Antibacterial là gì? Các công bố khoa học về Antibacterial

Antibacterial là thuộc tính của một chất hoặc sản phẩm có khả năng tiêu diệt hoặc ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn. Các chất antibacterial thường được sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc cá nhân, như xà phòng, sữa tắm, kem đánh răng, và các chất khử mùi, nhằm loại bỏ vi khuẩn và ngăn chặn sự lây lan của các bệnh nhiễm trùng. Đôi khi, các loại kháng sinh cũng có tính chất antibacterial và được sử dụng để điều trị các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn.
Antibacterial là thuộc tính của một chất hoặc sản phẩm có khả năng ức chế hoặc tiêu diệt vi khuẩn. Trong lĩnh vực y học và hóa học, công nghệ antibacterial đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn sự lây lan của các bệnh nhiễm trùng và bảo vệ sức khỏe của con người. Các chất antibacterial có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm chất khử trùng bề mặt, thuốc kháng sinh, xà phòng, sữa tắm, kem đánh răng và các sản phẩm chăm sóc cá nhân khác.

Các chất antibacterial hoạt động bằng cách tác động lên các quá trình cần thiết cho sự sống của vi khuẩn, chẳng hạn như việc tạo ra enzyme thiết yếu cho sự tổng hợp tường vi khuẩn, ngăn chặn sự tổng hợp protein và quá trình hủy hoạt động của vùng di truyền của vi khuẩn. Các chất này có thể có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến vi khuẩn để tiêu diệt chúng hoặc ngăn chặn sự phát triển của chúng.

Sự gia tăng sử dụng chất antibacterial đã đặt ra một số vấn đề quan trọng, bao gồm việc phát triển kháng thuốc, tức là vi khuẩn trở nên kháng các loại kháng sinh hay chất antibacterial. Điều này đòi hỏi sự phát triển và sử dụng kháng sinh một cách có trách nhiệm, đồng thời tìm ra các phương pháp và công nghệ mới để đối phó với vi khuẩn kháng thuốc.
Các chất antibacterial có thể có nguồn gốc tự nhiên hoặc được tạo ra tổng hợp. Một số chất tự nhiên có tính chất antibacterial gồm cólicidin, lysozyme, penicillin và streptomycin. Một số chất tổng hợp gồm triclosan, benzalkonium chloride và chlorhexidine cũng được sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm chăm sóc cá nhân và chất khử trùng.

Triclosan là một chất hoạt động trên màng tế bào vi khuẩn và có khả năng chống lại sự phát triển của chúng. Nó thường được sử dụng trong xà phòng, kem đánh răng và sữa tắm. Tuy nhiên, việc sử dụng triclosan đã gây nhiều tranh cãi vì tác động tiêu cực của nó đến môi trường và sự phát triển của vi khuẩn kháng thuốc.

Benzalkonium chloride là một chất quaternary ammonium compound (QAC) thường được sử dụng trong các chất khử trùng, chất tẩy rửa và chất chống tạo bọt. Nó có khả năng tiêu diệt vi khuẩn, nấm và virus bằng cách làm quá trình hô hấp của chúng bị tắt.

Chlorhexidine cũng là một chất khử trùng mạnh được sử dụng rộng rãi trong y học. Nó có khả năng tiêu diệt vi khuẩn và ngăn chặn sự phát triển của chúng bằng cách tác động lên màng tế bào và tạo ra hiệu ứng chống lại vi khuẩn.

Ngoài ra, còn có nhiều loại kháng sinh khác nhau như penicillin, tetracycline, cephalosporin và carbapenem được sử dụng để điều trị các bệnh vi khuẩn. Tuy nhiên, việc lạm dụng và sử dụng không đúng cách đã góp phần vào sự phát triển của vi khuẩn kháng thuốc, khiến nhiều loại kháng sinh không còn hiệu quả nữa.

