English idioms là gì? Các công bố khoa học về English idioms

English idioms là những cụm từ hoặc thành ngữ trong tiếng Anh có ý nghĩa khác so với sự kết hợp thông thường của từng từ trong câu. Chúng thường mang ý nghĩa biểu hiện một ý tưởng hoặc một trạng thái một cách ngắn gọn và hình tượng. Ví dụ điển hình về idiom trong tiếng Anh là "it's raining cats and dogs" (đang mưa tầm tã) ở đây không phải nghĩa đen là mưa có rơi xuống từ trên trời. Thay vào đó, nó chỉ mưa rất to và hiệu quả để diễn tả một trạng thái thời tiết mưa nhiều. Idioms thường được sử dụng trong văn viết và giao tiếp hàng ngày để làm cho từ ngữ thêm phong phú và màu sắc.
Cụm từ hoặc thành ngữ trong tiếng Anh được coi là idioms khi ý nghĩa của chúng không thể được hiểu dựa trên nghĩa đen của từng từ trong câu. Thay vào đó, nghĩa của idioms được hiểu thông qua ý tưởng hoặc hình ảnh mà chúng tạo ra. Dưới đây là một số ví dụ về idioms phổ biến trong tiếng Anh:

1. "Break a leg" - Idiom này không có ý nghĩa đen là gãy chân. Thay vào đó, nó được sử dụng như một lời chúc may mắn hoặc khích lệ cho ai đó trước khi họ biểu diễn trên sân khấu hoặc làm một việc quan trọng.

2. "Bite the bullet" - Idiom này không có nghĩa đen là cắn viên đạn. Nó thường được sử dụng để diễn tả việc chấp nhận một tình huống khó khăn hoặc đối mặt với một điều không thể tránh được một cách gan góc và quyết đoán.

3. "Kick the bucket" - Idiom này không có nghĩa đen là đáp xuống xô. Nó được sử dụng để diễn tả việc ai đó qua đời.

4. "Once in a blue moon" - Idiom này không có ý nghĩa đen là một trăng xanh, mà chỉ diễn đạt một việc xảy ra rất hiếm.

5. "A piece of cake" - Idiom này không đề cập đến một miếng bánh, mà chỉ diễn đạt rằng một việc gì đó rất dễ dàng để hoàn thành.

Có rất nhiều idioms khác trong tiếng Anh. Chúng là một phần quan trọng của ngôn ngữ và giúp làm phong phú và màu sắc cho diễn đạt trong giao tiếp hàng ngày.
English idioms là câu hoặc cụm từ có ý nghĩa khác với ý nghĩa đen và thường được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày. Đây là một số ví dụ về idioms tiếng Anh phổ biến:

1. "Break the ice" - Nghĩa đen là "vỡ bỏng đá lạnh", nhưng trong tiếng Anh idiom này có nghĩa là khởi đầu một cuộc trò chuyện hoặc giao tiếp với ai đó lần đầu để trở nên thoải mái hơn.

2. "Hit the nail on the head" - Nghĩa đen là "đánh vào cái đầu đinh", idiom này ám chỉ việc nói hoặc làm đúng điểm chính hoặc giải pháp chính xác cho một vấn đề nào đó.

3. "Beat around the bush" - Nghĩa đen là "đánh quanh cái bụi", idiom này diễn tả hành động tránh đề cập trực tiếp đến vấn đề chính hoặc mất thời gian để nói một cách không rõ ràng.

4. "Break the bank" - Nghĩa đen là "đập ngân hàng", idiom này ám chỉ việc tiêu tiền rất nhiều hoặc chi tiêu vượt quá sức chứa tài chính của mình.

5. "Kick the bucket" - Nghĩa đen là "đá xô", nhưng idiom này được dùng để diễn tả ai đó qua đời.

6. "Let the cat out of the bag" - Nghĩa đen là "đẩy mèo ra khỏi túi", idiom này chỉ việc lỡ bị tiết lộ một điều bí mật hoặc thông tin quan trọng.

7. "Hit the books" - Nghĩa đen là "đánh vào những cuốn sách", idiom này ám chỉ việc bắt đầu học hoặc làm việc chăm chỉ.

Có rất nhiều idioms khác nhau trong tiếng Anh, và chúng thường là phần không thể thiếu trong ngôn ngữ hàng ngày. Việc hiểu và sử dụng idioms sẽ giúp bạn trở thành người sử dụng tiếng Anh thành thạo hơn.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "english idioms":

