i10-index là gì? Cách tính chỉ số i10-index?

i10-index là một trong những chỉ số đánh giá mức độ ảnh hưởng của một nhà khoa học trong lĩnh vực khoa học mà họ nghiên cứu dựa trên số lượng bài báo có ít nhất 10 trích dẫn trong các bài báo khoa học được đăng trên Google Scholar. Chỉ số này đo lường số lượng bài báo của nhà khoa học đã được trích dẫn bởi các nhà khoa học khác và thể hiện sự ảnh hưởng của nhà khoa học đó trong cộng đồng nghiên cứu. i10-index càng cao thì thể hiện sự ảnh hưởng và uy tín của nhà khoa học càng lớn.
 
Cách tính i10-index
 
i10-index = số lượng ấn phẩm nhà khoa học đã viết có ít nhất 10 trích dẫn
Để tính toán được chính xác, có thể thực hiện các bước sau: 
- Truy cập vào trang Google Scholar
- Tìm kiếm tên của nhà khoa học mà bạn muốn tính chỉ số i10-index.
- Khi kết quả tìm kiếm hiển thị, chọn tên nhà khoa học đó.
- Trên trang hồ sơ của nhà khoa học, tìm kiếm số lượng bài báo có ít nhất 10 lượt trích dẫn bằng cách lựa chọn "Cited by" trên thanh công cụ bên trên trang. Sau đó, nhập số 10 vào thanh tìm kiếm "Sort by" để xếp hạng các bài báo theo số lượt trích dẫn từ cao đến thấp.
- Chỉ số i10-index của nhà khoa học sẽ là số lượng bài báo trong danh sách kết quả tìm kiếm sau khi sắp xếp theo số lượt trích dẫn từ cao đến thấp.
 
Ví dụ: Nếu danh sách kết quả tìm kiếm hiển thị 50 bài báo và 35 trong số đó có ít nhất 10 lượt trích dẫn, thì chỉ số i10-index của nhà khoa học sẽ là 35.

Cách tra cứu chỉ số i10-index

 
Chỉ số này được tạo ra bởi Google Scholar và được coi là một trong những tính năng của "My Citation" trong Google. Chỉ số này rất đơn giản chỉ được Google Scholar sử dụng để đánh giá tầm ảnh hưởng của nhà khoa học. Do đó để tra cứu chỉ số i10-index của mình hoặc của những người khác, cần truy cập trang web chính thức Google Scholar để tra cứu chỉ số i10-index. Mọi người đều có thể tạo hồ sơ Google Scholar cho mình và nhập thông tin về các bài báo đã xuất bản để có thể xem chỉ số i10-index của mình trên trang hồ sơ. Cũng như có thể tìm kiếm và xem chỉ số i10-index của các nhà khoa học khác trên Google Scholar.
Ví dụ: Dưới đây là trang My Citations trong Google Scholar cho Charles Darwin với chỉ số i10-index được tô màu trong bảng dữ liệu trích dẫn

Tương tự như chỉ số i10-index, chỉ số i20-index là số lượng các bài báo của một tác giả có trên 20 lượt trích dẫn. Mặc dù 2 chỉ số này rất đơn giản và dễ sử dụng nhưng chỉ được sử dụng tại Google Scholar mà không được sử dụng rộng rãi như chỉ số H-index.