Flipped classroom model là gì? Các công bố khoa học về Flipped classroom model

Mô hình lớp học đảo ngược (flipped classroom model) là một phương pháp giảng dạy trong đó phần lớn nội dung học được chuyển từ việc truyền đạt thông qua giảng bài trực tiếp ở lớp sang việc sinh viên tự học trước bằng cách xem video, đọc tài liệu và thực hành trên nền tảng trực tuyến. Trong lớp, thời gian sẽ được sử dụng để tương tác trực tiếp với giáo viên và các sinh viên khác thông qua thảo luận, thực hành và giải đáp thắc mắc. Mô hình này nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có thời gian và không gian tự học một cách linh hoạt và sử dụng thời gian lớp học để tận dụng tối đa sự tương tác và thảo luận.
Trong mô hình lớp học đảo ngược, quy trình học truyền thống được đảo ngược. Thay vì giáo viên trực tiếp truyền đạt kiến thức trong lớp học, sinh viên sẽ được yêu cầu tự học trước bằng cách xem video, đọc tài liệu hoặc tham gia vào các hoạt động trực tuyến.

Các tài liệu học trước có thể được cung cấp qua các nền tảng học trực tuyến như Moodle, Google Classroom hoặc các trang web và ứng dụng học trực tuyến khác. Sinh viên có thể xem video giảng dạy, đọc tài liệu, thực hành bài tập hoặc thảo luận trước khi đến lớp. Qua đó, sinh viên có cơ hội tiếp cận kiến thức theo tốc độ của mình và có thể trở lại ôn lại nếu cần.

Khi đến lớp, thời gian sẽ được sử dụng để tận dụng tối đa sự tương tác trực tiếp với giáo viên và các bạn cùng lớp. Giáo viên có thể sử dụng thời gian này để trả lời câu hỏi, giải đáp thắc mắc, tạo các hoạt động nhóm hoặc thảo luận để sinh viên áp dụng kiến thức đã học. Ngoài ra, giáo viên cũng có thể tổ chức các bài kiểm tra, bài tập thực hành hoặc dự án nhóm để đánh giá hiệu quả học tập của sinh viên.

Mô hình lớp học đảo ngược giúp tăng cường sự tương tác giữa giáo viên và sinh viên, khuyến khích sự tự học và phát triển kỹ năng sáng tạo, giải quyết vấn đề của sinh viên. Nó cũng đảm bảo rằng sinh viên sử dụng thời gian lớp học một cách hiệu quả, tham gia tích cực và áp dụng kiến thức vào thực tế.
Trong mô hình lớp học đảo ngược, quá trình giảng dạy và học tập được chia thành hai pha chính: pha học trước và pha học sau.

1. Pha học trước:
Sinh viên được yêu cầu tự học trước bằng cách tiếp cận tài liệu học trên nền tảng trực tuyến hoặc qua các tài liệu được cung cấp bởi giáo viên. Các tài liệu có thể bao gồm video giảng dạy, bài giảng điện tử, bài giảng trực tuyến, tài liệu đọc, các bài tập và bài kiểm tra trực tuyến để kiểm tra kiến thức đã học. Sinh viên có thể xem video, đọc tài liệu, trả lời câu hỏi, thảo luận trên diễn đàn trực tuyến hoặc thực hiện các bài tập.

2. Pha học sau:
Trong lớp, thời gian sẽ được sử dụng để tạo ra sự tương tác và thảo luận chất lượng cao giữa sinh viên và giáo viên, và giữa sinh viên với nhau. Giáo viên có thể sử dụng thời gian này để giải đáp câu hỏi, cung cấp giải pháp cho các bài tập khó, đánh giá và phản hồi kết quả học tập, thảo luận về các vấn đề thực tế liên quan đến kiến thức học được.

Trong lớp, giáo viên có thể sử dụng phương pháp giảng dạy linh hoạt như nhóm thảo luận, thực hành bài tập, trò chơi học tập, giải đáp các vấn đề thực tế, hướng dẫn các phương pháp giải quyết vấn đề, và tạo ra các hoạt động học tập sáng tạo và tương tác.

Mô hình lớp học đảo ngược giúp sinh viên trở thành người chủ động trong quá trình học tập, tăng cường khả năng nắm vững kiến thức, áp dụng kiến thức vào thực tiễn và phát triển kỹ năng tư duy, sáng tạo và giải quyết vấn đề. Đồng thời, nó cũng giúp giáo viên thấy được sự tiến bộ và khó khăn của từng sinh viên, điều chỉnh phương pháp giảng dạy và cung cấp phản hồi cá nhân để hỗ trợ tốt hơn cho sự phát triển cá nhân của từng sinh viên.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "flipped classroom model":

Tổng số: 0   
  • 1