Trong tương lai, nghiên cứu và phát triển các chất antibacterial mới vẫn là một lĩnh vực quan trọng để đối phó với sự gia tăng của vi khuẩn kháng thuốc.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "antibacterial":

Voltametrische Untersuchungen in Sulfatschmelzen. 1. Mitt. Sauerstoff in einer Li2SO4-Na2SO4-K2SO4-Schmelze
Kolloid-Zeitschrift und Zeitschrift für Polymere - Tập 256 - Trang 183-183 - 1978
H. D. Burk, F. Umland
Exploring wealth-related inequalities in maternal and child health coverage in Latin America and the Caribbean
BMC Public Health - Tập 21 - Trang 1-7 - 2021
Manuel Colomé-Hidalgo, Juan Donado Campos, Ángel Gil de Miguel
Maternal and child health have shown important advances in the world in recent years. However, national averages indicators hide large inequalities in access and quality of care in population subgroups. We explore wealth-related inequalities affecting health coverage and interventions in reproductive, maternal, newborn, and child health in Latin America and the Caribbean. We analyzed representative national surveys from 15 countries conducted between 2001 and 2016. We estimated maternal-child health coverage gaps using the Composite Coverage Index – a weighted average of interventions that include family planning, maternal and newborn care, immunizations, and treatment of sick children. We measured absolute and relative inequality to assess gaps by wealth quintile. Pearson’s correlation coefficient was used to test the association between the coverage gap and population attributable risk. The Composite Coverage Index showed patterns of inequality favoring the wealthiest subgroups. In eight countries the national coverage was higher than the global median (78.4%; 95% CI: 73.1–83.6) and increased significantly as inequality decreased (Pearson r = 0.9; p < 0.01). There are substantial inequalities between socioeconomic groups. Reducing inequalities will improve coverage indicators for women and children. Additional health policies, programs, and practices are required to promote equity.
Comparative analysis of electron beam quality on the operation of a FEM with axial guide magnetic field and a CARM
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment - Tập 407 - Trang 107-111 - 1998
N.Yu Peskov, S.V Samsonov, N.S Ginzburg, V.L Bratman
Digital literacy and e-learning experiences among the pre-service teachers data
Data in Brief - Tập 32 - Trang 106052 - 2020
Łukasz Tomczyk
The heating, by viscous dissipation, of liquids flowing across an enclosed rotating disc
International Journal of Heat and Mass Transfer - Tập 43 - Trang 1035-1050 - 2000
C.M. Ellwood, W.J. Korchinsky
Respiratory mechanics in infants with severe bronchiolitis on controlled mechanical ventilation
BMC Pulmonary Medicine - Tập 17 - Trang 1-7 - 2017
Pablo Cruces, Sebastián González-Dambrauskas, Julio Quilodrán, Jorge Valenzuela, Javier Martínez, Natalia Rivero, Pablo Arias, Franco Díaz
Analysis of respiratory mechanics during mechanical ventilation (MV) is able to estimate resistive, elastic and inertial components of the working pressure of the respiratory system. Our aim was to discriminate the components of the working pressure of the respiratory system in infants on MV with severe bronchiolitis admitted to two PICU’s. Infants younger than 1 year old with acute respiratory failure caused by severe bronchiolitis underwent neuromuscular blockade, tracheal intubation and volume controlled MV. Shortly after intubation studies of pulmonary mechanics were performed using inspiratory and expiratory breath hold. The maximum inspiratory and expiratory flow (QI and QE) as well as peak inspiratory (PIP), plateau (PPL) and total expiratory pressures (tPEEP) were measured. Inspiratory and expiratory resistances (RawI and RawE) and Time Constants (KTI and KTE) were calculated. We included 16 patients, of median age 2.5 (1–5.8) months. Bronchiolitis due to respiratory syncytial virus was the main etiology (93.8%) and 31.3% had comorbidities. Measured respiratory pressures were PIP 29 (26–31), PPL 