Bạch cầu là gì? Các công bố khoa học về Bạch cầu

Bạch cầu là một loại tế bào máu trắng có chức năng chính trong hệ thống miễn dịch của cơ thể. Chúng được tạo ra trong tủy xương và được phân loại thành 5 loại chính: bạch cầu nêu cầu, bạch cầu tăng cường, bạch cầu cản trở, bạch cầu ức chế và bạch cầu biểu bì. Mỗi loại bạch cầu đều có chức năng và vai trò riêng trong việc bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh. Bạch cầu thường được đếm và theo dõi trong các xét nghiệm máu để đánh giá sức khỏe tổng quát của cơ thể.
Bạch cầu (leukocytes) là một thành phần quan trọng của máu và hệ thống miễn dịch của cơ thể. Chúng được tạo ra trong tủy xương và lưu thông trong cả máu và các mô và cơ quan khác. Bạch cầu có khả năng di chuyển và xâm nhập các vùng bị nhiễm trùng hoặc tổn thương trong cơ thể để tiêu diệt vi khuẩn, virus, nấm và các tác nhân gây bệnh khác.

Bạch cầu được phân loại thành 5 loại chính dựa trên khả năng nhận dạng và tiêu diệt các tác nhân gây bệnh khác nhau:

1. Bạch cầu nêu cầu (neutrophils): Đây là loại bạch cầu phổ biến nhất, chiếm khoảng 50-70% tổng số lượng bạch cầu. Chúng có khả năng di chuyển nhanh đến vùng bị nhiễm trùng và tiêu diệt vi khuẩn bằng cách ăn chúng, qua quá trình gọi là quá trình nhiễm phong (phagocytosis).

2. Bạch cầu tăng cường (lymphocytes): Loại bạch cầu này chiếm khoảng 20-40% tổng số lượng bạch cầu. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra kháng thể để phòng ngừa nhiễm trùng. Các lymphocytes còn được chia thành hai loại chính là T-lymphocytes và B-lymphocytes, mỗi loại đều có các chức năng riêng biệt trong hệ thống miễn dịch.

3. Bạch cầu cản trở (monocytes): Monocytes chiếm tỷ lệ khoảng 2-8% tổng số lượng bạch cầu. Khi di chuyển đến các vùng nhiễm trùng, monocytes phát triển thành tế bào đa hình (macrophages) và có khả năng ăn chất lệ thương tử, vi khuẩn và hết thải các chất gây bệnh.

4. Bạch cầu ức chế (eosinophils): Eosinophils chiếm khoảng 1-4% tổng số lượng bạch cầu. Chúng có khả năng tiêu diệt ký sinh trùng và đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát phản ứng dị ứng và viêm.

5. Bạch cầu biểu bì (basophils): Basophils là loại bạch cầu hiếm nhất, chiếm khoảng 0,5-1% tổng số lượng bạch cầu. Chúng tham gia vào các phản ứng dị ứng và vi kích thích sự phát triển của các tế bào khác trong hệ thống miễn dịch.

Bạch cầu thường được đánh giá và theo dõi qua xét nghiệm máu. Số lượng và tỷ lệ của từng loại bạch cầu trong máu có thể thay đổi tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe và các yếu tố khác nhau, như nhiễm trùng, vi khuẩn, tác động của thuốc và các bệnh lý khác.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "bạch cầu":

Peptide DV-28 amide: An inhibitor of bradykinin-induced arterial smooth muscle relaxation encoded by Bombina orientalis skin kininogen-2
Peptides - Tập 31 - Trang 979-982 - 2010
Lei Wang, Yong Chen, Mu Yang, Mei Zhou, Tianbao Chen, Da-Yuan Sui, Chris Shaw
Timing in Auditory Processing in Children with ADHD with Sleep Disorder
Procedia - Social and Behavioral Sciences - Tập 126 - Trang 217-219 - 2014
Rosana M. Tristão, Paulo S. A. Henriques Filho, Riccardo Pratesi, Lenora Gandolfi, Yanna K.M. Nobrega, Rommell Caixeta
Die bisherigen Erfahrungen mit der Zisternenpunktion
Deutsche Zeitschrift für Nervenheilkunde - Tập 84 - Trang 143-145 - 1925
K. Eskuchen
The Agro-Energy Filière: Experiences and Perspectives
Contributions to Economic Analysis - Tập 174 - Trang 257-279 - 1988
DAVID O. HALL, JAMES COOMBS
Design and performance analysis of wrap-gate CNTFET-based ring oscillators for IoT applications
Integration, the VLSI Journal - Tập 70 - Trang 116-125 - 2020
Mohammad Khaleqi Qaleh Jooq, Ali Mir, Sattar Mirzakuchaki, Ali Farmani
Monte Carlo calculation of isotopic vapor pressure ratios for some water molecules
Fluid Phase Equilibria - Tập 5 - Trang 19-33 - 1980
Barbara Gellai, W. Alexander Van Hook
A kinetic model for the reaction of tryptophan with glucose and mannose—the role of diglycation in the Maillard reaction
Food Chemistry - Tập 44 - Trang 201-208 - 1992
V.A. Yaylayan, N.G. Forage
A memetic algorithm for a relocation-routing problem in green production of gas considering uncertainties
Swarm and Evolutionary Computation - Tập 74 - Trang 101129 - 2022
Yong Shi, Yanjie Zhou, Toufik Boudouh, Olivier Grunder
Probabilistic Logical Characterization
Information and Computation - Tập 209 - Trang 154-172 - 2011
Holger Hermanns, Augusto Parma, Roberto Segala, Björn Wachter, Lijun Zhang
Erratum to: Urban harvests: food security and local fish and shellfish in Southcentral Alaska
Agriculture and Food Security - Tập 5 - Trang 1-1 - 2016
Hannah L. Harrison, Philip A. Loring
Tổng số: 2,945,143   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 294515