Rối loạn giọng nói là gì? Các công bố khoa học về Rối loạn giọng nói

Rối loạn giọng nói, còn được gọi là rối loạn hầu hết là các vấn đề liên quan đến tiếng nói hoặc âm thanh khi nói của một người. Nó có thể là sự thay đổi trong tốc độ, âm lượng, dòng giọng, cấu trúc câu, hoặc khả năng giao tiếp chung. Một số rối loạn giọng nói phổ biến bao gồm thốn kinh, tuyến tiền liệt, ho ra vị, ho chích gián, nói như trẻ em, nói lắp lạnh, nói nhanh hoặc chậm quá mức, không thể nói được, hoặc nhầm lẫn giữa âm thanh/r từng tiếng. Rối loạn giọng nói có thể ảnh hưởng đến giao tiếp hàng ngày và tạo ra trở ngại trong việc hiểu và được người khác hiểu.
Rối loạn giọng nói có thể có nhiều dạng khác nhau, dưới đây là một số phân loại chi tiết:

1. Thốn kinh (Stuttering): Đây là một rối loạn phổ biến, nó gây ra sự ngắt quãng, lặp lại hoặc sự khó khăn khi phát âm một âm / từ. Có thể đi kèm với nhịp điệu hoặc chấm dứt trong lời nói.

2. Tuyến tiền liệt (Cluttering): Đây là một rối loạn nói chậm và không rõ ràng do khả năng tổ chức và lưu thông thông tin không hiệu quả. Người bị tuyến tiền liệt nói nhanh, chen ngang hoặc gắn các âm, từ, câu một cách không rõ ràng.

3. Ho ra vị (Dysarthria): Đây là một rối loạn nói do vấn đề trong việc điều khiển cơ bắp mà người bệnh cần để nói. Nó có thể có sự khó khăn về lực, tốc độ, độ chính xác và cộng hưởng âm thanh, gây ra giọng nói không rõ ràng hoặc khó nghe.

4. Ho chích gián (Clonic Spasmodic Dysphonia): Đây là một rối loạn giọng nói do co thắt không kiểm soát của cơ vokal khi nói. Nó gây ra những âm thanh không khả dụng hoặc có chấm dứt trong giọng nói của người bị ảnh hưởng.

5. Nói như trẻ em (Childhood Apraxia of Speech): Đây là một rối loạn giọng nói phổ biến ở trẻ em, gây ra sự khó khăn trong việc lập kế hoạch và điều khiển các cử chỉ cơ và hơi thở cần thiết để phát âm các từ và câu.

6. Rối loạn phát triển diễn đạt ngôn ngữ (Developmental Language Disorder): Đây là một rối loạn ngôn ngữ ảnh hưởng đến khả năng sử dụng và hiểu ngôn ngữ. Nó có thể ảnh hưởng đến cách một người phát âm và tổ chức câu nói.

Các rối loạn giọng nói có thể gây ra khó khăn trong giao tiếp hàng ngày và tạo ra trở ngại trong việc hiểu và được người khác hiểu. Nếu bạn gặp các dấu hiệu của rối loạn giọng nói, quan trọng để tham khảo một chuyên gia ngôn ngữ học hoặc nhà trị liệu giọng nói để đánh giá và điều trị phù hợp.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "rối loạn giọng nói":

Adenosine 5′-diphosphate as a factor in platelet aggregation induced by human plasma remnant lipoproteins
Life Sciences - Tập 63 - Trang 1065-1074 - 1998
Abby R. Saniabadi, Kazuo Umemura, Yasuhiro Suzuki, Kazunao Kondo, Yasuhiko Ikeda, Masakazu Adachi, Mitsuyoshi Nakashima
The adsorption of carbon monoxide on palladium during the catalyzed reaction CO + O2 $rarr; CO2*1
Journal of Catalysis - Tập 41 - Trang 397-404 - 1976
T. Matsushima, C.J. Mussett, J.M. White
A programmable rapid roll-off low pass filter for evoked potential and EEG recording
Brain Research Bulletin - Tập 21 - Trang 335-339 - 1988
Robert Dowman, Norman Stockbridge
Structure Evolution in Plated Cu Films
MRS Online Proceedings Library - Tập 863 - Trang B5.2-1-B5.2-6 - 2005
D. P. Field, NJ Park, PR Besser, JE Sanchez
Structure evolution in plated Cu films is a function of sublayer stacking, film thickness, plating chemistry, plating parameters, and temperature. The present work examines grain growth and texture evolution in annealed plated Cu on a 25 nm thick Ta sublayer for films of 480 and 750 nm in thickness. These results are compared against those obtained from damascene Cu lines fabricated from a similar process, using a series of line widths. The results show that the initial structures of the plated films are similar, with slightly weaker (111) texture, a higher fraction of twin boundaries, and larger grains in the thicker films. The microstructure of the Cu within the trench constraints is a strong function of line geometry with the propensity for twin boundary development controlling structural evolution.
Epinephrine
Reactions - Tập 1811 - Trang 120-120 - 2020
Ontology based resolution of semantic conflicts in information integration
Wuhan University Journal of Natural Sciences - Tập 9 - Trang 606-610 - 2004
Lu Han, Li Qing-zhong
Semantic conflict is the conflict caused by using different ways in heterogeneous systems to express the same entity in reality. This prevents information integration from accomplishing semantic coherence. Since ontology helps to solve semantic problems, this area has become a hot topic in information integration. In this paper, we introduce semantic conflict into information integration of heterogeneous applications. We discuss the origins and categories of the conflict, and present an ontology-based schema mapping approach to eliminate semantic conflicts.
Solution of systems of integral–differential equations by Adomian decomposition method
Applied Mathematics and Computation - Tập 168 - Trang 1232-1238 - 2005
J. Biazar
Poor recall of eye-movement signals from Stage 2 compared to REM sleep: Implications for models of dreaming
Consciousness and Cognition - Tập 13 - Trang 484-500 - 2004
Russell Conduit, Sheila Gillard Crewther, Grahame Coleman
Glycine betaine transport in a halotolerant Chromatium species
FEMS Microbiology Letters - Tập 128 - Trang 27-32 - 1995
David T. Welsh, Rodney A. Herbert
Methods and means of reproducing small angular velocities
Measurement Techniques - Tập 21 - Trang 66-67 - 1978
A. S. Povarenkov
Tổng số: 2,928,036   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 292804