Đăng ký mã định danh DOI như thế nào?

Không chỉ là một trong những tiêu chí xét duyệt trong Danh mục Tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước và các danh mục có uy tín trên toàn cầu, mà việc đăng ký mã định danh DOI sẽ giúp tạp chí cải thiện khả năng tìm kiếm và truy cập tới bài báo, công trình nghiên cứu xuất bản trên tạp chí. Do đó, ngày càng có nhiều tạp chí trong và ngoài nước đăng ký mã định danh DOI. Bài viết này sẽ giới thiệu cách đăng ký mã định danh DOI cho tạp chí.
Để đăng ký mã định danh DOI cho tạp chí, đơn vị có như cầu cần làm theo các bước sau:

  1. Chọn một tổ chức cấp phát DOI: đơn vị cần tìm hiểu và chọn một nhà cung cấp DOI phù hợp với nhu cầu của đơn vị được ủy quyền bởi Tổ chức DOI Quốc tế (IDPF) như Crossref, DataCite, mEDRA... (tìm hiểu thêm về nội dung và phạm vi hoạt động của các nhà cung cấp được ủy quyền bởi Tổ chức DOI quốc tế).
  2. Đăng ký tài khoản: Sau khi chọn được nhà cung cấp DOI, đơn vị cần chuẩn bị các thông tin cần thiết về tạp chí (tên, địa chỉ, thông tin liên hệ của đơn vị/tạp chí, đơn vị chủ quản, website của tạp chí, website của đơn vị chủ quản, ISSN, người liên hệ, thông tin xuất hóa đơn....) để đăng ký một tài khoản với tổ chức đó. Mỗi nhà cung cấp sẽ có mẫu form đăng ký tài khoản khác nhau. Đơn vị cần nghiên cứu kỹ các yêu cầu của nhà cung cấp trước khi đăng ký tài khoản. Sau khi hoàn thiện mẫu đăng ký tài khoản, nhà cung cấp sẽ thông báo qua email nếu cần bổ sung hoặc giải thích các thông tin mà họ chưa rõ. Ví dụ: Link đăng ký tài khoản của CrossrefLink đăng ký tài khoản của DataCite....
  3. Thanh toán chi phí thường niên/chi phí thành viên: Sau khi hồ sơ của đơn vị được duyệt, sẽ có thông báo chi trả chi phí thường niên, đơn vị sẽ thực hiện thanh toán chi phí này theo yêu cầu của nhà cung cấp. Tham khảo thêm về biểu phí của Crossref tại đâybiểu phí của DataCite tại đây....
  4. Sau khi thanh toán và có thông tin tài khoản, đơn vị cài đặt tài khoản vào hệ thống xuất bản tạp chí (ví dụ hệ thống xuất bản tạp chí điện tử VOJS) để gán DOI tự động hoặc tự tạo mã DOI theo nhu cầu của đơn vị (tham khảo thêm về cấu trúc DOI)
  5. Đăng ký mã DOI: Chuẩn bị các thông tin cần thiết cho bài báo gắn với số DOI bao gồm tiêu đề, tác giả, tóm tắt, từ khóa, và thông tin về số xuất bản..., đơn vị có thể đăng ký mã DOI cho bài báo, số báo tự động thông qua hệ thống xuất bản tạp chí điện tử VOJS hoặc thông qua trang quản lý tài khoản của tổ chức cấp phát DOI cung cấp.

Lưu ý: Quy trình đăng ký mã DOI có thể có sự khác biệt nhỏ tùy thuộc vào tổ chức cấp phát DOI mà đơn vị chọn. Vì vậy, hãy tham khảo hướng dẫn cụ thể từ tổ chức đó để biết thêm thông tin chi tiết và hỗ trợ.
Ngoài ra, các tạp chí có thể tham khảo thêm hướng dẫn gán chỉ số DOI cho bài báo xuất bản trên hệ thống xuất bản tạp chí điện tử VOJS