Hóa xạ trị đồng thời là gì? Các công bố khoa học về Hóa xạ trị đồng thời

Hóa xạ trị đồng thời là một phương pháp điều trị ung thư sử dụng kỹ thuật kết hợp của hóa trị và xạ trị. Phương pháp này thường được áp dụng khi cần cùng lúc kiểm soát và loại bỏ tế bào ung thư từ cả hai phương diện khác nhau. Hóa trị thường sử dụng các chất hoá học để tấn công và giết chết tế bào ung thư, trong khi xạ trị sử dụng tia X hoặc tia gamma để phá hủy tế bào ung thư. Kết hợp cả hai phương pháp có thể tăng hiệu quả điều trị và giảm khả năng tái phát của ung thư.
Hóa xạ trị đồng thời thường được sử dụng trong các trường hợp ung thư nặng, nơi mà việc sử dụng một phương pháp điều trị đơn lẻ có thể không đạt được kết quả mong muốn. Khi sử dụng phương pháp này, bác sĩ sẽ kết hợp chế độ hóa trị và xạ trị sao cho tốt nhất cho bệnh nhân.

Hóa trị: Hóa trị sử dụng các chất hoá học, được gọi là thuốc chống ung thư, để tấn công tế bào ung thư. Thuốc chống ung thư có thể được đưa vào cơ thể bằng cách uống, tiêm vào tĩnh mạch hoặc tiêm trực tiếp vào vùng tế bào ung thư. Thuốc này hoạt động bằng cách ngăn chặn sự phân chia và tăng trưởng của tế bào ung thư, gây tổn thương tế bào ung thư, hoặc kích hoạt cơ chế tự hủy của chúng.

Xạ trị: Xạ trị sử dụng tia X hoặc tia gamma để phá hủy tế bào ung thư. Tia X hoặc gamma được tạo ra từ máy phát xạ và được chỉnh sửa để tập trung vào vùng ung thư cụ thể. Tia này tấn công và phá hủy tế bào ung thư, làm cho chúng không thể phục hồi và phát triển.

Khi kết hợp cả hai phương pháp hóa trị và xạ trị, bác sĩ có thể sử dụng chúng đồng thời hoặc tuần tự. Điều này nhằm mục đích tăng hiệu quả điều trị bằng cách tấn công tế bào ung thư từ nhiều phương diện khác nhau. Việc kết hợp cả hai phương pháp có thể giúp giảm khả năng tái phát của ung thư, kiểm soát sự phát triển của bệnh và cải thiện chất lượng sống của bệnh nhân.

Tuy nhiên, hóa xạ trị đồng thời cũng có thể gây ra nhiều tác dụng phụ và tác động lên các tế bào khỏe mạnh xung quanh vùng ung thư. Vì vậy, quyết định sử dụng phương pháp này phải được đánh giá kỹ càng và điều chỉnh cá nhân hóa cho từng bệnh nhân.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "hóa xạ trị đồng thời":

Abatacept (CTLA4Ig) treatment increases the remission rate in rheumatoid arthritis patients refractory to methotrexate treatment
Arthritis Research and Therapy - Tập 6 - Trang 1-35 - 2004
R Westhovens, P van Riel, J Sibilia, G Vratsanos, I Nuamah, JC Becker
Identification of cryptolepine metabolites in rat and human hepatocytes and metabolism and pharmacokinetics of cryptolepine in Sprague Dawley rats
BMC pharmacology & toxicology - Tập 18 - Trang 1-9 - 2017
Arnold Donkor Forkuo, Charles Ansah, David Pearson, Werner Gertsch, Amanda Cirello, Adam Amaral, Jaimie Spear, Colin W. Wright, Caroline Rynn
This study aims at characterizing the in vitro metabolism of cryptolepine using human and rat hepatocytes, identifying metabolites in rat plasma and urine after a single cryptolepine dose, and evaluating the single-dose oral and intravenous pharmacokinetics of cryptolepine in male Sprague Dawley (SD) rats. The in vitro metabolic profiles of cryptolepine were determined by LC-MS/MS following incubation with rat and human hepatocytes. The in vivo metabolic profile of cryptolepine was determined in plasma and urine samples from Sprague Dawley rats following single-dose oral administration of cryptolepine. Pharmacokinetic parameters of cryptolepine were determined in plasma and urine from Sprague Dawley rats after single-dose intravenous and oral administration. Nine metabolites were identified in human and rat hepatocytes, resulting from metabolic pathways involving oxidation (M2-M9) and glucuronidation (M1, M2, M4, M8, M9). All human metabolites were found in rat hepatocyte incubations except glucuronide M1. Several metabolites (M2, M6, M9) were also identified in the urine and plasma of rats following oral administration of cryptolepine. Unchanged cryptolepine detected in urine was negligible. The Pharmacokinetic profile of cryptolepine showed a very high plasma clearance and volume of distribution (Vss) resulting in a moderate average plasma half-life of 4.5 h. Oral absorption was fast and plasma exposure and oral bioavailability were low. Cryptolepine metabolism is similar in rat and human in vitro with the exception of direct glucuronidation in human. Clearance in rat and human is likely to include a significant metabolic contribution, with proposed primary human metabolism pathways hydroxylation, dihydrodiol formation and glucuronidation. Cryptolepine showed extensive distribution with a moderate half-life.
New Belt of the “Byzantine Circle” from the Medieval Bayanovsky Burial Ground in the Perm Territory1
Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia - Tập 42 - Trang 87-94 - 2014
A.V. Danich, N.B. Krylasova
Effect of quantum confinement on electronic and dielectric properties of niobium dichalcogenides NbX2 (X=S, Se, Te)
Journal of Alloys and Compounds - Tập 550 - Trang 283-291 - 2013
Ashok Kumar, P.K. Ahluwalia
Relation of finish to discoloration of composite resins
Journal of Prosthetic Dentistry - Tập 52 - Trang 811-814 - 1984
Yukimasa Hachiya, Masaaki Iwaku, Hiroyasu Hosoda, Takao Fusayama
ON A NEW METHOD OF INHALATION AND A NEW FORM OF APPARATUS.
Lancet, The - Tập 127 - Trang 192-194 - 1886
ArthurHill Hassall
Freie Vereinigung Deutscher Nahrungsmittelchemiker
European Food Research and Technology - Tập 21 - Trang 720-720 - 1911
Environethics: Global Strategy for Environmental Quality
Studies in Environmental Science - Tập 25 - Trang 23-33 - 1984
Patrick Horsbrugh
Exotic Localized Vector Waves in a Two-Component Nonlinear Wave System
Journal of Nonlinear Science - Tập 30 - Trang 537-564 - 2019
Ling Xu, Deng-Shan Wang, Xiao-Yong Wen, Yao-Lin Jiang
A new two-component nonlinear wave system is studied by the generalized perturbation ($$n,N\hbox {-}n$$)-fold Darboux transformation, and various exotic localized vector waves are found. Firstly, the modulational instability is investigated to reveal the mechanism of appearance of rogue waves. Then based on the N-fold Darboux transformation, the generalized perturbation ($$n,N\hbox {-}n$$)-fold Darboux transformation is constructed to solve this two-component nonlinear wave system for the first time. Finally, two types of plane-wave seed solutions are selected to explore the localized vector wave solutions such as vector periodic wave solutions, vector breather solutions, vector rogue wave solutions and vector interaction solutions. It is found that there are both localized bright–dark vector waves and bright–bright vector waves in this system, which have not been reported before.
Tổng số: 2,919,522   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 291953