Kiểm soát nhiễm khuẩn là gì? Các công bố khoa học về Kiểm soát nhiễm khuẩn

Kiểm soát nhiễm khuẩn là quá trình áp dụng biện pháp để ngăn chặn, giảm thiểu hoặc loại bỏ vi khuẩn, vi rút và các tác nhân gây bệnh khác trong một môi trường nhất định. Điều này có thể được áp dụng trong các cơ sở y tế, các công trình xây dựng, ngành thực phẩm, công nghiệp sản xuất và nhiều ngành công nghiệp khác. Các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn bao gồm việc giữ vệ sinh cá nhân, sử dụng chất khử trùng, tuân thủ quy trình vệ sinh, giới hạn tiếp xúc với tác nhân gây bệnh và theo dõi, phân tích và điều trị các trường hợp nhiễm khuẩn. Mục tiêu cuối cùng của việc kiểm soát nhiễm khuẩn là đảm bảo an toàn và sức khỏe cho mọi người.
Kiểm soát nhiễm khuẩn bao gồm một loạt các biện pháp để ngăn chặn sự lây lan của vi khuẩn và các tác nhân gây bệnh khác. Dưới đây là một số chi tiết về các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn:

1. Vệ sinh cá nhân: Đây là biện pháp cơ bản nhất để ngăn chặn sự lây lan của nhiễm khuẩn. Bao gồm việc rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước hoặc sử dụng dung dịch chứa cồn để khử trùng tay. Đảm bảo giữ gìn vệ sinh cá nhân, bao gồm việc thay đồ sạch, tóc gọn gàng và không để móng tay dài cũng rất quan trọng.

2. Sử dụng chất khử trùng: Sử dụng các chất khử trùng hợp lý có thể giết chết vi khuẩn và làm giảm số lượng tác nhân gây bệnh trong một môi trường. Điều này bao gồm việc sử dụng dung dịch chứa chất khử trùng để lau sạch bề mặt, các vật dụng và thiết bị, cũng như sử dụng chất khử trùng trong quá trình rửa tay.

3. Quy trình vệ sinh: Đối với các môi trường như bệnh viện, nhà máy thực phẩm, nhà hàng hoặc các công trình xây dựng, cần thiết lập các quy trình vệ sinh gồm các bước cụ thể để đảm bảo vệ sinh môi trường lành mạnh. Điều này có thể bao gồm việc lau chùi, cách ly, tiêu hủy chất thải y tế, kiểm tra thức ăn và chất lượng nước uống, và các biện pháp khác tùy thuộc vào ngành công nghiệp cụ thể.

4. Giới hạn tiếp xúc: Hạn chế tiếp xúc giữa người bệnh và người khỏe mạnh là một yếu tố quan trọng để ngăn chặn sự lây lan của bệnh. Điều này có thể bao gồm việc áp dụng các biện pháp phân tách vật lý như khoảng cách xã hội, thực hiện cách ly y tế cho những người nhiễm bệnh và sử dụng các chế độ làm việc từ xa hoặc trực tuyến.

5. Theo dõi, phân tích và điều trị: Việc theo dõi và phân tích các trường hợp nhiễm khuẩn giúp xác định nguồn gốc và phạm vi lây lan của bệnh. Các biện pháp điều trị bao gồm việc sử dụng thuốc kháng sinh hoặc tratment cụ thể tùy thuộc vào tác nhân gây bệnh.

Tóm lại, kiểm soát nhiễm khuẩn là một quá trình toàn diện nhằm ngăn chặn và giảm thiểu sự lây lan của vi khuẩn và tác nhân gây bệnh giữa con người và trong môi trường. Bằng cách áp dụng các biện pháp trên, ta có thể đảm bảo an toàn và sức khỏe cho cộng đồng và cá nhân.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "kiểm soát nhiễm khuẩn":