24 (20–26), tPEEP 9 [8–11] cmH2O. Elastic component of the working pressure was significantly higher than resistive and both higher than threshold (tPEEP – PEEP) (P < 0.01). QI was significantly lower than QE [5 (4.27–6.75) v/s 16.5 (12–23.8) L/min. RawI and RawE were 38.8 (32–53) and 40.5 (22–55) cmH2O/L/s; KTI and KTE [0.18 (0.12–0.30) v/s 0.18 (0.13–0.22) s], and KTI:KTE ratio was 1:1.04 (1:0.59–1.42). Analysis of respiratory mechanics of infants with severe bronchiolitis receiving MV shows that the elastic component of the working pressure of the respiratory system is the most important. The elastic and resistive components in conjunction with flow profile are characteristic of restrictive diseases. A better understanding of lung mechanics in this group of patients may lead to change the traditional ventilatory approach to severe bronchiolitis.
Unified Framework of Multiscale Density Functional Theories and Its Recent Applications
Advances in Chemical Engineering - Tập 47 - Trang 1-83 - 2015
Shuangliang Zhao, Yu Liu, Xueqian Chen, Yunxiang Lu, Honglai Liu, Ying Hu
Génétique du syndrome d'Alport
Human Genetics - Tập 12 - Trang 29-34 - 1971
J. Feingold, E. Bois
Le syndrome d'Alport ou néphropathie héréditaire avec surdité se transmet selon le mode dominant autosomique. Cependant, pour expliquer l'existence de répartitions anormales des sujets atteints (excés de malades dans la descendance de femmes atteintes, excès en filles et déficit en fils malades dans la descendance des hommes atteints), différents auteurs ont émis l'hypothèse d'une ségrégation anormale du gène délétère au cours de la méiose chez la femme ou chez l'homme. Notre étude porte sur 10 familles sélectionnées parce qu'elles présentaient au moins 2 sujets atteints de néphropathie hématurique évolutive, avec surdité chez au moins l'un d'entre eux. L'analyse de ces familles, tenant compte de la présence d'au moins deux proposants par famille, ne montre pas de ségrégation anormale. Cette discordance avec les faits rapportés par différents auteurs peut s'expliquer, soit par un biais dans le recrutement des familles analysées dans la littérature, soit par le nombre relativement restreint des familles que nous avons étudiées.
Design of a core–shell type immuno-magnetic separation system and multiplex PCR for rapid detection of pathogens from food samples
Applied Microbiology and Biotechnology - Tập 97 - Trang 9541-9551 - 2013
V. Cengiz Ozalp, Gulay Bayramoglu, M. Yakup Arica, H. Avni Oktem
We report an immuno-magnetic separation system developed by the immobilization of pathogen-specific antibodies on the core–shell magnetic beads. The magnetic beads were grafted with glycidylmethacrylate (GMA) using surface-initiated atom transfer radical polymerization (SI-ATRP). For immuno-magnetic separation (IMS) of target bacterial cells from others, antibodies for Escherichia coli and Salmonella enterica serovar Typhimurium cells were immobilized on the magnetic beads via glutaraldehyde coupling reaction. Our IMS system successfully separated Salmonella cells when the concentrations of target (i.e., Salmonella) and interfering (i.e., E. coli) cells were at the same level. Polymerase chain reaction (PCR) assays amplifying the rfb/rfbE region of the E. coli genome and a 647-bp fragment of the invA region of Salmonella were performed as the specific selection to accurately confirm the presence of E. coli and Salmonella, respectively. IMS and multiplex PCR methods can be used for specific and quantitative detection of pathogens from food samples. Thus, this study developed a reliable and direct system for rapid detection of Salmonella and E. coli in food samples. In addition, IMS method could be easily adapted to detect other pathogens by selecting the pertinent antibody.
Improving the yield of recalcitrant Nanobodies® by simple modifications to the standard protocol
Protein Expression and Purification - Tập 185 - Trang 105906 - 2021
Christopher K. Kariuki, Stefan Magez
Tổng số: 3,647,960   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 364796