Siêu âm qua ngả trực tràng là gì? Các công bố khoa học về Siêu âm qua ngả trực tràng

Siêu âm qua ngả trực tràng là một phương pháp siêu âm được sử dụng để quan sát và đánh giá trực tràng và các cơ quan xung quanh. Quá trình này sẽ sử dụng một đầu dò siêu âm được đặt vào hậu môn để tạo ra các hình ảnh siêu âm của các cơ quan nội tạng. Siêu âm qua ngả trực tràng thường được sử dụng để chẩn đoán và theo dõi các bệnh và vấn đề liên quan đến trực tràng, như là viêm nhiễm, polyp, khối u và các vấn đề khác. Đây là một phương pháp không xâm lấn và không gây đau đớn cho bệnh nhân.
Hơn nữa, siêu âm qua ngả trực tràng cũng có thể được sử dụng để xem xét các vấn đề về ruột non, túi mật, gan và các cơ quan khác gần trực tràng. Quá trình siêu âm qua ngả trực tràng tạo ra hình ảnh chi tiết bằng cách sử dụng sóng siêu âm và một gel dẫn truyền để bảo vệ và cải thiện chất lượng hình ảnh. Không có tia X, sóng gamma hoặc bất kỳ hình ảnh ion hóa nào được sử dụng trong quá trình này.

Trước khi thực hiện siêu âm qua ngả trực tràng, bệnh nhân cần chuẩn bị bằng cách tiêu hóa và làm sạch ruột để đảm bảo sự hiển thị tối ưu của các cơ quan trong quá trình siêu âm. Quá trình này có thể được thực hiện bằng cách uống một dung dịch lỏng và ăn các loại thức ăn nhẹ trong một khoảng thời gian nhất định trước quá trình siêu âm.

Trong quá trình siêu âm qua ngả trực tràng, bác sĩ sẽ đặt đầu dò vào hậu môn thông qua lỗ đít của bệnh nhân. Đầu dò sẽ tạo ra sóng siêu âm và thu nhận sóng phản xạ từ các cơ quan và mô xung quanh để tạo thành hình ảnh. Bác sĩ có thể điều chỉnh đầu dò để thu được các góc nhìn khác nhau và xem xét từng phần của trực tràng và các cơ quan gần đó.

Hình ảnh siêu âm sẽ hiển thị trên màn hình và được bác sĩ đánh giá và chẩn đoán vấn đề hiện diện. Thông tin từ siêu âm qua ngả trực tràng có thể hữu ích trong việc xác định tổn thương, viêm nhiễm, khối u, các vấn đề về thông qua ruột và các vấn đề liên quan đến trực tràng.

Quá trình siêu âm qua ngả trực tràng thường không đau đớn và tương đối an toàn. Tuy nhiên, như với bất kỳ phương pháp nào, có một vài nguy cơ tiềm tàng cần được xem xét và thảo luận với bác sĩ trước khi thực hiện quá trình này.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "siêu âm qua ngả trực tràng":

