Gen cdh1 là gì? Các công bố khoa học về Gen cdh1

CDH1 là mã gen cho protein cadherin 1, E-cadherin, còn được gọi là gen cơ sở. Protein này là một thành phần quan trọng trong mạng lưới cơ sở của tế bào épithélium, nơi nó giữ vai trò quan trọng trong xác định và bảo vệ cấu trúc của các tổ chức. CDH1 cũng được coi là một gen supressor khối u, điều quản lý sự phát triển và phân hóa của tế bào trong nhiều quá trình sinh lý, bao gồm cả sự phát triển của áo quần và quá trình ung thư.
CDH1 là một gen được tìm thấy trên cromosom 16 người và mã hóa cho protein cadherin 1 (hoặc E-cadherin). Protein này thuộc vào họ cadherin, là các protein liên kết tế bào-tế bào tạo thành các liên kết mạnh mẽ giữa các tế bào trong các mô épithelial, bao gồm các mô như da, niêm mạc ruột, mô màng nhện và tuyến vú.

E-cadherin có vai trò quan trọng trong bảo vệ và duy trì cấu trúc của các tổ chức và mô épithelial. Nó giữ vai trò như một liên kết nối giữa các tế bào và giúp duy trì tính toàn vẹn cấu trúc của chúng. Nó cũng tham gia vào quá trình di chuyển của các tế bào trong quá trình phân hóa, phát triển và tổ chức của các cơ quan và mô.

Mất hoặc suy giảm hàm lượng của protein E-cadherin do đột biến hoặc sự thiếu hụt của gen CDH1 có thể gây ra các tình trạng bất bình thường, bao gồm ung thư. Thật vậy, CDH1 được coi là một gen supressor khối u, điều tiết sự phát triển của tế bào và ngăn chặn sự bất thường của chúng.

Đột biến trong gen CDH1 có thể gắn liền với một loạt các bệnh lý, chủ yếu là ung thư, bao gồm ung thư vú, ung thư dạ dày loại giống nhau (hereditary diffuse gastric cancer - HDGC) và ung thư ovar. Nếu một cá nhân kế thừa một đột biến CDH1 từ bố hoặc mẹ, rủi ro mắc phải ung thư đường tiêu hóa cũng như ung thư vú tăng cao.

Để xác định có tồn tại đột biến trong gen CDH1, phân tích di truyền và các xét nghiệm di truyền liệu pháp có thể được sử dụng để xác định tình trạng di truyền của gen này trong gia đình.
Tính đến nay, đã được xác định nhiều đột biến trong gen CDH1 liên quan đến các bệnh lý ung thư. Đột biến này bao gồm các loại thay đổi gen như đột biến dừng sớm, mất cắt hoặc mất toàn bộ gen, hay những thay đổi khác dẫn đến suy giảm hoạt động của gen.

Các đột biến trong gen CDH1 được liên kết chủ yếu với hai loại bệnh ung thư:

1. Ung thư dạ dày loại giống nhau (HDGC): HDGC là một bệnh u ác tính di truyền hiếm và nguy hiểm. Người bị bệnh thường có nguy cơ cao mắc ung thư dạ dày loại giống nhau ở tuổi trung niên. Nếu một cá nhân kế thừa một đột biến CDH1 từ bố hoặc mẹ, rủi ro mắc phải ung thư dạ dày tăng rất cao.
2. Ung thư vú: Đột biến CDH1 cũng có liên quan đến ung thư vú. Các phân tử E-cadherin không chỉ giúp duy trì tính toàn vẹn cấu trúc mô mà còn có vai trò giữ tế bào ung thư lại và ngăn chặn sự phát triển và lan truyền của chúng. Mất hoặc suy giảm hàm lượng E-cadherin có thể dẫn đến sự mất điều khiển trong quá trình tế bào và tiềm năng cho sự phát triển ung thư vú.

Để xác định có tồn tại đột biến trong gen CDH1, các xét nghiệm di truyền và di truyền liệu pháp có thể được thực hiện. Điều này có thể bao gồm phân tích di truyền cho các thành viên trong gia đình có lịch sử ung thư dạ dày loại giống nhau hoặc ung thư vú, kiểm tra dấu hiệu và triệu chứng bất thường, cũng như các xét nghiệm di truyền như sequencing gen CDH1 để xác định có tồn tại đột biến hay không. Nếu phát hiện đột biến CDH1, người ta có thể đưa ra các biện pháp phòng ngừa và quản lý để giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư liên quan.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "gen cdh1":

