Acid béo không no là gì? Các công bố khoa học về Acid béo không no

Acid béo không no là loại axit béo mà trong phân tử không có liên kết bão hòa. Điều này gây ra sự không bền và dẫn đến tính chất lỏng của chất này. Một số ví dụ phổ biến của acid béo không no bao gồm axit oleic, axit linoleic và axit alpha-linolenic. Acid béo không no thường được tìm thấy trong các dạng dầu thực vật và hữu cơ, và có nhiều lợi ích cho sức khỏe như giảm nguy cơ bệnh tim mạch và hỗ trợ chức năng não.
Acid béo không no là loại axit béo có một hoặc nhiều liên kết C=C không bão hòa trong phân tử của nó. Sự không bão hòa này tạo ra một hoặc nhiều chỗ trống trong cấu trúc phân tử, gây ra tính chất lỏng và dễ dàng chịu nhiệt độ cao hơn so với các loại acid béo no.

Một số ví dụ phổ biến về acid béo không no bao gồm axit oleic, axit linoleic và axit alpha-linolenic. Axit oleic là acid béo không no có một liên kết C=C duy nhất, trong khi axit linoleic và axit alpha-linolenic chứa nhiều liên kết C=C. Chúng thường được tìm thấy trong các nguồn dầu thực vật như dầu ô liu, dầu hạt lanh, dầu cây chia và dầu đậu nành.

Các acid béo không no có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chúng thường được coi là tốt cho tim mạch vì có khả năng giảm mức cholesterol xấu (LDL) trong máu và tăng mức cholesterol tốt (HDL). Bên cạnh đó, chúng cũng có tác dụng chống viêm, hỗ trợ chức năng não, ổn định đường huyết và tăng cường hệ miễn dịch.

Ngoài ra, vì tính chất lỏng và dễ dàng bị oxy hóa của acid béo không no, chúng có thể được sử dụng làm dầu nấu ăn, dầu chiên hoặc dầu salad, đồng thời cũng có thể được sử dụng trong sản phẩm mỹ phẩm và dược phẩm.

Tuy nhiên, việc tiêu thụ quá nhiều acid béo không no cũng có thể có nhược điểm. Khi oxy hóa, chúng có thể tạo ra các gốc tự do gây tổn hại cho tế bào và gây ra sự lão hóa, sự suy giảm chức năng tế bào và tăng nguy cơ bị mắc bệnh. Do đó, vẫn nên tiêu thụ một lượng phù hợp acid béo không no trong chế độ ăn uống hàng ngày.
Acid béo không no là loại axit béo mà trong phân tử của nó có ít nhất một liên kết C=C không bão hòa. Trong liên kết C=C này, hai nguyên tử cacbon chạy song song với nhau và mỗi nguyên tử cacbon kết hợp với một nguyên tử hydro. Sự không no hóa xảy ra khi phân tử có nhiều liên kết C=C, trong khi loại không no đơn giản chỉ có một liên kết C=C.

Cấu trúc không bão hòa của acid béo không no tạo ra sự linh hoạt cho chúng, làm cho chất lỏng tại nhiệt độ thường. Điều này khác với acid béo no, có tất cả các liên kết C-C đều bão hòa, giúp chúng tồn tại ở dạng chất rắn tại nhiệt độ phòng.

Một số ví dụ phổ biến của acid béo không no bao gồm:

1. Axit oleic (C18:1): Đây là loại acid béo không no phổ biến nhất. Nó có một liên kết C=C duy nhất tại vị trí số 9 tính từ đầu dãy carbon. Axit oleic thường được tìm thấy trong các nguồn dầu thực vật như dầu ô liu, dầu hạt cây cải, dầu cây chia và dầu đậu nành.

2. Axit linoleic (C18:2) và axit alpha-linolenic (C18:3): Đây là các axit béo tinh khiết không no có nhiều liên kết C=C. Axit linoleic có hai liên kết C=C tại vị trí số 9 và 12, trong khi axit alpha-linolenic có ba liên kết C=C tại vị trí số 9, 12 và 15. Cả hai axit béo này thường được tìm thấy trong các nguồn dầu thực vật, chẳng hạn như dầu hạt cây ong chúa và dầu hạt lanh.

Acid béo không no có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chúng có khả năng giảm các mức cholesterol xấu (LDL) trong máu, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Chúng cũng có tác dụng chống viêm và ức chế quá trình viêm nhiễm trong cơ thể. Acid béo không no cũng có vai trò quan trọng trong việc duy trì chức năng não bộ và tăng cường hệ miễn dịch.

Tuy nhiên, ánh sáng, nhiệt độ và oxy hóa có thể làm giảm tính chất không no của acid béo, gây thành phần bão hòa, gây ra quá trình oxi hóa và hủy hoại chất này. Do đó, cần lưu trữ và sử dụng acid béo không no đúng cách để duy trì tính chất chất lỏng và lợi ích cho sức khỏe.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "acid béo không no":

