Preschool là gì? Các công bố khoa học về Preschool

Preschool là một cấp học trước tiểu học dành cho trẻ em từ 3-5 tuổi. Đây là một giai đoạn quan trọng để phát triển kỹ năng xã hội, ngôn ngữ, tư duy logic và khám phá thế giới xung quanh. Trường mẫu giáo thường có chương trình giáo dục đồng thời giúp trẻ phát triển các kỹ năng cơ bản như đọc, viết, đếm và tư duy sáng tạo.
Preschool, được gọi là trường mẫu giáo hoặc trường tiền học, là cấp học đầu tiên của hệ thống giáo dục, trước tiểu học. Nó dành cho trẻ em từ 3-5 tuổi và đánh dấu bước vào quá trình học tập chính thức đầu tiên của trẻ.

Trường mẫu giáo giúp trẻ em khám phá thế giới xung quanh thông qua các hoạt động chơi và học phù hợp với sự phát triển của trẻ. Chương trình giảng dạy tại các trường mẫu giáo thường nhằm mục tiêu khuyến khích sự tò mò, sáng tạo, và phát triển kỹ năng xã hội, ngôn ngữ, tư duy logic và văn hóa.

Trong trường mẫu giáo, trẻ em sẽ được tham gia vào các hoạt động như hát, vẽ, đọc truyện, chơi đố, xếp hình và thể dục. Chương trình học thường tập trung vào việc hình thành kỹ năng ngôn ngữ, giải quyết vấn đề, tự chăm sóc bản thân và tương tác xã hội.

Ngoài ra, trường mẫu giáo còn cung cấp một môi trường an toàn và hỗ trợ cho trẻ trong việc tạo ra các mối quan hệ bạn bè và phát triển kỹ năng xã hội. Trong quá trình học, trẻ em sẽ được khuyến khích học cách chia sẻ, làm việc nhóm và giải quyết xung đột.

Trường mẫu giáo cũng chuẩn bị trẻ em cho việc nhập học vào tiểu học. Nó giúp trẻ làm quen với môi trường học tập, quy tắc và cách thức tương tác trong lớp học. Qua trường mẫu giáo, trẻ có cơ hội phát triển các kỹ năng cần thiết để sẵn sàng tham gia vào việc học trong tương lai.
Chi tiết hơn về trường mẫu giáo bao gồm các khía cạnh như sau:

1. Chương trình giảng dạy: Các trường mẫu giáo thường có chương trình giảng dạy phù hợp với sự phát triển của trẻ nhằm tăng cường kỹ năng và kiến thức cần thiết cho giai đoạn này. Chương trình thường tập trung vào các lĩnh vực như ngôn ngữ, toán học, khoa học, nghệ thuật, thể chất và xã hội.

2. Hoạt động học tập: Trong trường mẫu giáo, trẻ được tham gia vào nhiều hoạt động học tập đa dạng và phù hợp với sự phát triển của trẻ. Điều này có thể bao gồm hát, vẽ, xếp hình, phân loại, đọc và viết, giải quyết vấn đề, thực hành kỹ năng xã hội và thể dục.

3. Môi trường học tập: Môi trường học tập tại trường mẫu giáo được thiết kế để trẻ em có thể tự do khám phá và học hỏi thông qua các hoạt động chơi và tương tác xã hội. Trường mẫu giáo thường có các khu vực đặc biệt như phòng xếp hình, phòng vẽ, góc chơi, thư viện và khu vực ngoài trời.

4. Phát triển kỹ năng xã hội: Trong trường mẫu giáo, trẻ em được khuyến khích phát triển kỹ năng xã hội qua việc tiếp xúc và tương tác với nhau. Chúng được học cách chia sẻ, làm việc nhóm, giữ gìn trật tự và tôn trọng người khác. Những kỹ năng này rất quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ xã hội và sẽ có lợi cho trẻ trong tương lai.

5. Đánh giá và phản hồi: Trong trường mẫu giáo, quá trình đánh giá và phản hồi được thực hiện thông qua việc quan sát và ghi chú về tiến trình phát triển của trẻ. Giáo viên thường ghi lại những tiến bộ, sự tham gia và phát triển kỹ năng của trẻ thông qua quá trình học tập và hoạt động chơi.

