Amylase là gì? Các công bố khoa học về Amylase

Amylase là một loại enzym có trong hệ tiêu hóa của động vật và người. Nó chủ yếu tác động lên các liên kết glycosid trong các phân tử tinh bột và gãy chúng thành các đơn vị đường đơn như glucose. Amylase được tổng hợp trong tụy và được tiết vào ruột non để tiếp tục phân giải tinh bột thành đường trước khi các enzym tiếp theo chuyển đổi chúng thành năng lượng.
Chi tiết hơn, amylase là một loại enzym tiêu hóa polysaccharidase, tức là nó tác động lên các phân tử tụy điều hòa glycosid trong tinh bột và giúp phân giải chúng thành các đơn vị đường đơn. Cụ thể, amylase tác động lên liên kết α-glycosid trong chuỗi tinh bột và tách thành các đơn đường như glucose, maltose và maltotriose.

Amylase là một loại enzym quan trọng trong quá trình tiêu hóa, giúp tách hợp chất tinh bột, một loại polysaccharide phức tạp của carbohydrate, thành đơn đường dễ tiếp thu. Nó được sản xuất chủ yếu trong tụy, một cơ quan tiêu hóa, và thông qua hệ thống dẫn đường tiết sinh, nó được tiết ra vào ruột non trong quá trình tiêu hóa.

Sau khi amylase phân giải tinh bột thành các đơn đường, các enzym khác như maltase, sucrase và lactase tiếp tục tiếp nhận các đơn đường này và chuyển đổi chúng thành glucose, fructose và lactose để có thể hấp thụ vào máu.

Amylase cũng có mặt trong những thành phần khác của cơ thể mà không liên quan trực tiếp đến quá trình tiêu hóa, như tại nước bọt và nước dịch ngoài tế bào. Sự tăng hoặc giảm hoạt động amylase trong máu, nước bọt hoặc nước tiểu có thể được sử dụng để chẩn đoán một số rối loạn tiêu hóa và bệnh về tụy.
Amylase là một nhóm các enzym chủ yếu có vai trò trong quá trình tiêu hóa tinh bột. Nó được tìm thấy ở nhiều loài từ động vật đến vi khuẩn và nấm. Ở người, amylase chủ yếu được tìm thấy trong máu, nước bọt và nước tiểu.

Có hai loại amylase chính trong cơ thể người: amylase nọ và amylase làm việc. Amylase nọ được sản xuất chủ yếu trong tụy và được tiết ra qua ống dẫn tụy vào ruột non. Amylase làm việc được sản xuất trong nhiều mô và cơ quan khác như tuyến nước bọt, tuyến nước dạng, tụy, ruột non, phổi, buồng trứng và cơ tim.

Các loại amylase này có thể được chia thành hai nhóm chính: alpha-amylase và beta-amylase. Alpha-amylase là loại thường gặp và phổ biến nhất. Nó tác động lên các liên kết alpha-glycosid trong chuỗi tinh bột, phân giải chúng thành các đơn vị đường đơn như maltose, maltotriose và dextrin. Beta-amylase, trong khi đó, tác động lên các liên kết beta-glycosid và chỉ tạo ra maltose.

Hoạt động của amylase phụ thuộc vào nhiều yếu tố như pH, nhiệt độ và môi trường. Đối với người, pH tối ưu để amylase hoạt động tốt nhất là khoảng 6-7. Nhiệt độ cao (trên 60 °C) và môi trường axit mạnh có thể làm hủy hoạt động của amylase.

Tổng hợp amylase phụ thuộc vào các gen amylase, và các biến thể gen này có thể là nguyên nhân của sự đa dạng trong hoạt động amylase ở mỗi người.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "amylase":

Tổng số: 0   
  • 1