Dao động là gì? Các công bố khoa học về Dao động

Đạo động là một hiện tượng vật lý mô tả sự dao động, là sự dao động của một hệ thống xung quanh một vị trí cân bằng. Nó có thể xuất hiện trong các loại hình khác nhau như dao động cơ, điện tử, nguyên tử và cơ học cơ. Đạo động xảy ra khi một vật hoặc hệ thống di chuyển từ một vị trí cân bằng đến một vị trí khác và tiếp tục dao động qua các vị trí cân bằng khác nhau. Các đặc điểm quan trọng của dao động bao gồm tần số, biên độ, chu kỳ và pha.
Đạo động là một sự dao động lặp đi lặp lại xung quanh một vị trí cân bằng. Nó xảy ra khi một vật hoặc hệ thống được đẩy ra khỏi vị trí cân bằng và sau đó trở lại vị trí đó. Các loại đạo động phổ biến bao gồm đạo động cơ, điện tử và cơ học cơ.

Trong đạo động cơ, một vật hoặc hệ thống di chuyển theo một đường cong chữ V trong một quãng thời gian nhất định. Các ví dụ điển hình là con lắc đơn, con lắc ngược và con lắc điện tử.

Trong đạo động điện tử, sự dao động xảy ra trong mạch điện tử. Ví dụ phổ biến là dao động trong mạch dao động cắt sao, mạch dao động Colpitts và mạch dao động Hartley.

Trong đạo động cơ học cơ, các đối tượng cơ học như lò xo, con trượt và cầu trục có thể dao động. Ví dụ điển hình là cơ câu đơn, kẹp và con lắc con trượt.

Các đặc điểm quan trọng của một đạo động bao gồm:
1. Tần số: Độ lặp lại của các chu kỳ đạo động trong một đơn vị thời gian. Đơn vị của tần số là Hz (Hertz).
2. Biên độ: Khoảng cách từ vị trí cân bằng tới vị trí cực đại hoặc cực tiểu của đạo động.
3. Chu kỳ: Thời gian mà một chu kỳ đạo động mất để hoàn thành, được tính bằng giây.
4. Pha: Độ trễ của đạo động so với một điểm tham chiếu, được tính bằng radian hoặc độ.

Đạo động có ứng dụng quan trọng trong nhiều lĩnh vực như khoa học, công nghệ, y học và nhiều loại công cụ và thiết bị điện tử.
Trong đạo động cơ, ví dụ về một con lắc đơn là con lắc con đồng hồ. Con lắc được hỗ trợ bởi một dây lò xo và dao động theo một quỹ đạo tròn quanh một vị trí cân bằng. Con lắc có thể dao động theo chuyển động điều hòa (điều kiện cần là không có ma sát) hoặc chuyển động có ma sát (điều kiện rất tiệm cận không có ma sát).

Ví dụ về đạo động điện tử là mạch dao động Colpitts. Mạch này có các thành phần điện tử bao gồm các điện trở, tụ và cuộn tụ. Khi điện trở và tụ được kết nối đúng cách, mạch tạo ra một tín hiệu điện tử dao động với một tần số cụ thể.

Đạo động cơ học cơ có thể thấy trong các hệ thống cơ học như trục quay và cánh quạt. Khi một trục quay được đẩy ra khỏi vị trí cân bằng và sau đó trở lại vị trí đó, nó thực hiện một dao động. Tỷ lệ tần số đạo động của trục quay được điều chỉnh bởi các tham số như độ dẻo của ổ đỡ và khối lượng của các thành phần bên trong.

Trong các ứng dụng thực tế, đạo động cũng có thể được kiểm soát và sử dụng để tạo ra các hiện tượng như sóng âm, sóng điện từ và sự phát xạ ánh sáng. Các ứng dụng của đạo động cũng gồm các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại di động, đồng hồ điện tử và các công cụ chẩn đoán y tế như máy siêu âm và máy không xâm lấn.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "dao động":

Methylprednisolone/rituximab/tacrolimus
Reactions - - Trang 236-236 - 2021
A model for single-phase PVTx properties of CO2–CH4–C2H6–N2–H2O–NaCl fluid mixtures from 273 to 1273K and from 1 to 5000bar
Chemical Geology - - Trang 148-160 - 2010
Shide Mao, Zhenhao Duan, Jiawen Hu, Dehui Zhang
Modelling of mass transfer from multiple emulsions
International Journal of Heat and Mass Transfer - - Trang 4241-4245 - 2012
S. Wroński, V. Vladimirov, A. Adach
DNA repair abnormalities leading to ataxia: shared neurological phenotypes and risk factors
Neurogenetics - - Trang 217-228 - 2014
Edward C. Gilmore
Since identification of mutations in the ATM gene leading to ataxia-telangiectasia, enormous efforts have been devoted to discovering the roles this protein plays in DNA repair as well as other cellular functions. Even before the identification of ATM mutations, it was clear that other diseases with different genomic loci had very similar neurological symptoms. There has been significant progress in understanding why cancer and immunodeficiency occur in ataxia-telangiectasia even though many details remain to be determined, but the field is no closer to determining why the nervous system requires ATM and other DNA repair genes. Even though rodent disease models have similar DNA repair abnormalities as the human diseases, they have no consistent, robust neuropathological phenotype making it difficult to understand the neurological underpinnings of disease. Therefore, it may be useful to reassess the neurological and neuropathological characteristics of ataxia-telangiectasia in human patients to look for potential commonalities in DNA repair diseases that result in ataxia. In doing so, it is clear that ataxia-telangiectasia and similar diseases share neurological features other than merely ataxia, such as length-dependent motor and sensory neuropathies, and that the neuroanatomical localization for these symptoms is understood. Cells affected in ataxia-telangiectasia and similar diseases are some of the largest single nucleated cells in the body. In addition, a subset of these diseases also has extrapyramidal movements and oculomotor apraxia. These neurological and neuropathological similarities may indicate a common DNA repair related pathogenesis with very large cell size as a critical risk factor.
Die Reaktion Metallhydroxydlösung-Zellulosefaser
Kolloidchemische Beihefte - - Trang 302-330 - 1935
W. Schramek, H. Görg
Fluid–structure interaction simulation of a flapping flag in a laminar jet
Journal of Fluids and Structures - - Trang 103869 - 2023
Anas Nawafleh, Tao Xing, Vibhav Durgesh, Rodrigo Padilla
Unmanned aerial vehicles (UAVs) in behavior mapping: A case study of neighborhood parks
Urban Forestry and Urban Greening - - Trang 126693 - 2020
Keunhyun Park, Keith Christensen, Doohong Lee
With the society
Fire Technology - - Trang 150-152 - 1968
Robert A. Pedersen, Edward F. Tabisz, Martin M. Brown, Richard E. Stevens
Chapter 9 Posttranslational processing of collagens
Principles of Medical Biology - - Trang 233-254 - 1996
Kari I. Kivirikko
Tổng số: 2,324,235   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 232424