Siêu nhận thức là gì? Các công bố khoa học về Siêu nhận thức

Siêu nhận thức là khả năng nhận biết và hiểu rõ về những khía cạnh của ý thức và nhận thức, vượt xa khả năng thông thường của con người. Nó bao gồm các trạng thái như nhận thức không thể giải thích, khoảng thời gian tỉnh táo, và sự nhận thức vô thức. Siêu nhận thức có thể bao gồm những tình huống như mơ thấy tương lai, cảm nhận được điều gì đó đang xảy ra ở xa, hoặc có khả năng hiểu biết sâu sắc về bản thân và vũ trụ. Tuy nhiên, siêu nhận thức vẫn là một mối tranh cãi trong cộng đồng khoa học trên việc có thực sự tồn tại hay không.
Siêu nhận thức là một thuật ngữ được sử dụng trong các lĩnh vực như tâm lý học, triết học và tôn giáo để chỉ đến những khả năng nhận biết và hiểu rõ vượt qua giới hạn của ý thức bình thường. Điều này bao gồm những trạng thái như nhận thức không thể giải thích, những trạng thái kiến thức tồn tại ngoài giới hạn ý thức và khả năng nhận thức sâu sắc về bản thân và vũ trụ.

Một ví dụ về siêu nhận thức là hiện tượng nhận thức không thể giải thích, được gọi là kinh nghiệm linh hồn hoặc kinh nghiệm di truyền. Đây là khi một người có thể nhìn thấy, nghe thấy hoặc trải nghiệm điều gì đó mà không có giải thích cho chúng trong khả năng ý thức thông thường. Một số người cho rằng đây là các trạng thái tâm linh hoặc liên quan đến các khía cạnh của huyền bí.

Siêu nhận thức cũng có thể bao gồm những trạng thái tỉnh táo đặc biệt, trong đó người trải nghiệm có thể có khả năng nhìn thấy hoặc hiểu biết về những sự kiện đang xảy ra ở một khoảng cách xa. Ví dụ, có người cho rằng họ có thể nhìn thấy tương lai trong những giấc mơ hoặc có khả năng cảm nhận những sự kiện xa xôi như tai nạn hay thảm họa.

Một khía cạnh khác của siêu nhận thức là khả năng nhận thức vô thức. Đây là trạng thái không ý thức trong đó những thông tin và tri thức được tích lũy và lưu trữ mà không được ý thức nhận biết. Đôi khi, những thông tin này có thể được truy cập và sử dụng thông qua các phương pháp như việc sử dụng phép màu, giải mã tình huống hay truy tìm ký ức.

Tuy nhiên, giả thuyết về siêu nhận thức vẫn chưa có bằng chứng khoa học vững chắc để chứng minh tồn tại của nó. Một số người cho rằng những trạng thái được gọi là siêu nhận thức thực ra là các hiện tượng tình cờ hoặc có thể được giải thích bằng các quá trình tâm lý thông thường.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "siêu nhận thức":

Tổng số: 0   
  • 1