Trường mẫu giáo đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển sự độc lập, sáng tạo, xã hội và ngôn ngữ của trẻ em trong giai đoạn quan trọng này. Nó cung cấp nền tảng vững chắc cho việc nhập học vào tiểu học và sự phát triển toàn diện của trẻ.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "preschool":

Somatic Hypermutation of Immunoglobulin Genes
Cell - - Trang S35-S44 - 2002
F.Nina Papavasiliou, David G Schatz
Assessment and spatial distribution of sensitivity of soil erosion in Tibet
Journal of Geographical Sciences - - Trang 41-46 - 2004
Xiaodan Wang, Xianghao Zhong, Jianrong Fan
Based on Universal Soil Loss Equation and methods of mathematics model and GIS analysis, this study classified influence of precipitation, soil, topography and vegetation upon sensitivity of soil erosion into five different degrees which are extreme sensitivity, quite sensitivity, sensitivity, less sensitivity and no sensitivity. Assessment map of each factor was generated separately. Integrated assessment map of sensitivity of soil erosion has also been drawn by overlapping function with Arcinfo. Furthermore, the study analyzed distribution characteristics and spatial difference of sensitivity of soil erosion under special plateau environment of Tibet. According to sensitivity degree, some important controlling regions was confirmed so that departments of water conservancy, traffic management and agriculture could make scientific and reasonable decisions for their respective subject planning.
Apical surgery: A review of current techniques and outcome
Saudi Dental Journal - - Trang 9-15 - 2011
Thomas von Arx
Climate change control: the Lindahl solution
Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change - - Trang 757-782 - 2017
Loek Groot, Julia Swart
The main purpose of this paper is to evaluate different burden sharing rules with respect to abatement of carbon emissions. We evaluate seven different rules both in terms of their redistributive impact and by the extent to which they realize the aim of optimal abatement. We show that the Lindahl solution, where the burden sharing rule of carbon abatement is determined by each region’s willingness to pay, is to be preferred above the non-cooperative Nash outcome. Poor regions however would prefer the social planner outcome with a global permit market, because then the burden sharing rule has a secondary role of income redistribution by means of transfers from rich to poor, on top of its primary role of assigning abatement burdens. Based on these findings, we argue that in order to control global greenhouse gas emissions, the level of individual country emission abatement effort should be a function of their willingness to pay to curb climate change, rather than their historical emissions or ability to abate.
Compliance with telephone triage advice among adults aged 45 years and older: an Australian data linkage study
BMC Health Services Research - - Trang 1-13 - 2017
Duong Thuy Tran, Amy Gibson, Deborah Randall, Alys Havard, Mary Byrne, Maureen Robinson, Anthony Lawler, Louisa R. Jorm
Middle-aged and older patients are prominent users of telephone triage services for timely access to health information and appropriate referrals. Non-compliance with advice to seek appropriate care could potentially lead to poorer health outcomes among those patients. It is imperative to assess the extent to which middle-aged and older patients follow triage advice and how this varies according to their socio-demographic, lifestyle and health characteristics as well as features of the call. Records of calls to the Australian healthdirect helpline (July 2008–December 2011) were linked to baseline questionnaire data from the 45 and Up Study (participants age ≥ 45 years), records of emergency department (ED) presentations, hospital admissions, and medical consultation claims. Outcomes of the call included compliance with the advice “Attend ED immediately”; “See a doctor (immediately, within 4 hours, or within 24 hours)”; “Self-care”; and self-referral to ED or hospital within 24 h when given a self-care or low-urgency care advice. Multivariable logistic regression was used to investigate associations between call outcomes and patient and call characteristics. This study included 8406 adults (age ≥ 45 years) who were subjects of 11,088 calls to the healthdirect helpline. Rates of compliance with the advices “Attend ED immediately”, “See a doctor” and “Self-care” were 68.6%, 64.6% and 77.5% respectively, while self-referral to ED within 24 h followed 7.0% of calls. Compliance with the advice “Attend ED immediately” was higher among patients who had three or more positive lifestyle behaviours, called after-hours, or stated that their original intention was to attend ED, while it was lower among those who lived in rural and remote areas or reported high or very high levels of psychological