Montagebolzen prozesssicher kleben
adhäsion KLEBEN & DICHTEN - Tập 59 - Trang 22-25 - 2015
Stephan H. Gursky
Assessing the translocation of silver nanoparticles using an in vitro co-culture model of human airway barrier
Toxicology in Vitro - Tập 56 - Trang 1-9 - 2019
Fan Zhang, Grace V. Aquino, Amjad Dabi, Erica D. Bruce
Electrophoretic Study of Acid Phosphatase Isoenzymes in the Grass Genus Aegilops L.
Biochemie und Physiologie der Pflanzen - Tập 172 - Trang 133-153 - 1978
Vello Jaaska
Application of composts and potassium sulphate on root rot incidence, morphological growth, yield components, oil content and constitutes of marjoram plants (Majorana hortensis L.)
Biocatalysis and Agricultural Biotechnology - Tập 42 - Trang 102334 - 2022
El -Sayed E.A. Eisa, Manal M. Meligy, El- Sayed H.E. Ziedan
Editorial
Journal of Information Technology - Tập 10 - Trang 63-64 - 1995
The synergistic effect of BCR signaling inhibitors combined with an HDAC inhibitor on cell death in a mantle cell lymphoma cell line
Apoptosis - Tập 20 - Trang 975-985 - 2015
Kazumi Hagiwara, Shinji Kunishima, Hiroatsu Iida, Yasuhiko Miyata, Tomoki Naoe, Hirokazu Nagai
Mantle cell lymphoma (MCL) is a B cell malignancy characterized by aberrant expression of cyclin D1 due to a t(11;14) translocation. MCL is refractory to conventional chemotherapy, and treatment remains challenging. We investigated the efficacy of the histone deacetylase (HDAC) inhibitor vorinostat combined with one of several B-cell receptor (BCR) signaling inhibitors on MCL cell death and the underlying mechanisms, using MCL cell lines. The Bruton’s tyrosine kinase inhibitor PCI-32765 and the spleen tyrosine kinase inhibitor R406 showed synergistic effects with vorinostat on growth inhibition. Treatment with PCI-32765 or R406 alone induced 27.3 ± 2.1 or 25.1 ± 3.2 % apoptosis. When combined with vorinostat, these apoptotic fractions significantly increased to 50.8 ± 4.9 and 63.1 ± 5.0 %, respectively. Activation of caspase-3 and poly-(ADP-ribose) polymerase cleavage were markedly increased. We performed gene expression profiling following treatment with the combination of vorinostat and individual BCR signaling inhibitors using a microarray, and differentially expressed genes were identified. Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes pathway enrichment analysis showed that the nuclear factor (NF)-κB signaling pathway was significantly enriched following treatment with the combination of vorinostat and R406. Protein expression analysis confirmed the down-regulation of NF-κB1/p105 and cyclin D1, suggesting inhibition of the NF-κB pathway. Taken together, the combination of an HDAC inhibitor and a BCR signaling inhibitor may be a novel therapeutic strategy for MCL.
Chronic hypoxia as a mechanism for progressive renal fibrosis
Drug Discovery Today: Disease Mechanisms - Tập 4 - Trang 29-36 - 2007
Jill T. Norman, Leon G. Fine
Irreducible palmar metacarpophalangeal joint dislocation due to junctura tendinum interposition: A case report and review of the literature
Journal of Hand Surgery - Tập 25 - Trang 166-172 - 2000
Mukund R. Patel, Lynn Bassini
Genotypic variability of carotenoids in traditional tomato cultivars
Food Research International - Tập 100 - Trang 510-516 - 2017
Pilar Flores, Elena Sánchez, José Fenoll, Pilar Hellín
A note on the hit problem for the polynomial algebra in the case of odd primes and its application
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales - Serie A: Matematicas - Tập 118 - Trang 1-9 - 2023
Đặng Võ Phúc
Denote by $$\mathbb {F}_p[t_1,t_2,\ldots ,t_h]$$ the polynomial algebra on h variables over the field of p elements, $$\mathbb F_p$$ (p being a prime), and by $$GL(h, \mathbb F_p)$$ the general linear group of rank h on $$\mathbb F_p.$$ We are interested in the hit problem, set up by Franklin Peterson, of finding a minimal system of generators for $$\mathbb {F}_p[t_1,t_2,\ldots ,t_h]$$ as a module over the mod p Steenrod algebra, $$\mathscr {A}_p.$$ Equivalently, we need to determine a monomial basis for the $$\mathbb Z$$ -graded space $$\mathbb F_p\otimes _{\mathscr {A}_p}\mathbb {F}_p[t_1,t_2,\ldots ,t_h].$$ Let V be an elementary abelian p-group of rank h on $$\mathbb F_p.$$ As well known, the $$\mathbb F_p$$ -cohomology $$H^{*}(V; \mathbb F_p)$$ is isomorphic to the tensor product $$\Lambda (V^{\sharp })\otimes _{\mathbb F_p}\mathbb {F}_p[t_1,t_2,\ldots ,t_h],$$ where $$V^{\sharp }$$ denotes the dual of V and $$\Lambda (V^{\sharp })$$ is the exterior algebra on h generators of degree 1. As information about $$H^{*}(V; \mathbb F_p)$$ can usuallly be obtained from similar information about $$\mathbb {F}_p[t_1,t_2,\ldots ,t_h],$$ we have the hit problem for $$H^{*}(V; \mathbb F_p)$$ as a module on $$\mathscr {A}_p.$$ This problem has been utilized to investigate the Singer algebraic transfer, defined as a homomorphism from the $$GL(h, \mathbb F_p)$$ -coinvariants of $$H^{*}(V; \mathbb F_p)$$ to the $$\mathbb F_p$$ -cohomology of the Steenrod algebra $$\textrm{Ext}_{\mathscr {A}_p}^{h,h+*}(\mathbb F_p, \mathbb F_p).$$ This homomorphism constitutes a valuable instrument for analyzing the intricate structure of complex Ext groups. The aim of this short Note is to study $$\mathscr {A}_p$$ -generators for $$\mathbb {F}_p[t_1,t_2,\ldots ,t_h]$$ with p odd. As an application, we investigate the behavior of the third algebraic transfer for the cases of odd primes p in some general degrees. The outcome shows that this algebraic transfer is an isomorphism in the cases under consideration.
Tổng số: 3,961,012   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 396102