Tuần hoàn bàng hệ là gì? Các công bố khoa học về Tuần hoàn bàng hệ

Tuần hoàn bàng hệ là một khái niệm trong Sinh học, chỉ sự tuần hoàn của chất và năng lượng thông qua các quá trình hấp thụ, chuyển hóa và phân tán trong hệ sinh thái. Các yếu tố chính trong hệ tuần hoàn bao gồm không khí, nước, đất và sự sống. Quá trình tuần hoàn bàng hệ có vai trò quan trọng trong duy trì sự cân bằng và sự sống trên Trái Đất.
Cụ thể, tuần hoàn bàng hệ bao gồm các quá trình quan trọng sau:

1. Tuần hoàn không khí: Quá trình diễn ra khi các sinh vật hô hấp để lấy ôxy và tiếp tục thải ra khí carbonic. Các cây cối và các loại vi khuẩn cây cối như rêu rừng và tảo biển thực hiện quá trình quang hợp, hấp thụ khí carbonic và giải phóng ôxy thông qua quá trình này.

2. Tuần hoàn nước: Nước di chuyển qua các quá trình như sự bay hơi từ bề mặt đất và cây cối, tạo thành mưa và rong ruổi qua sông, hồ, và đại dương. Nó cũng có thể thấm qua đất và tham gia vào quá trình quặng hóa và chảy trong lòng đất để tạo ra nước ngầm. Nước cũng là môi trường sống cho nhiều loại sinh vật và quan trọng cho quá trình sinh tồn và sinh sản của chúng.

3. Tuần hoàn đất: Đất chứa các nguồn tài nguyên quan trọng như muối khoáng, dinh dưỡng và các hợp chất hữu cơ. Các quá trình tuần hoàn đất gồm phân giải hóa học và sinh học, hoạt động của vi sinh vật và sinh vật cùa robot đất, hoạt động của côn trùng và các loài động vật khác, cũng như sự hình thành và phá vỡ cấu trúc đất.

4. Tuần hoàn sự sống: Sự sống trong hệ sinh thái phụ thuộc vào quá trình tuần hoàn chất và năng lượng giữa các cấp độ sinh vật. Các loài sinh vật tiêu thụ thực phẩm để cung cấp năng lượng cho sự sinh tồn và các quá trình cơ bản khác như di chuyển, sinh sản và phát triển. Sau đó, các loài sinh vật tiêu thụ và phân giải các chất thải, quay lại thành phần dinh dưỡng để tái sử dụng trong quá trình sản xuất thực phẩm của loài khác.

Tổng quan, tuần hoàn bàng hệ là một hệ thống phức tạp và tương tác giữa không khí, nước, đất và sự sống, đảm bảo sự cân bằng và liên kết giữa các thành phần của hệ sinh thái và sự tồn tại của các loài sống trên Trái Đất.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "tuần hoàn bàng hệ":

Tổng số: 0   
  • 1