Vận tốc xung siêu âm là gì? Các công bố khoa học về Vận tốc xung siêu âm

Vận tốc xung siêu âm là tốc độ di chuyển của sóng siêu âm. Nó được đo bằng mét/giây hoặc feet/giây và thường được ký hiệu là V. Vận tốc xung siêu âm thường khá cao, trung bình là khoảng 343 m/s trong không khí. Tuy nhiên, nó có thể thay đổi tùy thuộc vào đặc tính và nhiệt độ của môi trường mà sóng siêu âm di chuyển qua.
Vận tốc xung siêu âm được tính bằng công thức vận tốc (v) = khoảng cách (d) chia cho thời gian (t) để di chuyển qua khoảng cách đó. Trong trường hợp sóng siêu âm di chuyển qua không khí, vận tốc xung siêu âm có thể tính bằng công thức:

v = 331,5 + 0,6 * t

Trong đó t là nhiệt độ của không khí theo độ Celsius. Vận tốc này đạt được khi không khí ở mức nhiệt độ 20 độ Celsius. Khi nhiệt độ tăng thì vận tốc xung siêu âm cũng tăng, và ngược lại, khi nhiệt độ giảm thì vận tốc cũng giảm.

Đối với các chất lỏng và chất rắn khác như nước hay kim loại, vận tốc xung siêu âm chịu ảnh hưởng nhiều hơn bởi đặc tính của chất liệu đó. Ví dụ, trong nước, vận tốc xung siêu âm khoảng 1482 m/s, trong thép vận tốc khoảng 5920 m/s.

Vận tốc xung siêu âm có ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như y học, công nghệ, viễn thông, hải quân, nghiên cứu địa vật lý và hơn thế nữa.
Vận tốc xung siêu âm của sóng trong môi trường dựa vào đặc tính của môi trường đó. Vận tốc xung siêu âm không phụ thuộc vào cường độ hay năng lượng của sóng siêu âm, mà chỉ phụ thuộc vào chất liệu mà sóng di chuyển qua.

Trong các chất rắn, vận tốc xung siêu âm thường cao hơn so với trong chất lỏng hoặc khí. Với các kim loại, ví dụ như nhôm hay đồng, vận tốc xung siêu âm có thể lên đến vài km/giây, trong khi các chất lỏng như nước thì khoảng 1500 m/s, và trong không khí thì khoảng 340 m/s.

Trong môi trường không khí, vận tốc xung siêu âm thay đổi tùy theo nhiệt độ của không khí. Công thức phổ biến được sử dụng để tính toán vận tốc xung siêu âm trong không khí là:

v = 331,5 + 0,6 * t

Trong đó v là vận tốc xung siêu âm tính bằng m/s, và t là nhiệt độ của không khí theo độ Celsius. Do đó, mỗi tăng 1 độ Celsius, vận tốc xung siêu âm tăng thêm khoảng 0,6 m/s.

Vận tốc xung siêu âm có ý nghĩa quan trọng trong y học, được sử dụng trong siêu âm hình ảnh y tế để xem qua các cơ quan, cấu trúc và mô mềm trong cơ thể con người. Nó cũng được sử dụng trong công nghệ âm thanh như thiết bị ghi âm, cảm biến âm thanh và thiết kế hệ thống âm thanh cao cấp. Trong lĩnh vực của viễn thông, vận tốc xung siêu âm được sử dụng trong các thiết bị truyền thông siêu âm.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "vận tốc xung siêu âm":

Recombination of radical ion pairs of triplet multiplicity
Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews - - Trang 93-116 - 2001
Heinz D. Roth
Résumés de thèse
Annales des Telecommunications/Annals of Telecommunications - - Trang 676-677 - 1989
Hui-Min Zhang, Marc Nicolardot, Marc Guillermet, Jean-Luc Josset, Jianjun HE
A Stochastic Optimization Approach in the Design of an Aquifer Remediation under Hydrogeologic Uncertainty
Water Resources Management - - Trang 335-351 - 1999
Y. A. Mylopoulos, N. Theodosiou, N. A. Mylopoulos
A stochastic optimization approach is presented for the remediation design of a contaminated aquifer with limited hydrogeologic information. Stochastic simulation using the Monte Carlo technique, produces a series of equally probable realisations of the spatially varying random hydraulic conductivity field. The stochastic flow and transport simulation model is coupled, using the response matrix approach, with a nonlinear optimization algorithm. The whole process is integrated into an algorithm which is effectively applied in the case study of the Kalamaria aquifer, Chalkidiki, Greece. The stochastic optimization procedure is followed by a reliability analysis, giving useful information to the decision makers concerning the effectiveness of the optimal results.
The balanced improvement of electrochemical performance of cobalt disulfide anode material for sodium-ion batteries by constructing reduced graphene oxide conductive network based on “bucket principle”
Journal of Alloys and Compounds - - Trang 166235 - 2022
Haibo Bi, Xusheng Wang, Luxiang Ma, Chengyuan Peng, Jun Hu, Hui Ma, Wenjun Deng, Yuanhong Ren, Rui Li, Xinlei Ma, Hui Huang, Jitao Chen, Mianqi Xue
Ilio-iliac arteriovenous fistula following intervertebral disc surgery
Clinical Radiology - - Trang 248-250 - 1965
Tom W. Staple, Marvin J. Friedenberg
Poster 41
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation - - Trang E11 - 2003
Beth A. Keys
siRNA Mediated Knockdown of Tissue Factor Expression in Pigs for Xenotransplantation
American Journal of Transplantation - - Trang 1407-1414 - 2015
H.E. Ahrens, B. Petersen, D. Herrmann, A. Lucas-Hahn, P. Hassel, M. Ziegler, W.A. Kues, U. Baulain, W. Baars, R. Schwinzer, J. Denner, D. Rataj, S. Werwitzke, A. Tiede, A.K. Bongoni, P.S. Garimella, A. Despont, R. Rieben, H. Niemann
Multi-gene genetic programming expressions for simulating solute transport in fractures
Journal of Hydrology - - Trang 127316 - 2022
Mohamed Khafagy, Wael El-Dakhakhni, Sarah Dickson-Anderson
Diagnóstico de la hipertensión arterial infantil
EMC - Pediatría - - Trang 1-11 - 2008
G. Deschênes
NAFLD is associated with methylation shifts with relevance for the expression of genes involved in lipoprotein particle composition
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids - - Trang 314-323 - 2017
Jessica Mwinyi, Adrian E. Boström, Claudia Pisanu, Susan K. Murphy, Wiebke Erhart, Clemens Schafmayer, Jochen Hampe, Cynthia Moylan, Helgi B. Schiöth
Tổng số: 2,240,956   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 224096