Nhà máy nhiệt điện là gì? Các công bố khoa học về Nhà máy nhiệt điện

Nhà máy nhiệt điện là một loại nhà máy sản xuất điện bằng cách sử dụng nhiệt năng từ đốt cháy nhiên liệu hóa thạch như than hoặc dầu mỏ. Quá trình hoạt động của nhà máy nhiệt điện bao gồm việc cháy nhiên liệu trong lò đốt để tạo ra nhiệt năng, sau đó nhiệt năng này được chuyển thành năng lượng cơ học thông qua việc đun nước để tạo hơi nước và quay động cơ turbine. Động cơ này sau đó sẽ kích hoạt máy phát điện để sản xuất và cung cấp điện năng cho hệ thống lưới điện. Nhà máy nhiệt điện được xây dựng với quy mô lớn và có khả năng cung cấp điện lớn cho các khu vực hoặc thành phố.
Để hiểu chi tiết hơn về nhà máy nhiệt điện, ta có thể xem xét các thành phần và quy trình hoạt động cụ thể:

1. Lò đốt: Đây là nơi nhiên liệu như than hoặc dầu mỏ được đốt cháy. Quá trình cháy tạo ra nhiệt năng cao, làm tăng nhiệt độ của hơi nước trong lò.

2. Bình chứa nước nóng: Hơi nước từ lò đốt được chuyển vào bình chứa nước nóng, nơi mà nhiệt năng của hơi nước được nắng đều và nâng cao nhiệt độ của nước.

3. Turbine: Nước nóng từ bình chứa được đưa vào turbine, một thiết bị có cánh quay. Nhiệt năng của nước biến đổi thành năng lượng cơ học khi nước chảy qua turbine. Quá trình này tương tự nhưng hoạt động của một động cơ thủy lực.

4. Máy phát điện: Turbine kích hoạt máy phát điện, là thiết bị biến đổi năng lượng cơ học thành năng lượng điện. Máy phát điện sử dụng từ trường để tạo ra điện.

5. Hệ thống làm mát: Do quá trình cháy nhiên liệu tạo ra nhiệt, cần có hệ thống làm mát như hệ thống làm mát bằng nước hoặc hệ thống làm mát bằng không khí để điều chỉnh nhiệt độ và đảm bảo hoạt động ổn định của nhà máy.

Nhà máy nhiệt điện có nhiều lợi ích, bao gồm khả năng cung cấp điện lớn, đáng tin cậy và có thể hoạt động liên tục. Tuy nhiên, nhà máy nhiệt điện cũng có nhược điểm như gây ô nhiễm môi trường khi cháy nhiên liệu hóa thạch và tiêu tốn lượng nước lớn. Do đó, trong những năm gần đây, ngành công nghiệp điện đã tìm cách phát triển các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và gió để thay thế nhiên liệu hóa thạch trong sản xuất điện.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "nhà máy nhiệt điện":

G-CSF
Inpharma Weekly - - Trang 4-4 - 2013
Water-weakened lower crust and its role in the concentrated deformation in the Japanese Islands
Earth and Planetary Science Letters - - Trang 245-253 - 2002
Yoshihisa Iio, Takeshi Sagiya, Yoji Kobayashi, Ichiro Shiozaki
On permeable potential boundary conditions for the Laplace–Beltrami operator
Siberian Mathematical Journal - - Trang 1060-1064 - 2015
T. Sh. Kal’menov, D. Suragan
Under study are the so-called permeable potential boundary conditions for the Laplace–Beltrami operator defined in a domain Ω on the unit sphere S in ℝ3. The permeability of boundary conditions means that a solution to a boundary value problem in Ω coincides with a solution to the Laplace–Beltrami equation on the whole sphere in absence of any boundary conditions.
Prediction of Parkinson’s disease pathogenic variants using hybrid Machine learning systems and radiomic features
Physica Medica - - Trang 102647 - 2023
Ghasem Hajianfar, Samira Kalayinia, Mahdi Hosseinzadeh, Sara Samanian, Majid Maleki, Vesna Sossi, Arman Rahmim, Mohammad R. Salmanpour
Thermal study of active pharmaceutical ingredients used as analgesics by DTA and DSC coupled to photovisual system
Chemical Thermodynamics and Thermal Analysis - - Trang 100072 - 2022
Laianne Carla B. Alencar, Cleildo P. Santana, Karla Monik A. Silva, Fernanda P. Nóbrega, Lidiane P. Correia, Widson M. Santos, Fabrício Havy D. Andrade, Fábio S. Santos, Rui Oliveira Macêdo, Ana Cláudia D. Medeiros
Electronic structure of crystalline uranium nitride: LCAO DFT calculations
Journal of Structural Chemistry - - Trang S125-S133 - 2007
R. A. Évarestov, A. I. Panin, M. V. Losev
The results of electronic structure calculations performed for the first time for crystalline uranium nitride and using a LCAO basis are discussed. For calculations we used the density functional method with the PW91 exchange correlation potential and a variety of relativistic core potentials for the uranium atom. The calculated atomization energy of the crystal agrees well with the experimental data and with the results of calculations with the plane wave basis. It is shown that a chemical bond in crystalline uranium nitride is a metal covalent bond. The metal component of the bond is due to the 5f electrons localized on the uranium atom and having energies near the Fermi level and the bottom of the conduction band. The covalent component of the chemical bond results from an overlap between the uranium 6d and 7s valence orbitals and the nitrogen 2p atomic orbitals. Inclusion of the 5f electrons in the core of the uranium atom introduces relatively minor changes in the calculated binding energy and electron density distribution.
Exploring minimum essentials for sustainable school disaster preparedness: A case of elementary schools in Banda Aceh City, Indonesia
International Journal of Disaster Risk Reduction - - Trang 73-83 - 2018
A. Sakurai, M.B.F. Bisri, T. Oda, R.S. Oktari, Y. Murayama, Nizammudin, M. Affan
The optimization of molybdenum back contact films for Cu(In,Ga)Se2 solar cells by the cathodic arc ion plating method
Thin Solid Films - - Trang 162-167 - 2013
Yong Ki Cho, Gang Sam Kim, Young Sik Song, Tae Hong Lim, Donggeun Jung
Geodetic constraints to the kinematics of the Kapareli fault, reactivated during the 1981, Gulf of Corinth earthquakes
Tectonophysics - - Trang 105-119 - 2007
S.C. Stiros, P. Psimoulis, S. Pitharouli
IR spectra and structure of poly-p-phenyleneterephthalamide
Journal of Applied Spectroscopy - - Trang 345-348 - 1974
G. D. Litovchenko, T. S. Sokolova, A. V. Volokhina, G. I. Kudryavtsev, S. P. Papkov
Tổng số: 2,328,450   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 232845