Khiếu nại là gì? Các công bố khoa học về Khiếu nại

Khiếu nại là việc đưa ra phản ánh, phàn nàn, hay đơn thư để bày tỏ sự không hài lòng, không đồng ý, hoặc muốn thay đổi về một vấn đề nào đó. Khiếu nại thường được gửi đến các cơ quan, tổ chức, hoặc doanh nghiệp để yêu cầu giải quyết, cải thiện tình hình, hoặc nhận được sự xem xét lại.
Khiếu nại là một hình thức phản ánh của người dân hoặc khách hàng khi có sự không hài lòng về một sản phẩm, dịch vụ hoặc hành vi của một cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp. Khiếu nại có thể liên quan đến nhiều vấn đề khác nhau, chẳng hạn như chất lượng sản phẩm không đạt yêu cầu, dịch vụ không đúng cam kết, không phản ứng đúng đắn của nhân viên, hoặc vi phạm quyền lợi của khách hàng.

Người khiếu nại thông thường sẽ viết đơn, gọi điện, hoặc gửi email tới bộ phận liên quan của tổ chức hoặc doanh nghiệp để trình bày vấn đề và yêu cầu giải quyết. Trong khiếu nại, người khiếu nại thường cung cấp các thông tin chi tiết về sự việc, những phản hồi (nếu có) đã được nhận từ phía tổ chức hoặc doanh nghiệp, và đề xuất các biện pháp khắc phục.

Tùy thuộc vào quy mô và tính chất của khiếu nại, tổ chức hoặc doanh nghiệp có thể có các quy trình riêng để giải quyết khiếu nại của khách hàng. Điều này có thể bao gồm việc tiếp nhận, xem xét, điều tra và giải quyết khiếu nại trong một thời gian nhất định. Mục đích của việc khiếu nại là đảm bảo rằng các vấn đề được phản ánh được giải quyết và khách hàng nhận được sự đáp lại và sự xem xét lại từ phía tổ chức hoặc doanh nghiệp liên quan.
Khiếu nại có thể phát sinh trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm:

1. Khiếu nại về sản phẩm: Đây là loại khiếu nại phổ biến khi sản phẩm không đáp ứng được chất lượng, mô tả, hoặc tiêu chuẩn đã cam kết. Ví dụ, nếu một mặt hàng bị hỏng, không hoạt động đúng cách, hoặc không đủ an toàn, khách hàng có quyền khiếu nại và yêu cầu sửa chữa, hoàn trả, hoặc đổi trả sản phẩm.

2. Khiếu nại về dịch vụ: Khiếu nại về dịch vụ xảy ra khi người dùng không hài lòng với dịch vụ đã nhận. Ví dụ, nếu một nhà hàng phục vụ thức ăn không đúng đặt hàng, nhân viên không lịch sự, hoặc dịch vụ không đạt được mục tiêu đã thỏa thuận, khách hàng có thể khiếu nại để yêu cầu điều chỉnh, hoàn tiền, hoặc nhận được sự bồi thường.

3. Khiếu nại về hợp đồng: Khi có tranh chấp xảy ra trong việc thực hiện hợp đồng giữa hai bên, bên một có thể đưa ra khiếu nại để yêu cầu thỏa thuận hoặc tuân thủ hợp đồng. Ví dụ, nếu một bên không đáp ứng đầy đủ cam kết trong hợp đồng mua bán hoặc thi công, bên kia có thể khiếu nại để đòi hỏi sự hoàn thiện, bồi thường tổn thất hoặc chấm dứt hợp đồng.

4. Khiếu nại về quyền lợi người tiêu dùng: Khi người tiêu dùng cảm thấy quyền lợi của mình bị xâm phạm, ví dụ như sử dụng sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, bị quảng cáo đánh lừa, hoặc bị áp lực mua hàng, họ có quyền khiếu nại và yêu cầu bồi thường hoặc các biện pháp khác.

Các tổ chức và doanh nghiệp thường có quy trình giải quyết khiếu nại như việc ghi nhận khiếu nại, gửi thông báo xác nhận, tiến hành điều tra, tìm kiếm giải pháp và phản hồi khiếu nại. Một số quy trình này có thể bao gồm việc tiếp xúc khách hàng, thu thập thông tin chi tiết về khiếu nại, xem xét chứng từ hoặc bằng chứng liên quan, thương lượng hoặc đề xuất giải pháp, và cung cấp phản hồi cho khách hàng về kết quả xử lý khiếu nại. Quy trình này thường được thiết kế để đảm bảo rằng khiếu nại được giải quyết một cách nhanh chóng, công bằng và theo đúng quy định pháp luật.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "khiếu nại":