Predictors of cardiogenic shock in cardiac surgery patients receiving intra-aortic balloon pumps
Surgery - Tập 163 - Trang 1317-1323 - 2018
Amit Iyengar, Oh Jin Kwon, Katherine L. Bailey, Adeel Ashfaq, Ayman Abdelkarim, Richard J. Shemin, Peyman Benharash
N -Heterocyclic carbene ligands bearing a naphthoquinone appendage: Synthesis and coordination chemistry
Polyhedron - Tập 103 - Trang 261-266 - 2016
Ewa Adela Miłopolska, Martin Kuss-Petermann, Markus Neuburger, Oliver Wenger, Thomas R. Ward
Erratum to: Lumbosacral intrathecal nerve roots: an anatomical study
Acta Neurochirurgica - Tập 155 - Trang 557-557 - 2013
Mehmet Arslan, Ayhan Cömert, Halil İbrahim Açar, Mevci Özdemir, Alaittin Elhan, İbrahim Tekdemir, Richard Shane Tubbs, Ayhan Attar, Hasan Çağlar Uğur
Periodically poled materials for miniature light sources
Optical Materials - Tập 11 - Trang 235-244 - 1999
Fredrik Laurell
Characterization of a Monanema nematode in Ixodes scapularis
Parasites and Vectors - Tập 13 - Trang 1-4 - 2020
Rafal Tokarz, Teresa Tagliafierro, W. Ian Lipkin, Adriana R. Marques
Metagenomic studies have revealed the presence of a filarial nematode in Ixodes scapularis. The phylogeny of this agent, and its potential for human infection, are unknown. We used existing metagenomic data from I. scapularis to determine the phylogeny of this tick-associated nematode and employed quantitative PCR to determine if the presence of this agent had an effect on the burden of Borrelia burgdorferi. We also developed a Luciferase Immunoprecipitation System assay using the Av33 antigen as a target to investigate the presence of antibodies against this nematode in 128 serum specimens from patients with Lyme disease and babesiosis. To demonstrate assay utility, we used 15 sera from patients with onchocerciasis as controls. We show that this agent is a new species in the genus Monanema and its presence in vector ticks does not impact the burden of B. burgdorferi. We did not detect IgG antibodies to this agent in 127 of 128 sera from patients with Lyme disease or babesiosis. One sample had reactivity above the threshold, but at the low-level equivalent to the least reactive onchocerciasis sera. This low positive signal could be a result of cross-reacting antibodies, antibodies from a previous infection with a filarial nematode, or, less likely, a exposure to the Ixodes scapularis-associated nematode. We found no evidence that this nematode contributes to the spectrum of human tick-borne infections.
Monolithic gels of silica and nonionic surfactant: Matrices for the dispersion of metal ions
Journal of Sol-Gel Science and Technology - Tập 8 - Trang 331-336 - 1997
B. Ammundsen, G. R. Burns, D. J. Jones, J. Rozière
The formation of homogeneous monolithic gels by the addition of TEOS to acidic amphiphilic solutions has been investigated for a range of nonionic surfactants, and the relationships between solution composition and gelation examined. Using the surfactant solutions as a means of pre-doping the matrices with high concentrations of manganese nitrate gave gels which could be calcined to 400°C with little or no segregation of manganese oxide observed by X-ray diffraction. X-ray absorption spectroscopy has shown that the ligand environment of manganese in the silica-surfactant matrices differs from that in gels derived from ethanol solutions, and that most of the manganese in the calcined gels remains in a disordered environment.
[6] Endothelial nitric oxide synthase expression in heterologous systems
Methods in Enzymology - Tập 269 - Trang 55-64 - 1996
Lisa J. Robinson, Thomas Michel
Morphobathymetric analysis of the large fine-grained sediment waves over the Gulf of Valencia continental slope (NW Mediterranean)
Geomorphology - Tập 253 - Trang 22-37 - 2016
Marta Ribó, Pere Puig, Araceli Muñoz, Claudio Lo Iacono, Pere Masqué, Albert Palanques, Juan Acosta, Jorge Guillén, María Gómez Ballesteros
PKCδ Regulates Eukaryotic Initiation Factor eIF2α through PKR during Retinoic Acid-Induced Myeloid Cell Differentiation.
Blood - Tập 108 - Trang 1928 - 2006
Bulent Ozpolat, Ugur Akar, Magaly Barria, Gabriel Lopez-Berestein
Abstract Dysregulation of mRNA translation can contribute to malignant transformation. Translation initiation is a rate limiting step of mRNA translation and protein synthesis and plays a critical role in regulation of cell growth, proliferation and differentiation. We previously reported that ATRA induces translational suppression through multiple posttranscriptional mechanisms during terminal cell differentiation detected by proteomic analysis (Harris et al, Blood, 104 (5) 2004). Here we investigated the regulation of translation initiation and the role of eIF2α during terminal differentiation of myeloid leukemia cells. We found that ATRA and other granulocytic differentiation inducing agents, such as dimethyl sulfoxide (DMSO), arsenic trioxide (ATO) induce phosphorylation of eIF2α on serine 51 in promyelocytic leukemia (NB4) cells, indicating the suppression of translation initiation. However, monocytic/macrophagic differentiation of NB4 cells by phorbol 12-myristate 13-acetate (phorbol ester, PMA), or by ATRA in U937 and THP-1 myelomonoblastic myeloid leukemia (AML) cells, was not accompanied with induction of eIF2α phosphorylation. ATRA, ATO or DMSO-induced granulocytic differentiation closely correlated with induction of expression and phosphorylation/activation of protein kinase C-delta (PKCδ) on threonin 505 and serine 643 in NB4 cells. The specific PKCδ inhibitor, rottlerin, markedly inhibited ATRA-induced expression and phosphorylation (serin 51) of eIF2a in NB4 cells. Rottlerin reduced phosphorylation of eIF2α expression not only in the leukemia cells but also in solid tumor cells such as breast (MCF7) and pancreatic (Panc28) cancer cells. Because protein kinase R (PKR) has been shown to inhibit mRNA translation by inducing phosphorylation of eIF2α, we also examined whether this pathway is involved in ATRA-induced phosphorylation of eIF2α and whether it is downstream of PKCδ. We observed that ATRA induces expression and phosphorylation/activation of PKR in NB4 cells. Rottlerin inhibited ATRA-induced expression and activity of PKR , suggesting that activity of PKR is regulated by PKCδ in response to ATRA in NB4 cells. Overall, our data suggest that retinoic acid suppresses translation initiation through PKCδ/PKR/eIF2α pathway during granulocytic but not monocytic differentiation of acute myeloid leukemia cells. These results revealed a novel role of ATRA in granulocytic cell differentiation of myeloid cells. Because malignant cells usually have hyperactivated mRNA translation, targeting translational factors/regulators of initiation may offer new strategies for the treatment of myeloid leukemia cells.
Structural, mechanical, electronic and optical properties of layered ternary nitrides SrZrN 2 and SrHfN 2 : First-principles calculations
Computational Materials Science - Tập 93 - Trang 249-254 - 2014
Hao Tian, Zheng-Tang Liu, Qi-Jun Liu, Ning-Chao Zhang, Fu-Sheng Liu
Tổng số: 3,949,746   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 394975