Hepg2 là gì? Các công bố khoa học về Hepg2

HEPG2 là một dòng tế bào ung thư gan (hepatocellular carcinoma) được phát triển từ một mẫu ung thư gan người trưởng thành. Dòng tế bào HEPG2 thường được sử dụng để nghiên cứu về cơ chế bệnh, thử nghiệm dược phẩm và tính đa dạng của các chất chống ung thư.
HEPG2 là một dòng tế bào ung thư gan người được phát triển từ mẫu ung thư gan cắt từ một đặc điểm sinh lýngười lớn bị bệnh. Được cô lập lần đầu tiên vào năm 1977, HEPG2 đã trở thành một công cụ quan trọng trong nghiên cứu ung thư gan, nghiên cứu thuốc và nghiên cứu cơ chế bệnh.

HEPG2 có khả năng tự tái tạo và phát triển nhanh, khả năng này tương đối giống với tính chất tái tạo của tế bào ung thư gan thực tế. Điều này cho phép HEPG2 được sử dụng để nghiên cứu về các quy trình sinh học và cơ chế bệnh của ung thư gan.

HEPG2 cũng thể hiện nhiều thuộc tính chức năng của tế bào gan bình thường, bao gồm tụy tự, biosynthesis lipid, và chức năng khác liên quan đến gan. Điều này làm cho nó trở thành một dòng tế bào hữu ích để nghiên cứu về chức năng gan và tác động của các chất liệu, dược phẩm hoặc chế phẩm khác trên gan.

Một trong những ứng dụng chính của HEPG2 là nghiên cứu tác động của các dược phẩm và hợp chất chống ung thư vào tế bào ung thư gan. Đây làm cho HEPG2 trở thành một công cụ hữu ích trong việc đánh giá hoạt tính chống ung thư và sự độc lực của các hợp chất. Ngoài ra, HEPG2 cũng được sử dụng làm mô hình nghiên cứu để hiểu sự phát triển và di căn của ung thư gan.
HEPG2 là một dòng tế bào ung thư gan người được phát triển từ một mẫu ung thư gan cắt từ một bệnh nhân nam trưởng thành. Dòng tế bào HEPG2 được lấy từ một nhân khối ung thư gan đơn lẻ đã được tách rời và sau đó được nuôi cấy trong môi trường ở điều kiện ổn định trong phòng thí nghiệm.

HEPG2 được xem như là một mô hình ung thư gan người trong nghiên cứu. Nó có nhiều đặc điểm ung thư gan, bao gồm khả năng tăng tốc độ phân tử và tăng khả năng di chuyển. Tế bào HEPG2 cũng có khả năng tạo thành khối u xenograft trong chuột nuôi cấy.

HEPG2 có khả năng tự tái tạo mạnh mẽ và tăng trưởng nhanh, cho phép nghiên cứu về các quy trình sinh học quan trọng như quy trình tái tạo DNA, sự chia tách tế bào, chuyển hóa các chất trong cơ thể và sự phát triển của tế bào. Điều này cho phép nghiên cứu cơ chế ung thư gan và những yếu tố tác động lên quá trình này.

Dòng tế bào HEPG2 cũng thể hiện nhiều thuộc tính chức năng của tế bào gan bình thường, bao gồm khả năng chuyển hóa thuốc, chuyển hóa lipit và biểu hiện nhiều gen liên quan đến chức năng gan. Điều này làm cho HEPG2 trở thành một mô hình hữu ích để nghiên cứu về chức năng gan và đánh giá tác động của các chất liệu, dược phẩm hoặc chế phẩm khác lên gan.

Vì các đặc điểm trên, HEPG2 đã trở thành một công cụ quan trọng trong nghiên cứu về ung thư gan, nghiên cứu mới thuốc và điều tra cơ chế bệnh. Nó được sử dụng để kiểm tra hoạt tính chống ung thư của các hợp chất và dược phẩm mới, đánh giá sự tổn thương tế bào ung thư và hiểu sâu hơn về quá trình phát triển và di căn của ung thư gan.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "hepg2":

Bombesin does not stimulate pepsinogen release in isolated gastric chief cells
Peptides - Tập 16 - Trang 383-388 - 1995
Christian P. Felley, Jaw-Town Lin, Samuel A. Mantey, Tapas K. Pradhan, Richard V. Benya, Robert T. Jensen
Calcium dependence of chemical carcinogen induced morphological transformation of Syrian hamster embryo cells
Cancer Letters - Tập 15 - Trang 271-279 - 1982
Charles H. Evans, Alton L. Boynton
Crystallization kinetics of a low melting PbO-ZnO-P2O5 glass
Materials Chemistry and Physics - Tập 57 - Trang 111-116 - 1998
S.W. Yung, P.Y. Shih, T.S. Chin
The adapted mind
Biology and Philosophy - Tập 10 - Trang 365-380 - 1995
Kim Sterelny
High efficiency and stability of perovskite solar cells from π-conjugated 5-(Fmoc-amino) valeric acid modification
Organic Electronics - Tập 87 - Trang 105982 - 2020
Wenjing Li, Deng Wang, Weizhi Hou, Ruoshui Li, Zibao Wu, Weihai Sun, Jihuai Wu, Zhang Lan
Siemens' R&D projects reach key milestones
Mark Allen Group - Tập 2011 Số 10 - 2011
Brief communications
Atomic Energy - Tập 15 - Trang 880-880 - 1964
The application of a time-domain deconvolution technique for identification of experimental acoustic-emission signals
Experimental Mechanics - Tập 18 - Trang 233-239 - 1978
J. R. Houghton, M. A. Townsend, P. F. Packman
A method is presented for the signature analysis of pulses by reconstructing in the time domain the shape of the pulse prior to its passing through the measurement system. This deconvolution technique is first evaluated using an idealized system and analytical pulse models and is shown to provide improved results. An experimental situation is then treated; system-component models are developed for the digitizer, tape recorder, filter, transducer and mechanical structure. To accommodate both calibration results and manufacturer's data, and to provide stable mathematical models entails considerable effort: some 30 parameters must be identified to model this system—which is still a substantial approximation—albeit of very high order. Experimental pulses generated by a ball drop, spark discharge and a tearing crack are then deconvoluted ‘back through’ the system as modeled, using this technique. These results are compared and indicate (a) that consistent shapes may be expected from a given type of source and (b) that some sources can be identified with greater clarity using the deconvolution approach.
Live am Hockenheimring 2015
ATZextra - Tập 20 - Trang 14-23 - 2015
Update on Pediatric Flexible Bronchoscopy
Pediatric Clinics of North America - Tập 41 - Trang 385-400 - 1994
Carlos R. Perez, Robert E. Wood
Tổng số: 3,647,209   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 364721