Lá đắng là gì? Các công bố khoa học về Lá đắng

Lá đắng là một loại lá xuất hiện trong cây đắng giúp thực hiện quá trình quang hợp và sản xuất các chất dinh dưỡng cho cây. Lá đắng có màu xanh và thường có hình dạng hình elip hoặc ovan.
Lá đắng là một phần quan trọng trong cấu trúc của cây, cung cấp năng lượng và chất dinh dưỡng cho các quá trình sinh tồn và phát triển của cây. Lá đắng chứa các mạch dẫn nước và chất dinh dưỡng, gắn kết tới hệ thống rễ và thân cây.

Lá đắng chủ yếu chứa các mô phức tạp, bao gồm chloroplast và hệ thống mạch chứa các mạch dẫn nước và chất dinh dưỡng. Chloroplast có vai trò quan trọng trong quang hợp, là quá trình cây thực hiện để tổng hợp năng lượng từ ánh sáng mặt trời thành glucose và các chất hữu cơ khác.

Màu xanh của lá đắng là do sự hiện diện của chlorophyll, một chất trong chloroplast tham gia vào quá trình hấp thụ ánh sáng. Chlorophyll thụ tinh dầu có khả năng hấp thụ ánh sáng màu xanh và màu đỏ trong phổ điện từ, trong khi phản xạ màu xanh lá cây. Điều này tạo ra màu xanh tuyệt vời của lá đắng.

Hệ thống mạch trong lá đắng chịu trách nhiệm vận chuyển nước từ rễ cây lên đến lá và vận chuyển chất dinh dưỡng do quá trình quang hợp tạo ra đi xuống phần còn lại của cây. Nước và chất dinh dưỡng di chuyển qua các mạch dẫn nước và mạch dẫn chất dinh dưỡng trong lá đắng dưới tác động của lực hút thụ của rễ và tác động của áp suất nước.

Vì vai trò quan trọng của lá đắng trong quang hợp và cung cấp chất dinh dưỡng cho cây, chúng là phần không thể thiếu của cây và đóng góp quan trọng vào sự sống cũng như sự phát triển của cây.
Chi tiết hơn, lá đắng bao gồm các thành phần chính sau:

1. Màng hợp quang (thanh quản): Lá đắng có màng hợp quang nằm ở phần trên cùng của lá. Màng hợp quang bảo vệ lá khỏi mất nước, chống lại đánh lừa sự mất nước và giúp giữ nguyên độ ẩm trong lá. Nó cũng giảm khả năng lấn áp cho cây và bảo vệ lá khỏi các tác động môi trường bên ngoài như ánh sáng mặt trời mạnh, gió, mưa và côn trùng.

2. Phôi quang (tế bào quang): Lá đắng chứa phôi quang, đây là nơi diễn ra quá trình quang hợp. Phôi quang chứa các hạt quang hợp gọi là chloroplasts, nơi chứa các pigmen quang hợp như chlorophyll a và b, carotenoids và các loại pigment khác. Chloroplasts chuyển đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học, giúp cây tổng hợp glucose và các chất hữu cơ khác từ nước và khí hiếu quả.

3. Mạch hóa học: Lá đắng có mạch hóa học cung cấp nước và chất dinh dưỡng cho cây. Hệ mạch lớn đường dẫn nước từ rễ cây lên lá gọi là mạch dẫn nước (xylem), trong khi hệ mạch nhỏ đường dẫn chất dinh dưỡng từ lá xuống các bộ phận khác của cây gọi là mạch dẫn chất dinh dưỡng (phloem). Mạch xylem chịu trách nhiệm vận chuyển nước, khoáng chất và các chất dinh dưỡng khác từ rễ lên lá. Mạch phloem vận chuyển glucose và các chất hữu cơ khác từ lá đến các phần còn lại của cây.

4. Tế bào và mô hình: Lá đắng bao gồm các tế bào và mô hình. Tế bào chứa các cơ quan chức năng cần thiết cho quá trình sinh tồn và phát triển của cây, bao gồm các hệ thống mạch, tế bào quang và tế bào thực hiện chức năng khác nhau. Mô hình xác định hình dạng và kết cấu của lá đắng, giúp nó thực hiện chức năng quang hợp và vận chuyển chất dinh dưỡng hiệu quả.

Tóm lại, lá đắng là một phần quan trọng của cây, có vai trò trong quang hợp, cung cấp chất dinh dưỡng và vận chuyển nước từ rễ lên đến lá và chất dinh dưỡng từ lá xuống các bộ phận của cây. Nó bao gồm các thành phần như màng hợp quang, phôi quang, mạch hóa học, tế bào và mô hình, tất cả đều có chức năng cần thiết để cây sống và phát triển.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "lá đắng":

