Thủy lợi cơ sở là gì? Các công bố khoa học về Thủy lợi cơ sở

Thủy lợi cơ sở là một hệ thống công trình, nhằm quản lý và sử dụng nguồn nước thành phố, xã, huyện, tỉnh để phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt. Thủy lợi cơ sở bao gồm các công trình như đập, hồ chứa, cống, kênh đào, đê điều, trạm bơm và hệ thống ống dẫn nước nhằm điều tiết, cung cấp và chia sẻ nguồn nước cho các mục đích sử dụng khác nhau.
Thủy lợi cơ sở bao gồm các công trình và hệ thống quản lý nước tại một địa phương cụ thể. Các thành phần quan trọng của thủy lợi cơ sở bao gồm:

1. Hồ chứa: Đây là những khu vực được dùng để lưu trữ nước. Hồ chứa có thể là các hồ tự nhiên hoặc được tạo ra bằng cách xây dựng các đập để ngăn nước trong suốt mùa mưa. Hồ chứa cung cấp nguồn nước để phục vụ các mục đích như nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt.

2. Kênh đào: là hệ thống các kênh được tạo ra để dẫn nước từ hồ chứa hoặc sông đến các vùng đất khác nhau. Kênh đào có thể được sử dụng để tưới tiêu cho nông nghiệp hoặc để cung cấp nước cho khu dân cư.

3. Đê điều: Đê điều là các cấu trúc cản trở để kiểm soát dòng chảy của nước trong các con sông, kênh đào hoặc ao rừng. Đê điều cung cấp khả năng kiểm soát lưu lượng nước và giải quyết vấn đề về lũ lụt và hạn hán.

4. Cống: Cống là các cấu trúc dẫn nước dưới lòng đất hoặc qua các con đường. Cống cũng được sử dụng để thoát nước từ các khu vực chảy qua các đường sông hoặc hồ chứa.

5. Trạm bơm: Trạm bơm được sử dụng để cung cấp lực đẩy nước từ vị trí thấp đến vị trí cao. Trạm bơm có thể được sử dụng trong việc cung cấp nước cho nông nghiệp hoặc hệ thống cung cấp nước sinh hoạt.

6. Hệ thống ống dẫn nước: Là một mạng lưới ống dẫn nước từ các nguồn nước như hồ chứa, kênh đào hoặc trạm bơm đến các vùng đất khác nhau. Hệ thống ống dẫn nước cung cấp nước cho các mục đích sử dụng khác nhau và đảm bảo nguồn nước có thể đi đến nơi cần thiết.

Tất cả các thành phần trên được phát triển và quản lý để đảm bảo cung cấp và sử dụng nguồn nước một cách hiệu quả và bền vững trong việc phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "thủy lợi cơ sở":

Tổng số: 0   
  • 1