Hướng dẫn tạp chí tham gia vào danh mục Hội đồng Giáo sư nhà nước

Tham gia vào Danh mục Tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng Giáo sư nhà nước không chỉ hỗ trợ thu hút các bài báo có chất lượng cao và uy tín học thuật, khẳng định uy tín của tạp chí, mà còn hỗ trợ tạp chí nâng cao chất lượng và vươn tầm hội nhập quốc tế. Do đó, điểm số của từng lĩnh vực của Tạp chí sẽ được kiểm tra, rà soát, đánh giá và công bố hàng năm trên website chính thức của Hội đồng Giáo sư nhà nước. Vậy làm thế nào để tạp chí có thể tham gia vào danh mục Tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng Giáo sư nhà nước?