White American breast cancer survivors
Quality of Life Research - - Trang 1-13
Wang, Judy Huei-yu, Brown, Roger L., Huang, Ellen, Schwartz, Marc D.
The assumption that patient–provider communication may mediate patients’ sense of control over cancer to affect health outcomes has limited evidence. This study examines whether patient-perceived cancer care communication quality (PPCQ) mediates stress appraisal and coping behavior, affecting physical functioning across different racial groups. Two hundred and twenty Chinese American and 216 non-Hispanic White (NHW) women (ages 28–80) with stage 0–III breast cancer, 1–5 years post-diagnosis, and without recurrence, enrolled and completed a cross-sectional telephone survey. Physical functioning was measured by the NIH-PROMIS short form. Validated measures of PPCQ, patients’ evaluation of their socioeconomic well-being, stress appraisal (perceived severity and control), use of coping strategies, treatment-related symptoms, and comorbidities were also assessed. Path analyses were used to examine the mediation for each racial group. Regardless of race, treatment-related symptoms, comorbidities, and socioeconomic well-being were all directly related to physical functioning (p < 0.05). The impact of PPCQ on physical functioning was mediated by perceived control in the Chinese American group (p < 0.05), but not in the NHW group. Perceived severity and coping were not mediators of physical functioning in either group. The mediational pathway from PPCQ to perceived control to physical functioning in Chinese American survivors may be partially explained by their lower socioeconomic well-being and culturally valued conformity to physicians as a medical authority. These sociocultural dynamics reinforce the importance of cancer care communication. For NHW survivors, the impact of treatment-related symptoms and socioeconomic well-being on physical functioning outweighed their PPCQ and perceived control.
Prognostic factors associated with the visual outcome after vitrectomy for endophthalmitis
Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology - Tập 234 Số 1 - Trang S51-S58 - 1996
Bartz-Schmidt, Karl Ulrich, Bermig, Jochen, Kirchhof, Bernd, Wiedemann, Peter, Walter, Peter, Heimann, Klaus
• Background: Functional results following vitrectomy with intraocular and systemic antibiotic treatment for endophthalmitis are influenced by numerous factors. • Methods: A retrospective study of 65 cases of endophthalmitis treated between October 1988 and May 1994 at the Department of Ophthalmology, University of Cologne, Germany was conducted. All eyes underwent pars plana vitrectomy and intraocular and systemic antibiotic treatment. • Results: Vision of 20/400 or better could be obtained in 66% of eyes following extracapsular cataract extraction and intraocular lens implantation (ECCE + IOL), in 62% after severe eye injury, in 36% of eyes after intraocular surgery for other reasons than cataract extraction with lens implantation and in 33% of patients with endogenous endophthalmitis. Vision of 20/50 or better could be achieved in 41% of eyes following ECCE + IOL and additional systemic steroid treatment. In 22% of cases primary silicone endotamponade was performed; 57% of these eyes obtained visual acuity of 20/400 or better. Fifteen patients (23%) suffered diabetes mellitus; 20/400 vision or better could be achieved in 73% of these eyes. Visual acuity of hand movements or better before vitrectomy was associated with 20/400 vision or better in 69% of cases, whereas ambulatory vision could be attained in only 33% of patients with visual acuity of worse than hand movements at the initial presentation. Visual acuity of less than 20/400 was found in all eyes with haemolytic streptococcal infections. • Conclusion: Prompt treatment of endophthalmitis is crucial. Additional treatment using systemic steroids and, if necessary, silicone oil can improve the functional outcome in some cases.
Run-Up of a Nonlinear Monochromatic Wave on a Plane Beach in Presence of a Tide
Oceanology - Tập 59 - Trang 478-481 - 2019
I. I. Didenkulova, E. N. Pelinovsky
Abstract—The nonlinear problem of run-up of a long wave on a plane beach in presence of a tide is solved within nonlinear shallow water theory using the Carrier–Greenspan approach. An exact solution to the nonlinear problem for the wave run-up height is found as a function of the incident wave amplitude. The influence of the tide on the characteristics of wave run-up on a beach is studied.
Tổng số: 3,651,789   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 365179