Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.)

Cao Ngọc Giang1, Nguyễn Thị Thúy1, Đoàn Thị Thanh Nhàn2, Trần Hữu Khánh Tân1, Lê Đức Thanh1, Nguyễn Xuân Trường1, Nguyễn Minh Hùng1, Ngô Thị Minh Huyền1, Trần Thị Liên1, Trần Minh Ngọc1
2Hội Sinh học Việt Nam

Tóm tắt

Nghiên cứu nhân giống hữu tính bá bệnh (Eurycoma longifolia Jack.) trong vườn ươm tại Kiên Giang cho thấy: quả bá bệnh sau khi chín hoàn toàn, tách lấy hạt làm khô tới ẩm độ hạt 9%. Hạt được ngâm nước ấm 540C trong thời gian 8 tiếng, xử lý bằng dung dịch GA3 1000 ppm trong 30 phút cho tỷ lệ mọc mầm cao nhất đạt 93,3% và thời gian mọc mầm tập trung nhất nhất sau 38 ngày và kết thúc sau 90 ngày. Thành phần ruột bầu gồm 50% đất + 50% mụn dừa (đã xử lý) hoặc 79% đất sạch tầng B + 20% mụn dừa (đã qua xử lý) + 1% phân lân hoặc 79% đất cát + 20% mụn dừa (đã qua xử lý) + 1% phân lân cho tỷ lệ cây xuất vườn giao động từ 90,8 - 98,5%. Thời vụ nhân giống bá bệnh phù hợp nhất là thời vụ tháng 5 và tháng 8 cho tỷ lệ mọc mầm từ 73,3% - 80,0 %. Bổ sung dinh dưỡng cho cây giống trong vườn ươm bằng NPK 15-15-15 +TE nồng độ 0,2% hoặc phân ĐT 501 cùng nồng độ 0,2%. Cây sinh trưởng trong vườn ươm từ 210 - 240 ngày có tỷ lệ sống sau trồng đạt cao nhất (95,3 - 96,8%).

Từ khóa

#Bá bệnh (Eurycoma longifolia Jack.) #giá thể #nhân giống #thời vụ

Tài liệu tham khảo