Retinitis of Cardiovascular and of Renal Diseases
American Journal of Ophthalmology - Tập 4 - Trang 495-499 - 1921
William L. Benedict
Cell death, calcium mobilization, and immunostaining for phosphorylated eukaryotic initiation factor 2-α (eIF2α) in neuronally differentiated NB-104 cells: arachidonate and radical-mediated injury mechanisms
Resuscitation - Tập 41 - Trang 71-83 - 1999
Brian J. O’Neil, Thomas R. McKeown, Donald J. DeGracia, Sarah S. Alousi, José A. Rafols, Blaine C. White
Pollen-recorded climate changes between 13.0 and 7.0 14C ka BP in southern Ningxia, China
Chinese Science Bulletin - Tập 52 - Trang 1080-1088 - 2008
AiZhi Sun, YuZhen Ma, ZhaoDong Feng, Fei Li, HuiNing Wu
A pollen record from Haiyuan section in the southern part of Ningxia revealed a detailed history of vegetation variation and associated climate changes during the period from ∼13.0 to ∼7.0 14C ka BP. A steppe landscape under a moderately dry (and probably cool) condition (∼12.7–∼12.1 14C ka BP) was replaced by a coniferous forest dominating the landscape under a generally wet climate from ∼12.1 to ∼11.0 14C ka BP. This generally wet period, corresponding to the European Bölling/Allërod period, can be divided into three stages: a cool and wet stage between ∼12.1 and ∼11.4 14C ka BP, a mild and relatively dry stage between ∼11.4 and ∼11.2 14C ka BP, and a mild and wet stage between ∼11.2 and ∼11.0 14C ka BP. The coniferous forest-dominated landscape was then deteriorated into steppe landscape (∼11.0–∼10.6 14C ka BP) and further into a desert steppe landscape from ∼10.6 to ∼9.8 14C ka BP, being correspondent to the European Younger Dryas period. After a brief episode of a cool and wet climate (∼9.8–∼9.6 14C ka BP), a relatively mild and dry condition prevailed during the early Holocene (∼9.6–∼7.6 14C ka BP) and then a warm and humid climate started the mid-Holocene (∼7.6–∼7.2 14C ka BP).
Mikrobiell beeinflusste Korrosion — die Testungsart entscheidet
BioSpektrum - Tập 27 - Trang 100-100 - 2021
Andrea Koerdt
European Environmental Research Organisation (EERO)
Umweltwissenschaften und Schadstoff-Forschung - Tập 2 - Trang 187-187 - 1990
Differential scattering of spin-polarized particles by chiral molecules
Chemical Physics Letters - Tập 91 - Trang 158-162 - 1982
B. Gazdy, J. Ladik
A network model of successive partitioning-limited solute diffusion through the stratum corneum
Journal of Theoretical Biology - Tập 262 - Trang 471-477 - 2010
Phillip Schumm, Caterina M. Scoglio, Deon van der Merwe
Aluminium tolerance in barley (Hordeum vulgare L.): Physiological mechanisms, genetics and screening methods
Journal of Zhejiang University SCIENCE B - Tập 7 - Trang 769-787 - 2006
Jun-ping Wang, Harsh Raman, Guo-ping Zhang, Neville Mendham, Mei-xue Zhou
Aluminium (Al) toxicity is one of the major limiting factors for barley production on acid soils. It inhibits root cell division and elongation, thus reducing water and nutrient uptake, consequently resulting in poor plant growth and yield. Plants tolerate Al either through external resistance mechanisms, by which Al is excluded from plant tissues or internal tolerance mechanisms, conferring the ability of plants to tolerate Al ion in the plant symplasm where Al that has permeated the plasmalemma is sequestered or converted into an innocuous form. Barley is considered to be most sensitive to Al toxicity among cereal species. Al tolerance in barley has been assessed by several methods, such as nutrient solution culture, soil bioassay and field screening. Genetic and molecular mapping research has shown that Al tolerance in barley is controlled by a single locus which is located on chromosome 4H. Molecular markers linked with Al tolerance loci have been identified and validated in a range of diverse populations. This paper reviews the (1) screening methods for evaluating Al tolerance, (2) genetics and (3) mechanisms underlying Al tolerance in barley.
Factors associated with non-carbapenemase mediated carbapenem resistance of Gram-negative bacteria: a retrospective case-control study
International Microbiology - - Trang 1-10 - 2023
Marius Müller, Andrea Wiencierz, Christian Gehringer, Veronika Muigg, Stefano Bassetti, Martin Siegemund, Vladimira Hinic, Sarah Tschudin-Sutter, Adrian Egli
Infections with carbapenemase-producing Gram-negative bacteria are related to increased morbidity and mortality, yet little is known regarding infections caused by non-beta-lactamase mediated carbapenem-resistant bacteria. Our objective was to identify risk factors for, and the clinical impact of infections caused by carbapenem-resistant carbapenemase-negative Enterobacterales and Pseudomonas aeruginosa. This retrospective matched case-control study was performed at the University Hospital of Basel, Switzerland, in 2016. We focused on other resistance mechanisms by excluding laboratory-confirmed carbapenemase-positive cases. Carbapenem resistance was set as the primary endpoint, and important risk factors were investigated by conditional logistic regression. The clinical impact of carbapenem resistance was estimated using regression models containing the resistance indicator as explanatory factor and adjusting for potential confounders. Seventy-five cases of infections with carbapenem-resistant, carbapenemase-negative bacteria were identified and matched with 75 controls with carbapenem-susceptible infections. The matched data set was well-balanced regarding age, gender, and comorbidity. Duration of prior carbapenem treatment (OR 1.15, [1.01, 1.31]) correlated with resistance to carbapenems. Our study showed that patients with carbapenem-resistant bacteria stayed 1.59 times (CI [0.81, 3.14]) longer in an ICU. The analyzed dataset did not provide evidence for strong clinical implications of resistance to carbapenems or increased mortality. The duration of prior carbapenem treatment seems to be a strong risk factor for the development of carbapenem resistance. The higher risk for a longer ICU stay could be a consequence of a carbapenem resistance. In contrast to carbapenemase-producers, the clinical impact of carbapenamase-negative, carbapenem-resistant strains may be limited. Trial registration: The study design was prospectively approved by the local Ethics Commission on 10.08.2017 (EKNZ BASEC 2017-00222).
Isolation and Production of Cells Suitable for Human Therapy: Challenges Ahead
Cell Stem Cell - Tập 4 - Trang 20-26 - 2009
Lars Ährlund-Richter, Michele De Luca, Daniel R. Marshak, Megan Munsie, Anna Veiga, Mahendra Rao
Tổng số: 2,934,722   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 293473