Đa thai là gì? Các công bố khoa học về Đa thai

Đa thai là một thuật ngữ trong y học để chỉ việc tồn tại hơn một thai trong tử cung của một phụ nữ. Đa thai có thể là được hình thành do nhiều nguyên nhân, bao gồm việc phôi thai đôi hoặc ba, quá trình phân chia của một phôi thai duy nhất thành nhiều phôi thai, hoặc việc thụ tinh nhiều lần trong một chu kỳ kinh nguyệt.
Đa thai có thể xảy ra theo các hình thức khác nhau:

1. Đa thai đơn giản (Multiple Gestation): Gồm có đôi (twins), ba (triplets), tứ (quadruplets) và nhiều hơn nữa. Đây là kết quả của việc phôi thai đôi, ba hoặc nhiều hơn nằm trong tử cung của một phụ nữ trong một thai kỳ.

2. Đa thai dẫn lộn (Conjoined Twins): Đó là trường hợp khi hai phôi thai không được phân tách hoàn toàn trong quá trình hình thành. Điều này dẫn đến việc các phần của cơ thể của cả hai phôi thai bị liên kết với nhau.

3. Đa thai sửa chữa (Selective Reduction): Đây là quá trình giảm số lượng phôi thai trong trường hợp đa thai để giảm nguy cơ và tăng cơ hội sống của những phôi thai còn lại. Thủ thuật này thường được tiến hành khi mẹ và thai có nguy cơ cao, ví dụ như khi sức khỏe của mẹ hoặc thai có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

4. Đa thai nguy hiểm (High-Risk Multiple Gestation): Đây là trường hợp khi có nhiều hơn hai phôi thai trong tử cung và có nguy cơ tăng cao cho cả mẹ và thai. Những trường hợp như điều này đòi hỏi chăm sóc và quản lý chặt chẽ để đảm bảo sự an toàn cho cả mẹ và thai nhi.

Đa thai đối với mẹ và thai có thể mang lại rủi ro và thách thức làm tăng nguy cơ phát triển các vấn đề sức khỏe. Do đó, việc theo dõi đầy đủ, chăm sóc chuyên nghiệp và hỗ trợ từ các chuyên gia y tế là cần thiết để đảm bảo mẹ và thai có một quá trình mang bầu và sinh sản an toàn và lành mạnh.
Trong đa thai đơn giản, có một vài dạng chính:

1. Đa thai đôi (twins): Đây là trường hợp phổ biến nhất trong đa thai. Có hai phôi thai phát triển trong tử cung. Có hai loại đa thai đôi: đôi hoàn hảo và đôi không hoàn hảo. Trong đôi hoàn hảo, hai phôi thai chia sẻ cùng một ống cung tử cung, placenta và màng bọc. Trong đôi không hoàn hảo, mỗi phôi thai có ống cung tử cung riêng, placenta và màng bọc riêng.

2. Đa thai ba (triplets): Đây là trường hợp khi có ba phôi thai phát triển trong tử cung. Có một vài dạng khác nhau của đa thai ba, bao gồm: đa thai ba đồng sinh (cùng một trứng), đa thai ba song sinh (hai trứng), và đa thai ba hỗn hợp (một trứng và hai trứng).

3. Đa thai tứ (quadruplets): Đây là trường hợp khi có bốn phôi thai phát triển trong tử cung. Ví dụ phổ biến nhất là đa thai tứ song sinh tứ tử cầu (mỗi phôi thai có một trứng riêng) và đa thai tứ không hoàn hảo.

Ngoài ra, còn có các dạng đa thai cao cấp như đa thai năm, sáu, bảy hoặc hơn nữa. Tuy nhiên, những trường hợp này rất hiếm và đòi hỏi sự chăm sóc đặc biệt và quản lý kỹ lưỡng từ các chuyên gia y tế.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "đa thai":

Модальность и Метаяэыковой План Выскаэывания
Russian Linguistics - Tập 17 Số 3 - Trang 279-297 - 1993
Мечковская, Нина Борисовна
The Effect of Pea Chloroplast Alignment and Variation of Excitation Wavelength on the Circularly Polarized Chlorophyll Luminescence
Journal of Fluorescence - Tập 14 Số 2 - Trang 207-216 - 2004
Barzda, Virginijus, Ionov, Maksim, van Amerongen, Herbert, Gussakovsky, Eugene E., Shahak, Yosepha
Circularly polarized luminescence (CPL) is a powerful technique to study the macroorganization of photosynthetic light-harvesting apparatus in vivoand in vitro. It is particularly useful for monitoring environmental stress induced molecular re-organization of thylakoid membranes in green leaves. The current study focuses on two questions which are important to perform and interpret such experiments: how does CPL depend on the excitation wavelength and how on the orientation of the granal thylakoids. CPL and circular dichroism (CD) of pea chloroplasts were complementarily applied when chloroplasts were either in suspension or trapped in a polyacrylamide gel (PAAG) after alignment in a magnetic field. In contrast to the CD spectrum, the CPL signal was found to be independent of the excitation wavelength in both the Soret and the Q y absorption region for chloroplasts in both suspension and PAAG. The improved resolution of luminescence measurements revealed a relatively small negative CPL band in addition to the previously described large positive band. No effect of photoselection upon excitation on the CPL spectra was detected. The CPL intensity at 690 nm at the edge of the granal thylakoids was found to be higher than at the face of the grana suggesting the CPL anisotropy.
Book Reviews
Monatshefte fur Mathematik - Tập 139 - Trang 83-88 - 2003
HGHG schemes for short wavelengths
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment - Tập 593 Số 1-2 - Trang 35-38 - 2008
Impact of periodontitis on oral health-related quality of life
Journal of Dentistry - Tập 41 Số 4 - Trang 370-376 - 2013
Effect of in-plane damage on out-of-plane strength of unreinforced masonry walls
Engineering Structures - Tập 57 - Trang 1-11 - 2013
von Economo neurons in autism: A stereologic study of the frontoinsular cortex in children
Brain Research - Tập 1380 - Trang 206-217 - 2011
Micaela Santos, Neha Uppal, Camilla Butti, Bridget Wicinski, James Schmeidler, Panteleimon Giannakopoulos, Helmut Heinsen, Christoph Schmitz, Patrick R. Hof
A LMI-based approach to global asymptotic stability of neural networks with time varying delays
Nonlinear Dynamics - Tập 48 Số 1 - Trang 165-174 - 2007
Yu, Wenwu
In this paper, the asymptotic stability of neural networks with time varying delay is studied by using the nonsmooth analysis, Lyapunov functional method and linear matrix inequality (LMI) technique. It is noted that the proposed results do not require smoothness of the behaved function and activation function as well as boundedness of the activation function. Several sufficient conditions are presented to show the uniqueness and the global asymptotical stability of the equilibrium point. Also, a high-dimensional matrix condition to ensure the uniqueness and the global asymptotical stability of equilibrium point can be reduced to a low-dimensional condition. The obtained results are easy to apply and improve some earlier works. Finally, we give two simulations to justify the theoretical analysis in this paper.
Tổng số: 3,650,074   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 365008