ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VIÊM RUỘT THỪA CẤP CÓ BIẾN CHỨNG TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY

Nguyễn Minh Hải

[ACS] Trích dẫn "ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VIÊM RUỘT THỪA CẤP CÓ BIẾN CHỨNG TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY" theo chuẩn trích dẫn ACS:

(1) IMAGING CHARACTERISTICS OF COMPLICATED ACUTE APPENDICITIS ON MULTI-SLICE COMPUTED TOMOGRAPHY. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i1.234.

[APA7] Trích dẫn "ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VIÊM RUỘT THỪA CẤP CÓ BIẾN CHỨNG TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY" theo chuẩn trích dẫn APA7:

(n.d.). IMAGING CHARACTERISTICS OF COMPLICATED ACUTE APPENDICITIS ON MULTI-SLICE COMPUTED TOMOGRAPHY. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i1.234

[APA6] Trích dẫn "ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VIÊM RUỘT THỪA CẤP CÓ BIẾN CHỨNG TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY" theo chuẩn trích dẫn APA6:

(n.d.). IMAGING CHARACTERISTICS OF COMPLICATED ACUTE APPENDICITIS ON MULTI-SLICE COMPUTED TOMOGRAPHY. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i1.234

[APA5] Trích dẫn "ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VIÊM RUỘT THỪA CẤP CÓ BIẾN CHỨNG TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY" theo chuẩn trích dẫn APA5:

(n.d.). IMAGING CHARACTERISTICS OF COMPLICATED ACUTE APPENDICITIS ON MULTI-SLICE COMPUTED TOMOGRAPHY.

[ABNT] Trích dẫn "ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VIÊM RUỘT THỪA CẤP CÓ BIẾN CHỨNG TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY" theo chuẩn trích dẫn ABNT:

IMAGING CHARACTERISTICS OF COMPLICATED ACUTE APPENDICITIS ON MULTI-SLICE COMPUTED TOMOGRAPHY. [s.d.].

[ACM] Trích dẫn "ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VIÊM RUỘT THỪA CẤP CÓ BIẾN CHỨNG TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY" theo chuẩn trích dẫn ACM:

[1]IMAGING CHARACTERISTICS OF COMPLICATED ACUTE APPENDICITIS ON MULTI-SLICE COMPUTED TOMOGRAPHY. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i1.234

[BibTeX] Trích dẫn "ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VIÊM RUỘT THỪA CẤP CÓ BIẾN CHỨNG TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY" theo chuẩn trích dẫn BibTeX:

(n.d.). IMAGING CHARACTERISTICS OF COMPLICATED ACUTE APPENDICITIS ON MULTI-SLICE COMPUTED TOMOGRAPHY. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i1.234

[Chicago] Trích dẫn "ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VIÊM RUỘT THỪA CẤP CÓ BIẾN CHỨNG TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY" theo chuẩn trích dẫn Chicago:

(n.d.). IMAGING CHARACTERISTICS OF COMPLICATED ACUTE APPENDICITIS ON MULTI-SLICE COMPUTED TOMOGRAPHY. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i1.234

[CSE] Trích dẫn "ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VIÊM RUỘT THỪA CẤP CÓ BIẾN CHỨNG TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY" theo chuẩn trích dẫn CSE:

1. IMAGING CHARACTERISTICS OF COMPLICATED ACUTE APPENDICITIS ON MULTI-SLICE COMPUTED TOMOGRAPHY. doi:10.56535/jmpm.v48i1.234

[Havard] Trích dẫn "ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VIÊM RUỘT THỪA CẤP CÓ BIẾN CHỨNG TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY" theo chuẩn trích dẫn Havard:

(n.d.). IMAGING CHARACTERISTICS OF COMPLICATED ACUTE APPENDICITIS ON MULTI-SLICE COMPUTED TOMOGRAPHY. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i1.234

[IEEE] Trích dẫn "ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VIÊM RUỘT THỪA CẤP CÓ BIẾN CHỨNG TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY" theo chuẩn trích dẫn IEEE:

[1]“IMAGING CHARACTERISTICS OF COMPLICATED ACUTE APPENDICITIS ON MULTI-SLICE COMPUTED TOMOGRAPHY”, doi: 10.56535/jmpm.v48i1.234.

[MLA] Trích dẫn "ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VIÊM RUỘT THỪA CẤP CÓ BIẾN CHỨNG TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY" theo chuẩn trích dẫn MLA:

IMAGING CHARACTERISTICS OF COMPLICATED ACUTE APPENDICITIS ON MULTI-SLICE COMPUTED TOMOGRAPHY. doi:10.56535/jmpm.v48i1.234.

[MLA7] Trích dẫn "ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VIÊM RUỘT THỪA CẤP CÓ BIẾN CHỨNG TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY" theo chuẩn trích dẫn MLA7:

“IMAGING CHARACTERISTICS OF COMPLICATED ACUTE APPENDICITIS ON MULTI-SLICE COMPUTED TOMOGRAPHY.” n. pag. Web.

[Turabian] Trích dẫn "ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VIÊM RUỘT THỪA CẤP CÓ BIẾN CHỨNG TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY" theo chuẩn trích dẫn Turabian:

(n.d.). IMAGING CHARACTERISTICS OF COMPLICATED ACUTE APPENDICITIS ON MULTI-SLICE COMPUTED TOMOGRAPHY. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i1.234

[Vancouver] Trích dẫn "ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VIÊM RUỘT THỪA CẤP CÓ BIẾN CHỨNG TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY" theo chuẩn trích dẫn Vancouver:

(n.d.). IMAGING CHARACTERISTICS OF COMPLICATED ACUTE APPENDICITIS ON MULTI-SLICE COMPUTED TOMOGRAPHY. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i1.234