Dịch chiết là gì? Các công bố khoa học về Dịch chiết

Dịch chiết (tiếng Anh: extraction) là quá trình tách một chất hay một nhóm chất từ một hỗn hợp hoặc nền chất bằng cách sử dụng chất dung môi. Quá trình này thường diễn ra khi muốn tách một chất hoạt động hay một dược phẩm từ cây thuốc, thực vật hay hỗn hợp hợp chất phức tạp. Dịch chiết có thể được thực hiện bằng nhiều phương pháp khác nhau như chiết cạn, chiết bằng nhiệt độ, chiết bằng áp suất, chiết bằng sóng siêu âm và chiết bằng dung môi thích hợp.
Dịch chiết là quá trình tách chất của một pha (gọi là pha rắn hoặc pha hữu cơ) từ một pha khác (gọi là pha lỏng) bằng cách sử dụng một chất dung môi.

Dịch chiết được sử dụng phổ biến trong công nghiệp hóa chất, y học, sinh học phân tử và nhiều ngành khoa học khác. Quá trình này có thể được thực hiện theo nhiều phương pháp khác nhau, tùy thuộc vào tính chất của chất cần tách và chất dung môi sử dụng.

Các bước chính trong quá trình dịch chiết bao gồm:

1. Chuẩn bị: Đầu tiên, mẫu chứa chất cần tách được chuẩn bị. Nếu đó là một chất có nguồn gốc tự nhiên, chẳng hạn như cây thuốc, thì mẫu có thể được nghiền hoặc nghiền nhỏ trước.

2. Lựa chọn chất dung môi: Chất dung môi phải có thể hòa tan chất cần tách, nhưng không hòa tan các chất khác trong mẫu. Chất dung môi cũng phải dễ tách ra sau quá trình chiết.

3. Chiết chất: Mẫu được trộn với chất dung môi trong một ống pha lỏng và khuấy nhẹ để đảm bảo chất cần chiết hoà tan vào chất dung môi. Quá trình này có thể được tiến hành ở nhiệt độ phòng hoặc ở nhiệt độ cao.

4. Tách chất: Sau khi pha rắn và pha lỏng được trộn đều, chúng được tách ra bằng cách sử dụng các phương pháp như ly tâm, kỹ thuật sục khí, sử dụng lực hút hoặc hấp thụ bằng chất khác.

5. Tách chất dung môi: Sau khi chất được chiết được tách ra, chất dung môi thường được loại bỏ hoặc thu lấy lại để có thể được sử dụng lại.

Dịch chiết là một quy trình quan trọng trong việc thu được các chất quan trọng từ tự nhiên hoặc điều chỉnh phân tích và tách chất trong phòng thí nghiệm.
Dịch chiết là một quá trình tách chất hữu cơ tự nhiên (hoặc hợp chất được tổng hợp) ra khỏi một hỗn hợp chất ban đầu bằng cách sử dụng một chất dung môi tương thích. Quá trình này dựa trên sự khả năng hòa tan của chất cần tách trong dung môi, trong khi các chất khác trong hỗn hợp không hòa tan hoặc hòa tan ít trong dung môi đó.

Các bước chi tiết trong quá trình dịch chiết bao gồm:

1. Chuẩn bị mẫu: Mẫu chứa chất cần tách được chuẩn bị và nghiền nhỏ. Nếu cần, mẫu còn có thể được suy giảm kích thước để tăng diện tích tiếp xúc với dung môi.

2. Lựa chọn chất dung môi: Chất dung môi được chọn phải hòa tan chất cần tách một cách hiệu quả. Đồng thời, nó phải không hòa tan hoặc hòa tan ít các chất khác trong hỗn hợp ban đầu. Thông thường, các dung môi hữu cơ như ete, hexan, aceton, etanol, methanol hoặc nước được sử dụng tùy thuộc vào tính chất của chất cần tách.

3. Tiến hành dịch chiết: Mẫu được trộn với dung môi trong một bình chiết và khuấy đều trong một thời gian nhất định. Quá trình hòa tan của chất cần tách trong dung môi diễn ra trong thời gian này.

4. Phân tách pha rắn và pha lỏng: Sau khi hoàn thành quá trình dịch chiết, dung dịch chứa chất cần tách pha lỏng được tách ra khỏi pha rắn, thường thông qua ủ bột hoặc ly tâm. Pha lỏng chứa chất được chiết được thu một cách kỹ lưỡng.

5. Rửa và thu hồi dung môi: Dung môi chứa chất đã chiết cần được tách ra từ pha lỏng. Phương pháp rửa và thu hồi dung môi phụ thuộc vào tính chất của dung môi và chất được chiết, có thể bao gồm các kỹ thuật như cô lập bằng hơi nước, quá trình pha lỏng pha phơi nhiệt hoặc sử dụng máy bay hơi.

6. Cô lập chất được chiết: Cuối cùng, chất hoạt động hoặc dược phẩm được loại bỏ hoặc thu lấy từ dung môi. Quá trình này thường bao gồm chưng cất hoặc tưới dung môi.

Dịch chiết là một quá trình quan trọng trong các lĩnh vực như hóa học, dược phẩm, thực phẩm và sinh học, để thu được và tách các chất quan trọng từ nguồn tự nhiên hoặc để phân tích và định lượng chúng trong các mẫu phức tạp.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "dịch chiết":

Tổng số: 0   
  • 1