Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.)

Nguyễn Thị Thúy, Đoàn Thị Thanh Nhàn, Cao Ngọc Giang, Ngô Thị Minh Huyền, Trần Thị Liên, Nguyễn Xuân Trường, Lê Đức Thanh, Trần Hữu Khánh Tân, Trần Minh Ngọc, Nguyễn Minh Hùng

[ACS] Trích dẫn "Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) " theo chuẩn trích dẫn ACS:

(1) Nghiên Cứu Nhân Giống Hữu Tính Cây Bá Bệnh (Eurycoma Longifolia Jack.) .

[APA7] Trích dẫn "Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) " theo chuẩn trích dẫn APA7:

(n.d.). Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) .

[APA6] Trích dẫn "Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) " theo chuẩn trích dẫn APA6:

(n.d.). Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) .

[APA5] Trích dẫn "Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) " theo chuẩn trích dẫn APA5:

(n.d.). Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) .

[ABNT] Trích dẫn "Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) " theo chuẩn trích dẫn ABNT:

Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) . [s.d.].

[ACM] Trích dẫn "Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) " theo chuẩn trích dẫn ACM:

[1]Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) .

[BibTeX] Trích dẫn "Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) " theo chuẩn trích dẫn BibTeX:

(n.d.). Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) .

[Chicago] Trích dẫn "Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) " theo chuẩn trích dẫn Chicago:

(n.d.). Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) .

[CSE] Trích dẫn "Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) " theo chuẩn trích dẫn CSE:

1. Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) .

[Havard] Trích dẫn "Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) " theo chuẩn trích dẫn Havard:

(n.d.). Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) .

[IEEE] Trích dẫn "Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) " theo chuẩn trích dẫn IEEE:

[1]“Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) ”.

[MLA] Trích dẫn "Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) " theo chuẩn trích dẫn MLA:

Nghiên Cứu Nhân Giống Hữu Tính Cây Bá Bệnh (Eurycoma Longifolia Jack.) .

[MLA7] Trích dẫn "Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) " theo chuẩn trích dẫn MLA7:

“Nghiên Cứu Nhân Giống Hữu Tính Cây Bá Bệnh (Eurycoma Longifolia Jack.) .” n. pag. Print.

[Turabian] Trích dẫn "Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) " theo chuẩn trích dẫn Turabian:

(n.d.). Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) .

[Vancouver] Trích dẫn "Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) " theo chuẩn trích dẫn Vancouver:

(n.d.). Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) .