distress. Compliance with the advice “See a doctor” was higher in patients who were aged ≥65 years, worked full-time, or lived in socio-economically advantaged areas, when another person made the call on the patient’s behalf, and when the original intention was to seek care from an ED or a doctor. It was lower among patients in rural and remote areas and those taking five medications or more. Patients aged ≥65 years were less likely to comply with the advice “Self-care”. The rates of self-referral to ED within 24 h were greater in patients from disadvantaged areas, among calls made after-hours or by another person, and when the original intention was to attend ED. Patients who were given a self-care or low-urgency care advice, whose calls concerned bleeding, cardiac, gastrointestinal, head and facial injury symptoms, were more likely to self-refer to ED. Compliance with telephone triage advice among middle-age and older patients varied substantially according to both patient- and call-related factors. Knowledge about the patients who are less likely to comply with telephone triage advice, and about characteristics of calls that may influence compliance, will assist in refining patient triage protocols and referral pathways, training staff and tailoring service design and delivery to achieve optimal patient compliance.
Third-order light mixing in nonlinear Raman active media
Physics Letters, Section A: General, Atomic and Solid State Physics - - Trang 299-301 - 1976
Reva Garg
High temperature spin wave dynamics of the uniaxial antiferromagnets
Solid State Communications - - Trang 1359-1362 - 1982
D.A. Garanin, V.S. Lutovinov
The science of hypoxia in the Northern Gulf of Mexico: A review
Science of the Total Environment - - Trang 1471-1484 - 2010
T.S. Bianchi, S.F. DiMarco, J.H. Cowan, R.D. Hetland, P. Chapman, J.W. Day, M.A. Allison
A study of differential microRNA expression profile in migraine: the microMIG exploratory study
Journal of Headache and Pain - - Trang 1-13 - 2023
V. J. Gallardo, J. B. Gómez-Galván, L. Asskour, M. Torres-Ferrús, A. Alpuente, E. Caronna, P. Pozo-Rosich
Several studies have described potential microRNA (miRNA) biomarkers associated with migraine, but studies are scarcely reproducible primarily due to the heterogeneous variability of participants. Increasing evidence shows that disease-related intrinsic factors together with lifestyle (environmental factors), influence epigenetic mechanisms and in turn, diseases. Hence, the main objective of this exploratory study was to find differentially expressed miRNAs (DE miRNA) in peripheral blood mononuclear cells (PBMC) of patients with migraine compared to healthy controls in a well-controlled homogeneous cohort of non-menopausal women. Patients diagnosed with migraine according to the International Classification of Headache Disorders (ICHD-3) and healthy controls without familial history of headache disorders were recruited. All participants completed a very thorough questionnaire and structured-interview in order to control for environmental factors. RNA was extracted from PBMC and a microarray system (GeneChip miRNA 4.1 Array chip, Affymetrix) was used to determine the miRNA profiles between study groups. Principal components analysis and hierarchical clustering analysis were performed to study samples distribution and random forest (RF) algorithms were computed for the classification task. To evaluate the stability of the results and the prediction error rate, a bootstrap (.632 + rule) was run through all the procedure. Finally, a functional enrichment analysis of selected targets was computed through protein–protein interaction networks. After RF classification, three DE miRNA distinguished study groups in a very homogeneous female cohort, controlled by factors such as demographics (age and BMI), life-habits (physical activity, caffeine and alcohol consumptions), comorbidities and clinical features associated to the disease: miR-342-3p, miR-532-3p and miR-758-5p. Sixty-eight target genes were predicted which were linked mainly to enriched ion channels and signaling pathways, neurotransmitter and hormone homeostasis, infectious diseases and circadian entrainment. A 3-miRNA (miR-342-3p, miR-532-3p and miR-758-5p) novel signature has been found differentially expressed between controls and patients with migraine. Enrichment analysis showed that these pathways are closely associated with known migraine pathophysiology, which could lead to the first reliable epigenetic biomarker set. Further studies should be performed to validate these findings in a larger and more heterogeneous sample.
Using the analytic hierarchy process in water resources planning: Selection of flood control projects
Socio-Economic Planning Sciences - - Trang 103-112 - 1991
Keith Willett, Ramesh Sharda
Tổng số: 2,324,329   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 232433