Động mạch phế quản là gì? Các công bố khoa học về Động mạch phế quản

Động mạch phế quản là một phần của hệ thống tuần hoàn phổi. Nó là một hệ thống mạch máu chịu trách nhiệm cung cấp máu giàu oxy và chất dinh dưỡng đến phế quản và các thành phần của phổi. Động mạch phế quản chủ yếu được hình thành từ sự kết hợp của các nhánh động mạch phổi. Nó có nhiệm vụ đưa máu từ tim đi qua phổi để trao đổi khí và lấy oxy. Sau đó, máu giàu oxy sẽ được đưa trở lại tim để được bơm đến khắp cơ thể.
Động mạch phế quản bắt đầu từ hàng trăm các nhánh dạng cây nhỏ, gọi là nhánh động mạch phổi, tại cơ sở của phổi. Những nhánh này tiếp tục phân nhánh và thâm nhập sâu vào phổi. Các nhánh động mạch phổi dẫn máu giàu oxy qua các vùng phổi, cung cấp oxy và chất dinh dưỡng cho các mô và tế bào của phổi.

Khi nhánh động mạch phổi tiếp tục rẽ nhánh và giảm kích thước, chúng trở thành các nhánh động mạch phế quản nhỏ. Các nhánh động mạch phế quản nhỏ này tiếp tục tiếp tục chia nhỏ và cuối cùng tiến vào phế quản. Hai động mạch phế quản chính nhất là động mạch phổi trái và động mạch phổi phải, tương ứng với mỗi phế quản chính.

Tại phế quản, các nhánh động mạch phế quản nhỏ sẽ cung cấp máu giàu oxy cho các mao mạch (những mạch máu nhỏ hơn) và mạch máu nhỏ các cơ quan và mô trong phổi. Các mao mạch cuối cùng sẽ tiếp xúc với các mao mạch tạo thành hệ tâm tính phổi trong giao tiếp với mạch máu tâm tính phổi, từ đó giao tiếp với mạch máu lữa.

Điều này cho phép sự trao đổi khí diễn ra, trong đó oxy từ không khí được hít vào phổi thông qua hệ thống đường thở và CO2, một chất thải của quá trình hô hấp, được trao đổi và được vận chuyển trở lại động mạch phế quản để được loại bỏ khỏi cơ thể thông qua hệ thống tuần hoàn.

Tóm lại, động mạch phế quản là một phần quan trọng của hệ thống tuần hoàn ở phổi, cung cấp máu giàu oxy và chất dinh dưỡng đến các thành phần của phổi và đảm bảo sự trao đổi khí trong quá trình hô hấp.
Động mạch phế quản là một hệ thống mạch máu chịu trách nhiệm cung cấp máu giàu oxy và chất dinh dưỡng đến các thành phần của phổi. Nó bao gồm các nhánh chính như sau:

1. Động mạch phổi chính (pulmonary trunk): Đây là động mạch chính nhất của động mạch phế quản. Nó bắt nguồn từ ngăn tiếp nhận trung tâm của tim và chịu trách nhiệm chuyển máu từ tim ra phổi.

2. Nhánh đầu tiên của động mạch phổi (right and left pulmonary arteries): Động mạch phổi chính sẽ phân làm hai nhánh, mỗi nhánh đi tới một phổi. Nhánh động mạch phổi phải (right pulmonary artery) cung cấp máu giàu oxy đến phổi phải, trong khi nhánh động mạch phổi trái (left pulmonary artery) cung cấp máu giàu oxy đến phổi trái.

3. Các nhánh thứ cấp: Nhánh động mạch phổi chính (right and left pulmonary arteries) tiếp tục phân nhánh thành các nhánh nhỏ hơn đi sâu vào phổi. Các nhánh này giúp đưa máu giàu oxy đến từng vùng nhỏ của phổi, cung cấp oxi và chất dinh dưỡng cho mô và tế bào trong phổi.

4. Các nhánh nhỏ hơn: Các nhánh thứ cấp tiếp tục phân nhánh thành các nhánh nhỏ hơn, gọi là các nhánh động mạch phế quản nhỏ. Các nhánh này tiếp tục chia nhỏ và tiến vào phế quản.

5. Cấu trúc cuối cùng: Cuối cùng, các nhánh động mạch phế quản nhỏ sẽ kết hợp với các nhánh động mạch phế quản khác và tạo thành mạch máu tổng hợp có tên gọi mạch máu phế quản (bronchial artery). Điều này góp phần cung cấp máu giàu oxy cho các mao mạch (mạch máu nhỏ) và các cấu trúc khác trong phổi, bên cạnh việc nhận máu giàu oxy từ mạch máu tâm tính phổi (pulmonary venous blood) thông qua hệ thống vế tâm tính phổi (pulmonary capillary bed).

Qua quá trình trao đổi khí diễn ra tại hệ thống mao mạch phổi và màu biểu mạch (venous capillaries) trong phổi, máu sẽ mất đi oxy và lấy đi CO2 (chất thải của quá trình hô hấp). Sau đó, máu giàu CO2 sẽ trở về tim thông qua hệ thống mạch máu phổi (pulmonary veins) và được bơm đi khắp cơ thể thông qua hệ tuần hoàn chính.

Tóm lại, động mạch phế quản là hệ thống tạo thành từ nhánh động mạch phổi, cung cấp máu giàu oxy và chất dinh dưỡng cho các thành phần của phổi, đồng thời tham gia vào quá trình trao đổi khí trong quá trình hô hấp.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "động mạch phế quản":

Tổng số: 0   
  • 1