Stigmasterol là gì? Các công bố khoa học về Stigmasterol

Stigmasterol là một loại phytosterol tự nhiên, còn được gọi là phytosterin, được tìm thấy trong rau quả và các nguồn thực phẩm thực vật khác nhau. Nó cũng có thể được tạo ra thông qua quá trình oxy hóa của cholesterol. Stigmasterol là một dạng sterol không thể tổng hợp bởi cơ thể người, nhưng có thể có vai trò quan trọng trong dinh dưỡng bổ sung và có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng stigmasterol có thể có khả năng giảm chủng tố LDL (chứng tố cholesterol xấu), làm giảm nguy cơ bệnh tim và động mạch và có tác động chống viêm. Tuy nhiên, cần thêm nhiều nghiên cứu để đánh giá rõ ràng về tác dụng và lợi ích của stigmasterol đối với sức khỏe con người.
Stigmasterol là một loại phytoesterol (hay sterol thực vật) có cấu trúc tương tự như cholesterol. Nó có chức năng giống như cholesterol trong cơ thể người, nhưng không thể tổng hợp được từ các chất trung gian. Thay vào đó, nó được cung cấp cho cơ thể thông qua ăn uống.

Stigmasterol được tìm thấy rộng rãi trong các nguồn thực phẩm thực vật như dau đậu, đậu nành, lúa mạch, lúa dừa, ngũ cốc, hạt cải và nhiều loại rau quả khác. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng việc tiêu thụ stigmasterol từ các thực phẩm thực vật có thể có nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng stigmasterol có khả năng giảm chứng tố LDL (chưa protein máu có mật độ thấp), được biết đến là chất gây xơ vữa động mạch, và tăng chất gây xơ động mạch, chất gây xơ LDL-Ox. Điều này có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và các vấn đề về hệ tuần hoàn.

Ngoài ra, stigmasterol cũng được cho là có tác dụng chống viêm. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng nó có thể ức chế một số kháng nguyên pro-inflammation (những chất gây viêm) và ức chế sự phát triển của một số tế bào miễn dịch gây viêm.

Tuy nhiên, cần thêm nghiên cứu để hiểu rõ hơn về tác dụng và cơ chế hoạt động của stigmasterol, cũng như lượng cần thiết để có hiệu quả tối ưu và thực hiện liệu pháp dinh dưỡng chứa chất này. Ngoài ra, những người có các vấn đề sức khỏe cần tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi sử dụng các sản phẩm bổ sung chứa stigmasterol.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "stigmasterol":

Impact of ultrafiltration/diafiltration sequence on the production of soy protein isolate by membrane technologies
Innovative Food Science and Emerging Technologies - Tập 11 - Trang 491-497 - 2010
Martin Mondor, Fadi Ali, Denis Ippersiel, François Lamarche
Étude des pièges de l'oxyde d'une structure mos par stimulation thermique
Thin Solid Films - Tập 6 Số 6 - Trang 381-395 - 1970
Efficacy of moclobemide in different patient groups: a meta-analysis of studies
Psychopharmacologia - Tập 106 - Trang S109-S113 - 1992
J. Angst, M. Stabl
Whilst tricyclic antidepressants are efficacious in all depressive syndromes, classical MAO-inhibitors differ substantially from them in their action. They are considered less effective in general and not very effective in endogenous depression, but recommended for the treatment of ‘atypical’ depression. A new class of RIMA (Reversible Inhibitors of MAO-A) represented by moclobemide requires a change in clinical thinking on antidepressants. Moclobemide shows the same efficacy in depression as tricyclics: its effects are similar in unipolar and bipolar affective disorders, and in patients with major depressive episode superimposed on dysthymia (double depression). As with classical antidepressants, the response rate tends to be lower, but is still present in psychotic depression. Agitated depressives do not respond less well than non-agitated patients to moclobemide. Patients meeting DSM-III-R criteria for major depression with melancholia tend to respond better than non-melancholics, but this may be associated with the significantly higher baseline severity observed in melancholics. A slightly higher response rate in patients without concomitant benzodiazepine treatment, compared to those with benzodiazepine comedication, may also be related to baseline differences in the severity of depression. Elderly depressives respond less well than younger patients to classical antidepressants, but with moclobemide, elderly patients do as well as younger ones.
Text detection and restoration in natural scene images
Journal of Visual Communication and Image Representation - Tập 18 - Trang 504-513 - 2007
Qixiang Ye, Jianbin Jiao, Jun Huang, Hua Yu
An overview of fluids mixing in T-shaped mixers
Theoretical and Applied Mechanics Letters - Tập 13 - Trang 100466 - 2023
Huixin Li, Duo Xu
Experimental He-pressure broadening for the R(10) and P(2) lines in the ν3 band of 13CO2, and experimental pressure shifts for R(10) measured at several temperatures between 300K and 100K
Journal of Molecular Spectroscopy - Tập 256 - Trang 102-108 - 2009
Wenping Deng, Didier Mondelain, Franck Thibault, Claude Camy-Peyret, Arlan W. Mantz
Ribonuclease I released from Escherichia coli by osmotic shock
Archives of Biochemistry and Biophysics - Tập 142 - Trang 693-700 - 1971
John W. Abrell
Experimental investigations on a diesel engine operated with fuel blends derived from a mixture of Pakistani waste tyre oil and waste soybean oil biodiesel
Environmental Science and Pollution Research - Tập 25 - Trang 23657-23666 - 2017
Muhammad Qasim, Tariq Mahmood Ansari, Mazhar Hussain
The waste tyre and waste cooking oils have a great potential to be used as alternative fuels for diesel engines. The aim of this study was to convert light fractions of pyrolysis oil derived from Pakistani waste vehicle tyres and waste soybean oil methyl esters into valuable fuel and to reduce waste disposal-associated environmental problems. In this study, the waste tyre pyrolysis liquid (light fraction) was collected from commercial tyre pyrolysis plant and biodiesel was prepared from waste soybean oil. The fuel blends (FMWO10, FMWO20, FMWO30, FMWO40 and FMWO50) were prepared from a 30:70 mixture of waste tyre pyrolysis liquid and waste soybean oil methyl esters with different proportions of mineral diesel. The mixture was named as the fuel mixture of waste oils (FMWO). FT-IR analysis of the fuel mixture was carried out using ALPHA FT-IR spectrometer. Experimental investigations on a diesel engine were carried out with various FMWO blends. It was observed that the engine fuel consumption was marginally increased and brake thermal efficiency was marginally decreased with FMWO fuel blends. FMWO10 has shown lowest NOx emissions among all the fuel blends tested. In addition, HC, CO and smoke emissions were noticeably decreased by 3.1–15.6%, 16.5–33.2%, and 1.8–4.5%, respectively, in comparison to diesel fuel, thereby qualifying the blends to be used as alternative fuel for diesel engines.
Phytotherapie in der Demenz-Frühphase
CME - Tập 18 - Trang 46-46 - 2021
Michael Hubert
Tổng số: 2,937,023   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 293703