Hepg2 là gì? Các công bố khoa học về Hepg2

HEPG2 là một dòng tế bào ung thư gan (hepatocellular carcinoma) được phát triển từ một mẫu ung thư gan người trưởng thành. Dòng tế bào HEPG2 thường được sử dụng để nghiên cứu về cơ chế bệnh, thử nghiệm dược phẩm và tính đa dạng của các chất chống ung thư.
HEPG2 là một dòng tế bào ung thư gan người được phát triển từ mẫu ung thư gan cắt từ một đặc điểm sinh lýngười lớn bị bệnh. Được cô lập lần đầu tiên vào năm 1977, HEPG2 đã trở thành một công cụ quan trọng trong nghiên cứu ung thư gan, nghiên cứu thuốc và nghiên cứu cơ chế bệnh.

HEPG2 có khả năng tự tái tạo và phát triển nhanh, khả năng này tương đối giống với tính chất tái tạo của tế bào ung thư gan thực tế. Điều này cho phép HEPG2 được sử dụng để nghiên cứu về các quy trình sinh học và cơ chế bệnh của ung thư gan.

HEPG2 cũng thể hiện nhiều thuộc tính chức năng của tế bào gan bình thường, bao gồm tụy tự, biosynthesis lipid, và chức năng khác liên quan đến gan. Điều này làm cho nó trở thành một dòng tế bào hữu ích để nghiên cứu về chức năng gan và tác động của các chất liệu, dược phẩm hoặc chế phẩm khác trên gan.

Một trong những ứng dụng chính của HEPG2 là nghiên cứu tác động của các dược phẩm và hợp chất chống ung thư vào tế bào ung thư gan. Đây làm cho HEPG2 trở thành một công cụ hữu ích trong việc đánh giá hoạt tính chống ung thư và sự độc lực của các hợp chất. Ngoài ra, HEPG2 cũng được sử dụng làm mô hình nghiên cứu để hiểu sự phát triển và di căn của ung thư gan.
HEPG2 là một dòng tế bào ung thư gan người được phát triển từ một mẫu ung thư gan cắt từ một bệnh nhân nam trưởng thành. Dòng tế bào HEPG2 được lấy từ một nhân khối ung thư gan đơn lẻ đã được tách rời và sau đó được nuôi cấy trong môi trường ở điều kiện ổn định trong phòng thí nghiệm.

HEPG2 được xem như là một mô hình ung thư gan người trong nghiên cứu. Nó có nhiều đặc điểm ung thư gan, bao gồm khả năng tăng tốc độ phân tử và tăng khả năng di chuyển. Tế bào HEPG2 cũng có khả năng tạo thành khối u xenograft trong chuột nuôi cấy.

HEPG2 có khả năng tự tái tạo mạnh mẽ và tăng trưởng nhanh, cho phép nghiên cứu về các quy trình sinh học quan trọng như quy trình tái tạo DNA, sự chia tách tế bào, chuyển hóa các chất trong cơ thể và sự phát triển của tế bào. Điều này cho phép nghiên cứu cơ chế ung thư gan và những yếu tố tác động lên quá trình này.

Dòng tế bào HEPG2 cũng thể hiện nhiều thuộc tính chức năng của tế bào gan bình thường, bao gồm khả năng chuyển hóa thuốc, chuyển hóa lipit và biểu hiện nhiều gen liên quan đến chức năng gan. Điều này làm cho HEPG2 trở thành một mô hình hữu ích để nghiên cứu về chức năng gan và đánh giá tác động của các chất liệu, dược phẩm hoặc chế phẩm khác lên gan.

Vì các đặc điểm trên, HEPG2 đã trở thành một công cụ quan trọng trong nghiên cứu về ung thư gan, nghiên cứu mới thuốc và điều tra cơ chế bệnh. Nó được sử dụng để kiểm tra hoạt tính chống ung thư của các hợp chất và dược phẩm mới, đánh giá sự tổn thương tế bào ung thư và hiểu sâu hơn về quá trình phát triển và di căn của ung thư gan.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "hepg2":

Tổng số: 0   
  • 1