Spatially resolved degradation effects in membrane-electrode-assemblies of vehicle aged polymer electrolyte membrane fuel cell stacks
Journal of Power Sources - Tập 194 - Trang 899-907 - 2009
F. Ettingshausen, J. Kleemann, M. Michel, M. Quintus, H. Fuess, C. Roth
A Kolsky Bar for High-Rate Indentation
Journal of Dynamic Behavior of Materials - Tập 9 - Trang 300-314 - 2023
D. T. Casem, E. L. Retzlaff
A Kolsky Bar for high-rate indentation has been developed. Samples are adhered to the end of the input bar and the indenter is mounted/machined directly on the end of the output bar, in a way that only negligibly affects the output bar’s otherwise uniform impedance. When the input pulse reaches the sample, the sample is driven into the output bar and loaded. By properly choosing the lengths and impedances of the bars and striker, the maximum load and loading duration can be reliably controlled. It can furthermore be ensured that the sample is only subjected to a single loading; i.e., the sample is not reloaded due to later stress-wave reverberations in the bars even though momentum trapping is not used. Depending on the sample and desired indentation load, unusually small output bars (less than 2 mm diameter) may be needed. For this reason, the output bar is instrumented with a normal displacement interferometer on the free-end. This provides an accurate measurement of the motion of the indenter tip and the indentation force. The sample face is instrumented with an additional displacement interferometer and these two displacement measurements are used to determine indentation depth. The method is applied to Vickers indentation of OFHC Cu and Ti–6Al–4V, and spherical indentation of 6061-T6 aluminum. An additional application is given with the aluminum alloy where a specially designed striker bar is used to partially unload the sample during loading, a technique that allows the contact area between the sample and the indenter to be estimated. In general, the method is applicable to a wide range of materials and indenter shapes and has the potential for loading times less than 5 μs.
Physicochemical Behavior of Some Amino Acids/Glycylglycine in Aqueous D-Galactose Solutions at Different Temperatures
International Journal of Thermophysics - Tập 31 - Trang 572-584 - 2010
Anwar Ali, Rajan Patel, Shahjahan, Nizamul Haque Ansari
The apparent molar volumes $${(\overline{V_2})}$$ for glycine (Gly), l-alanine (Ala), phenylalanine (Phe), and glycylglycine (Gly-Gly) in 0.10 m aqueous d-galactose solutions have been determined from density measurements at (298.15, 303.15, 308.15, and 313.15) K. The data for $${(\overline{V_2})}$$ were utilized to estimate the partial molar volume at infinite dilution $${(\overline{V_2^0})}$$ , and experimental slope $${(S_{\rm v}^\ast)}$$ . The transfer volume, $${(\overline{V_{2}^0}_{\rm (tr)})}$$ , and hydration number, (n H) were also evaluated. The viscosity data were used to evaluate A- and B-coefficients of the Jones–Dole equation, the free energy of activation of viscous flow per mole of the solvent $${\left(\Delta \mu_{1}^{0\ast} \right)}$$ and the solute $${\left(\Delta \mu _{2}^{0\ast} \right)}$$ . The molar refractivity (R D) was calculated from refractive index data. The results were discussed in terms of hydrophilic–ionic, hydrophilic–hydrophobic, and hydrophobic–hydrophobic interactions, and structure-making/-breaking ability of the solute (AAs/peptide) in aqueous d-galactose solutions.
Exciton spectrum of cadmium sulfide single crystals with controlled variation of the stoichiometry and the concentration of oxygen
Journal of Applied Spectroscopy - Tập 60 - Trang 269-275 - 1994
N. K. Morozova, A. L. Krysa, L. D. Nazarova, I. A. Karetnikov, N. D. Danilevich
Thomas Schneider: Thomas Hobbes’ Leviathan. Zur Logik des politischen Körpers
Politische Vierteljahresschrift - Tập 45 - Trang 282-283 - 2004
Daniel Hildebrand
Assessment of spinal cord injury by counting corticospinal and rubrospinal neurons
Brain Research - Tập 410 - Trang 299-308 - 1987
Rajiv Midha, Michael G. Fehlings, Charles H. Tator, Jean A. Saint-Cyr, Abhijit Guha
Faster drug approval times not linked to increased health risk
Reactions - Tập 1466 - Trang 3-3 - 2013
The surface characteristics of P/M high-speed steel (ASP 23) multi-cut with wire electrical discharge machine (WEDM)
Journal of Materials Processing Technology - Tập 140 - Trang 298-302 - 2003
C.A. Huang, C.C. Hsu, H.H. Kuo
A multi-approach peptidomic analysis of hen egg white reveals novel putative bioactive molecules
Journal of Proteomics - Tập 215 - Trang 103646 - 2020
Simona Arena, Giovanni Renzone, Andrea Scaloni
Tổng số: 2,937,794   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 293780