Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.)

Cao Ngọc Giang, Nguyễn Thị Thúy, Đoàn Thị Thanh Nhàn, Trần Hữu Khánh Tân, Lê Đức Thanh, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Minh Hùng, Ngô Thị Minh Huyền, Trần Thị Liên, Trần Minh Ngọc

[ACS] Trích dẫn "Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) " theo chuẩn trích dẫn ACS:

(1) Nghiên Cứu Nhân Giống Hữu Tính Cây Bá Bệnh (Eurycoma Longifolia Jack.) .

[APA7] Trích dẫn "Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) " theo chuẩn trích dẫn APA7:

(n.d.). Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) .

[APA6] Trích dẫn "Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) " theo chuẩn trích dẫn APA6:

(n.d.). Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) .

[APA5] Trích dẫn "Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) " theo chuẩn trích dẫn APA5:

(n.d.). Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) .

[ABNT] Trích dẫn "Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) " theo chuẩn trích dẫn ABNT:

Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) . [s.d.].

[ACM] Trích dẫn "Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) " theo chuẩn trích dẫn ACM:

[1]Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) .

[BibTeX] Trích dẫn "Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) " theo chuẩn trích dẫn BibTeX:

(n.d.). Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) .

[Chicago] Trích dẫn "Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) " theo chuẩn trích dẫn Chicago:

(n.d.). Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) .

[CSE] Trích dẫn "Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) " theo chuẩn trích dẫn CSE:

1. Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) .

[Havard] Trích dẫn "Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) " theo chuẩn trích dẫn Havard:

(n.d.). Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) .

[IEEE] Trích dẫn "Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) " theo chuẩn trích dẫn IEEE:

[1]“Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) ”.

[MLA] Trích dẫn "Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) " theo chuẩn trích dẫn MLA:

Nghiên Cứu Nhân Giống Hữu Tính Cây Bá Bệnh (Eurycoma Longifolia Jack.) .

[MLA7] Trích dẫn "Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) " theo chuẩn trích dẫn MLA7:

“Nghiên Cứu Nhân Giống Hữu Tính Cây Bá Bệnh (Eurycoma Longifolia Jack.) .” n. pag. Print.

[Turabian] Trích dẫn "Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) " theo chuẩn trích dẫn Turabian:

(n.d.). Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) .

[Vancouver] Trích dẫn "Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) " theo chuẩn trích dẫn Vancouver:

(n.d.). Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) .