Kháng kháng sinh là gì? Các công bố khoa học về Kháng kháng sinh

Kháng kháng sinh là khả năng của một vi khuẩn hoặc vi khuẩn kháng kháng sinh, tức là không bị ảnh hưởng hoặc chết khi tiếp xúc với một hoặc nhiều loại kháng sinh. Điều này xuất hiện do vi khuẩn tạo ra hoặc tiếp thu các cơ chế để chống lại tác động của kháng sinh, từ đó gây ra sự không hiệu quả trong việc điều trị bệnh nhiễm trùng gây ra bởi những vi khuẩn đó. Phenomenon này được gọi là kháng kháng sinh hoặc sự trở thành vi khuẩn kháng kháng sinh.
Kháng kháng sinh là một hiện tượng mà vi khuẩn hoặc các vi sinh vật khác phát triển khả năng chống lại các kháng sinh mà ta sử dụng để điều trị các bệnh nhiễm trùng.

Có nhiều cơ chế khác nhau mà vi khuẩn sử dụng để trở nên kháng kháng sinh. Một số cơ chế phổ biến bao gồm:
1. Sự thay đổi mục tiêu: Vi khuẩn có thể thay đổi cấu trúc hay chức năng của mục tiêu chất diệt khuẩn, làm cho chúng trở nên không còn nhạy cảm với kháng sinh.
2. Sự giảm hấp thụ: Vi khuẩn có thể giảm đáng kể khả năng hấp thụ kháng sinh từ môi trường, dẫn đến hiệu quả điều trị giảm đi.
3. Sự bơm kháng sinh ra khỏi tế bào: Vi khuẩn có thể sử dụng các cơ chế bơm kháng sinh từ trong tế bào ra ngoài, giúp chúng thoát khỏi tác động của kháng sinh.
4. Sự phá hủy kháng sinh: Vi khuẩn có thể sản xuất các enzyme có khả năng phá hủy kháng sinh trước khi chúng có thể tác động vào vi khuẩn.

Kháng kháng sinh có thể được phát triển trong môi trường tự nhiên hoặc trong quá trình điều trị bằng các kháng sinh. Việc sử dụng kháng sinh không đúng cách, quá sớm hoặc quá muộn và sử dụng không cẩn thận kháng sinh khiến vi khuẩn có nhiều cơ hội để phát triển thành kháng kháng sinh. Hơn nữa, vi khuẩn có thể chuyển giao gen kháng kháng sinh cho nhau thông qua quá trình truyền gen ngang hàng (horizontal gene transfer), khiến cho kháng kháng sinh lây lan rộng rãi trong các quần thể vi khuẩn.

Sự phát triển của kháng kháng sinh là một vấn đề quan trọng trong y tế công cộng vì nó gây ra sự cản trở trong việc điều trị các bệnh nhiễm trùng. Điều này tạo ra mối đe dọa đối với việc kiểm soát và quản lý các bệnh nhiễm trùng, và làm gia tăng sự xuất hiện của các bệnh vi khuẩn kháng kháng sinh nguy hiểm.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "kháng kháng sinh":

Tổng số: 0   
  • 1