Vườn quốc gia là gì? Các công bố khoa học về Vườn quốc gia

Vườn quốc gia là một khu vực được quy định và bảo vệ bởi pháp luật để duy trì và bảo tồn đa dạng sinh học, cảnh quan tự nhiên và văn hóa. Chúng là những địa điểm quan trọng để bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái, giữ gìn di sản thiên nhiên, cung cấp nguồn tài nguyên tự nhiên và cung cấp một môi trường tự nhiên để khám phá, giải trí và giáo dục. Vườn quốc gia có thể bao gồm các loại địa hình khác nhau như rừng, núi, hồ, sông, đồng cỏ và bãi biển và thường được quản lý bởi các cơ quan quản lý môi trường.
Vườn quốc gia là một loại hình khu bảo tồn được quy định và bảo vệ bởi pháp luật của một quốc gia nhằm bảo tồn và quản lý các khu vực tự nhiên quan trọng. Mục tiêu chính của vườn quốc gia là bảo vệ và duy trì môi trường tự nhiên, cảnh quan đẹp, di sản thiên nhiên và văn hóa, và khẩu phần sinh học động và động vật.

Vườn quốc gia có thể bao gồm các loại đất như rừng, núi, hồ, sông, đồng cỏ, bãi biển và cả vùng biển. Các khu vực trong vườn quốc gia có thể chứa một loạt các loài thực vật và động vật đa dạng, bao gồm cả những loài quý hiếm và nguy cấp. Các vườn quốc gia thường được chia thành các vùng bảo tồn tự nhiên và có quy định và hạn chế việc khai thác tài nguyên tự nhiên, đồng thời thúc đẩy khoa học nghiên cứu, giáo dục, du lịch sinh thái và các hoạt động ngoại khóa.

Quản lý các vườn quốc gia thường được thực hiện bởi các cơ quan chính phủ có thẩm quyền, như cơ quan môi trường hoặc cơ quan quảng bá du lịch. Các cơ quan này đảm bảo tuân thủ các quy định bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, đồng thời cung cấp dịch vụ du lịch phù hợp để khám phá và trải nghiệm các vùng đất đẹp và tự nhiên.

Một số vườn quốc gia nổi tiếng trên thế giới bao gồm Vườn quốc gia Yellowstone ở Hoa Kỳ, Vườn quốc gia Kruger ở Nam Phi, Vườn quốc gia Serengeti ở Tanzania và Vườn quốc gia Banff ở Canada. Các vườn quốc gia là những địa điểm quan trọng để du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học và giáo dục môi trường, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh và phát triển cộng đồng địa phương.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "vườn quốc gia":

Psychotropic medication use among patients with celiac disease
BMC Psychiatry - Tập 18 - Trang 1-8 - 2018
Haley M. Zylberberg, Jonas F. Ludvigsson, Peter H. R. Green, Benjamin Lebwohl
Celiac disease is a multi-system disorder with manifestations that may result in psychiatric disorders. We assessed the prevalence of medication use to treat psychiatric disorders in celiac disease patients. We conducted a cross-sectional study of patients undergoing esophagogastroduodenoscopy over 9-years at a celiac disease referral center. We compared the prevalence of psychotropic medication use among celiac disease patients (n = 1293) to a control group (n = 1401) with abdominal pain or reflux. Among all patients the mean age was 48.4 years, most were female (69.5%), and 22.7% used any psychotropic medication. There was no difference between overall psychotropic medication use among celiac disease patients and controls (23.9% vs 21.8%, OR 1.16; 95% CI 0.96–1.39, p = 0.12). However, those with celiac disease were more likely to use antidepressants on univariate (16.4% vs 13.4%, p = 0.03) and multivariate analysis (OR 1.28; 95% CI 1.03–1.59; p = 0.03). Use of psychotropic medications was not associated with disease duration or mode of presentation of celiac disease. Celiac disease patients use psychotropic medications at similar rates as those with other gastrointestinal diseases, though subgroup analysis suggests they may use more antidepressants. Future studies should investigate whether celiac disease is associated with mood disorders that are not treated with medications.
Drug-eluting stents: results, promises and problems
International Journal of Cardiology - Tập 99 - Trang 9-17 - 2005
Barend L. van der Hoeven, Nuno M.M. Pires, Hazem M. Warda, Pranobe V. Oemrawsingh, Bart J.M. van Vlijmen, Paul H.A. Quax, Martin J. Schalij, Ernst E. van der Wall, J.Wouter Jukema
A new amperometric biosensor for salicylate based on salicylate hydroxylase immobilized on polipyrrole film doped with hexacyanoferrate
Analytica Chimica Acta - Tập 347 - Trang 35-41 - 1997
Benjamin G. Milagres, Graciliano de Oliveira Neto, Lauro T. Kubota, Hideko Yamanaka
Human 6-pyruvoyltetrahydropterin synthase: cDNA cloning and heterologous expression of the recombinant enzyme
Biochemical and Biophysical Research Communications - Tập 189 - Trang 1437-1443 - 1992
Beat Thöny, Walter Leimbacher, Daniel Bürgisser, Claus W. Heizmann
Effect of insulin on pancreatic amylase and chymotrypsinogen
Biochemical and Biophysical Research Communications - Tập 18 - Trang 71-75 - 1965
A. Ben Abdeljlil, J.C. Palla, P. Desnuelle
Cognitive, Behavioral, and Circadian Rhythm Interventions for Insomnia Alter Emotional Brain Responses
Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging - - 2023
Jeanne Leerssen, Moji Aghajani, Tom Bresser, Lara Rösler, Anderson M. Winkler, Jessica C. Foster-Dingley, Eus J.W. Van Someren
Stochastic transfer of polarized radiation in finite cloudy atmospheric media with reflective boundaries
Astrophysics and Space Science - Tập 350 - Trang 89-101 - 2013
M. Sallah
The problem of monoenergetic radiative transfer in a finite planar stochastic atmospheric medium with polarized (vector) Rayleigh scattering is proposed. The solution is presented for an arbitrary absorption and scattering cross sections. The extinction function of the medium is assumed to be a continuous random function of position, with fluctuations about the mean taken as Gaussian distributed. The joint probability distribution function of these Gaussian random variables is used to calculate the ensemble-averaged quantities, such as reflectivity and transmissivity, for an arbitrary correlation function. A modified Gaussian probability distribution function is also used to average the solution in order to exclude the probable negative values of the optical variable. Pomraning-Eddington approximation is used, at first, to obtain the deterministic analytical solution for both the total intensity and the difference function used to describe the polarized radiation. The problem is treated with specular reflecting boundaries and angular-dependent externally incident flux upon the medium from one side and with no flux from the other side. For the sake of comparison, two different forms of the weight function, which introduced to force the boundary conditions to be fulfilled, are used. Numerical results of the average reflectivity and average transmissivity are obtained for both Gaussian and modified Gaussian probability density functions at the different degrees of polarization.
Basic therapy in the treatment of arthritis
Der Orthopäde - Tập 27 Số 8 - Trang 576-580 - 1998
Sieper, Joachim
Colloidal associations of major and trace elements in the snow pack across a 2800-km south-north gradient of western Siberia
Chemical Geology - Tập 610 - Trang 121090 - 2022
Ivan V. Krickov, Artem G. Lim, Sergey N. Vorobyev, Vladimir P. Shevchenko, Oleg S. Pokrovsky
Translational Regulation in Nutrigenomics
Advances in Nutrition - Tập 2 - Trang 511-519 - 2011
Botao Liu, Shu-Bing Qian
Tổng số: 3,952,843   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 395285