Weakly almost periodic functions on semisimple Lie groups
Monatshefte fur Mathematik - Tập 88 - Trang 55-68 - 1979
William A. Veech
IfG is a semisimple analytic group with finite center, it is proved thatG admits only the “obvious” weakly almost periodic functions. The analysis yields also an intrinsic proof of Moore's ergodicity theorem [7].
Involvement of αvβ3 integrin in gremlin-induced angiogenesis
Angiogenesis - Tập 16 - Trang 235-243 - 2012
Cosetta Ravelli, Stefania Mitola, Michela Corsini, Marco Presta
αvβ3 integrin modulates pro-angiogenic endothelial cell (EC) responses following vascular endothelial growth factor receptor-2 (VEGFR2) engagement. The bone morphogenic protein antagonist gremlin is a novel non-canonical VEGFR2 ligand that promotes the acquisition of a pro-angiogenic phenotype in ECs. Here we investigated the role of αvβ3 and extracellular matrix components on EC activation induced by gremlin. Gremlin triggers VEGFR2 phosphorylation and cell motility in ECs adherent to the αvβ3 ligand fibrinogen but not in ECs adherent to type-I collagen or fibronectin. Also, gremlin and VEGF-A stimulate the formation of VEGFR2/αvβ3 integrin complexes as shown by co-immunoprecipitation experiments and fluorescence resonance energy transfer analysis of β3-ECFP/VEGFR2-EYFP co-transfected ECs. Accordingly, anti-β3 antibodies block the angiogenic activity exerted by gremlin or VEGF-A in vitro, ex vivo and in vivo. The results demonstrate a non-redundant role for αvβ3 in gremlin-induced angiogenesis and emphasize its contribution to the formation of functional multi-molecular VEGFR2 complexes responsible for the neovascularization events triggered by canonical and non-canonical pro-angiogenic VEGFR2 ligands.
Partial Dominance of a Keratin 14 Mutation in Epidermolysis Bullosa Simplex — Increased Severity of Disease in a Homozygote
Journal of Investigative Dermatology - Tập 109 - Trang 360-364 - 1997
ZhiLan Hu, Lynne Smith, Sarita Martins, Jeannette M. Bonifas, Hua Chen, Ervin H. Epstein
Structural features of potassium and cesium dodecahydro-closo-dodecaborates(2-) according to1H and11B NMR data
Journal of Structural Chemistry - Tập 34 - Trang 244-247 - 1993
S. G. Kozlova, N. K. Moroz, V. V. Volkov
The structural and dynamic characteristics of the salts K2B12H12 (I) and Cs2B12H12 (II), containing an icosahedral closo-anion B12H12 2-, were investigated by the NMR method. Disagreement was found between the obtained NMR data and the published results from an x-ray crystallographic analysis with respect to the position of the H and B atoms in the crystal lattices of the compounds. The1H and11B NMR data give reason to suppose that compounds (I) and (II) can be assigned to the quasiperiodic crystal class with respect to the positions of the H and B atoms. From analysis of the line shapes in the1H NMR spectra the interatomic separations r(B-H) in the B12H12 2− anion in the salts (I) and (II) were determined (1.21±0.01 Å). Activation dynamics characterized by activation barriers of 54.4 and 38.9 kJ/mole respectively were obtained for the B12H12 2− anions.
Recording characteristics of low flying single pole head
Journal of Magnetism and Magnetic Materials - Tập 134 - Trang 282-286 - 1994
Masami Yamashita, Terutoshi Suenaga, Toshiaki Wada
Über einige besondere Ergebnisse bei Untersuchungen von Trockenpräparaten aus Milch und Hühnereiern
European Food Research and Technology - Tập 34 - Trang 331-334 - 1917
W. Rullmann
Utilizing Full-Thickness Skin Grafts for Vaginal Reconstruction
Clinics in Plastic Surgery - Tập 15 - Trang 443-448 - 1988
Richard C. Sadove, Charles E. Horton
Geographical analysis of political epidemiology: Spatial quantification of simultaneity between politics and pandemics
Political Geography - Tập 106 - Trang 102939 - 2023
Udi Sommer, Or Rappel-Kroyzer
Pharmacological analysis of the inhibition produced by moxonidine and agmatine on the vasodepressor sensory CGRPergic outflow in pithed rats
European Journal of Pharmacology - Tập 812 - Trang 97-103 - 2017
Eloísa Rubio-Beltrán, Alejandro Labastida-Ramírez, Oswaldo Hernández-Abreu, Antoinette MaassenVanDenBrink, Carlos M. Villalón
The components of surface tension of liquids and their usefulness in determinations of surface free energy of solids
Journal of Colloid and Interface Science - Tập 127 - Trang 59-66 - 1989
Bronisłlaw Jańczuk, Tomasz Białopiotrowicz, Wiesłlaw Wójcik
Tổng số: 2,937,949   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 293795