On the fine structure of the rotational bands of superdeformed nuclei
JETP Letters - Tập 64 Số 4 - Trang 252-257 - 1996
Pavlichenkov, I. M.
It is shown that the staggering of the energy levels of the superdeformed rotational bands can be explained from first principles, using the standard microscopic Hamiltonian with the pairing, quadrupole, and hexadecapole residual interactions, as resulting from rotation-induced nonadiabatic distortion of the mean field in the nucleus.
The role of oral Bacteroides in mixed infections
Antonie van Leeuwenhoek - Tập 49 - Trang 606-606 - 1983
A. J. van Winkelhoff, T. J. M. van Steenbergen, J. de Graaff
Erythropoietin but not VEGF has a protective effect on auditory hair cells in the inner ear
Cellular and Molecular Life Sciences - Tập 66 Số 22 - Trang 3595-3599 - 2009
Monge Naldi, Arianne, Gassmann, Max, Bodmer, Daniel
It has recently been shown that the oxygen-regulated factors erythropoietin (Epo) and vascular endothelial growth factor (VEGF) confer protection on different cells, including neuronal-derived ones. The receptors for Epo and VEGF are widely expressed in different organs. Since mammalian auditory hair cells can irreversibly be damaged by different agents, we aimed to identify otoprotective compounds. We focused on the role of Epo and VEGF in the inner ear and review the recent studies. Epo and its receptor are expressed in the inner ear. In vitro experiments on auditory hair cells showed a protective effect of Epo in ischemia- and gentamicin-induced hair cell damage. In contrast, an in vivo study using an animal model of noise-induced hearing loss showed a negative effect of Epo. Also VEGF and its receptors are expressed in the inner ear. Changes in the expression of VEGF or its receptors have been found in the cochlea after noise exposure, transcranial vibration and diabetic or aged animals. Until now, there are no studies about a direct effect of VEGF on auditory hair cells in vitro or in vivo. We could exclude a protective effect of VEGF on gentamicin-induced auditory hair cell damage in vitro. Thus, we conclude that Epo but not VEGF has a protective effect on auditory hair cell damage at least in vitro. (Part of a multi-author review.)
Kinetics study of the localization and quantitation of target antigens of immunoglobulin a antibodies in acquired and congenital toxoplasmosis
Parasitology Research - Tập 82 Số 5 - Trang 402-409 - 1996
Kumolosasi, E., Bonhomme, A., Foudrinier, F., Marx, C., Pinon, J. M., Beorchia, A., Pluot, M.
The cellular distribution (localization and quantitation) of the target parasite’s antigens in the tachyzoite along the IgA kinetics was determined in the course of acquired toxoplasmosis and congenital toxoplasmosis. In the case of acquired toxoplasmosis, throughout the IgA kinetics a correlation was noted between the membrane and submembrane immunolabeling and the results of the immunocapture and enzyme-linked immunosorbent assay IgA (ELISA-A) tests. The rhop-tries’ immunolabeling remained higher. The immunolabeling evolution and the results of the immunology tests were not closely related to the treatment (Rovamycin). From the congenital toxoplasmosis cases it was observed that membrane immunolabeling correlated with the results of the serology tests and with the treatment (Fansi-dar). The rhoptry antigens were recognized throughout the IgA kinetics; even when the serology tests became negative, immunolabeling persisted. Rhoptries appeared as secretory organelles of antigens recognized during acute, chronic, and congenital stages of Toxoplasma infection.
An Epidemiologic Approach to School Absenteeism
Journal of the American Academy of Child Psychiatry - Tập 17 - Trang 117-125 - 1978
Carlos E. Berganza, Thomas F. Anders
An experimental evaluation of traumatic globe rupture
Journal of Oral and Maxillofacial Surgery - Tập 56 - Trang 1275-1280 - 1998
Richard H Haug, Douglas B Haghighi, J.Edward Barber
E- and Es-layer drifts over a low latitude station
Journal of Atmospheric and Terrestrial Physics - Tập 32 - Trang 1727-1728 - 1970
N.D Kaushika
Varietal differences of japonica rice: Intrinsic sensory and physicochemical properties and their changes at different temperatures
Journal of Cereal Science - Tập 109 - Trang 103603 - 2023
Ah-Na Kim, Oui Woung Kim, Hoon Kim
The prognosis of a first Q-wave versus non–Q-wave myocardial infarction in the reperfusion era
American Journal of Medicine - Tập 108 - Trang 381-386 - 2000
Moti Haim, Solomon Behar, Valentina Boyko, Hanoch Hod, Shmuel Gottlieb
Cuts from proofs: a complete and practical technique for solving linear inequalities over integers
Formal Methods in System Design - Tập 39 - Trang 246-260 - 2011
Isil Dillig, Thomas Dillig, Alex Aiken
We propose a novel, sound, and complete Simplex-based algorithm for solving linear inequalities over integers. Our algorithm, which can be viewed as a semantic generalization of the branch-and-bound technique, systematically discovers and excludes entire subspaces of the solution space containing no integer points. Our main insight is that by focusing on the defining constraints of a vertex, we can compute a proof of unsatisfiability for the intersection of the defining constraints and use this proof to systematically exclude subspaces of the feasible region with no integer points. We show experimentally that our technique significantly outperforms the top four competitors in the QF-LIA category of the SMT-COMP ’08 when solving conjunctions of linear inequalities over integers.
Tổng số: 3,651,144   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 365115