PS-wave processing and S-wave velocity inversion of OBS data from Northern South China Sea
Journal of Applied Geophysics - - Trang 58-65 - 2014
Xiangchun Wang, Rongyi Qian, Changliang Xia
Historical Pollution and Source Contributions of PAHs in Sediment Cores from the Middle Reach of Huai River, China
Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology - - Trang 531-537 - 2019
Jiamei Zhang, He Huang, Rujing Wang, Ruoyu Sun
To investigate the spatial and historical distributions, and source contributions of polycyclic aromatic hydrocarbon (PAHs) from the middle reach of Huai River, 15 surface sediments and two sediment cores were analyzed. The Σ16 PAHs levels in surface sediments varied from 533.15 to 1422.83 ng/g dw, and from 413.27 to 43951.56 ng/g dw in individual sediment layer of sediment cores. The temporal trends of PAHs in sediment cores are the good indicators of the anthropogenic emissions over the last 60 years. The stable carbon isotope ratios of PAHs indicate the primary PAHs sources were the combustion of wood and coal during 1950s–1970s, and automobile exhausts and the coal combustion emissions in recent decades.
(200)-Texture and microstructure of MgO films by rf-magnetron sputtering in Ar plus N2 atmosphere
Materials & Design - - Trang 1700-1705 - 2010
S.C. Chen, T.Y. Kuo
Thio-analogues of 2-(1H-Heteroarylidene)-1H-indene-1,3(2H)-diones, synthesis and formation of metal complexes
Monatshefte fur Chemie - - Trang 81-90 - 1982
Katherine Buggle, William K. Glass, Michael Nangle, Joseph Power
2-(1H-Heteroarylidene)-1H-indene-1,3(2H)-diones were converted into anils and dianils and then into monothio- and dithio-derivatives by treatment with hydrogen sulphide. The 2-pyridinyl monothioderivate was converted into S-alkyl ethers. In contrast with the dione1 the thio-derivatives readily formed isolable complexes with transition metals. Spectroscopic and magnetic data are reported.
Nonparametric algorithms of pattern recognition in the problem of testing a statistical hypothesis on identity of two distribution laws of random variables
Optoelectronics, Instrumentation and Data Processing - - Trang 545-550 - 2011
A. V. Lapko, V. A. Lapko
The possibility of using nonparametric algorithms of pattern recognition for testing hypotheses on distributions of random variables is discussed. Results of computational experiments are compared with the Kolmogorov-Smirnov criterion.
Harm Reduction at the Crossroads
American Journal of Preventive Medicine - - Trang 505-507 - 2014
Wasim Maziak
Interaction in dual species biofilms between Staphylococcus xylosus and Staphylococcus aureus
International Journal of Food Microbiology - - Trang 108653 - 2020
Sabine Leroy, Isabelle Lebert, Carine Andant, Régine Talon
„Für mich ein Fremdwort, das ich bisher nicht gehört habe“ – Was Krebspatienten unter dem Begriff psychosoziale Unterstützung verstehen
Onkologe - - Trang 802-810 - 2019
Deborah Engesser, Oliver Krauß, Susanne Briest, Jens-Uwe Stolzenburg, Susanne Singer
Krebspatienten sind häufig psychosozial belastet, nehmen aber entsprechende Hilfsangebote nur zu einem geringen Teil in Anspruch. Was verstehen Krebspatienten unter dem Begriff psychosoziale Unterstützung? Patienten wurden zu Beginn des Krankenhausaufenthaltes in die Studie eingeschlossen und zwei Jahre später nachbefragt. Sie gaben an, was ihnen einfällt, wenn sie den Begriff psychosoziale Unterstützung hören oder lesen. Die so entstandenen Texte wurden kodiert und folgenden Kategorien zugeordnet: Bewertung im Sinne von Valenz (positiv, neutral, negativ, positiv und negativ), Art der Aussage, Adressat, Akteur, Inanspruchnahme und Gegenstand psychosozialer Unterstützung. Zusammenhänge von Geschlecht, Alter und Bildung mit negativer Bewertung und Nichtwissen wurden anhand logistischer Regressionen geprüft. Es nahmen 447 Patienten an der Befragung teil, von denen 343 Aussagen zu ihrer Vorstellung von „psychosozialer Unterstützung“ machten. 12% der Befragten sagten, sie wüssten nicht, was psychosoziale Unterstützung ist. Das Odds Ratio für Nichtwissen war 1,3 für Männer, 3,2 für Patienten, die 50 bis 65 Jahre alt waren im Vergleich zu Patienten <50 Jahren, 1,3 für Patienten mit mittlerer Reife und 2,3 mit Hauptschule im Vergleich zu Abitur. 48% der Teilnehmer beschrieben psychosoziale Unterstützung als etwas Positives, 5 % als etwas Negatives, 20 % äußerten sich neutral und 10 % äußerten positive und negative Aspekte gleichzeitig. Es gab keine Hinweise auf Zusammenhänge zwischen Alter, Geschlecht, Bildung und negativer Bewertung. Ein Teil der Krebspatienten weiß nicht, was psychosoziale Unterstützung ist, insbesondere ältere und weniger gebildete Menschen. Ein Großteil der Patienten ist der Unterstützung gegenüber positiv oder vorbehaltlos eingestellt.
FoxJ1 regulates spinal cord development and is required for the maintenance of spinal cord stem cell potential
Experimental Cell Research - - Trang 84-100 - 2018
Xiaofei Li, Elisa M. Floriddia, Konstantinos Toskas, Chaima Chalfouh, Axel Honore, Anne Aumont, Nicolas Vallières, Steve Lacroix, Karl J.L. Fernandes, Nicolas Guérout, Fanie Barnabé-Heider
Tijdige herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt in het ziekenhuis
Bijzijn - - Trang 10-13 - 2012
Tineke van der Kruk
Dagelijks overlijden er patiënten in het ziekenhuis. Bij een voorspelbaar overlijden zal de verpleegkundige zorg dragen voor comfort, pijnstilling en begeleiding. In het ziekenhuis overlijden ook mensen onverwacht. Achteraf blijkt soms dat het overlijden had kunnen worden voorkomen als vroege signalen van achteruitgang eerder waren onderkend en gecommuniceerd. Aan de hand van een casus wordt geïllustreerd hoe dit kan worden verbeterd met behulp van het VMS Veiligheidsprogramma.
Tổng số: 2,327,296   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 232730