Hba1c là gì? Các công bố khoa học về Hba1c

HbA1c là viết tắt của hemoglobin A1c, là một chỉ số giúp đo lường mức đường huyết trung bình trong khoảng 2 đến 3 tháng gần nhất. Khi glucose (đường) trong máu gắn vào hemoglobin, nó tạo thành HbA1c. Kết quả đo HbA1c được diễn giải như sau:
- Dưới 5,7%: Chức năng đường huyết bình thường
- 5,7% - 6,4%: Rủi ro tiền đái tháo đường
- 6,5% trở lên: Tiểu đường.

HbA1c thường được sử dụng để theo dõi điều trị và kiểm soát đường huyết cho những người bị tiểu đường. Nó cũng có thể được sử dụng để chẩn đoán tiểu đường và đánh giá nguy cơ mắc tiểu đường cho những người không có triệu chứng rõ ràng của bệnh.
Höcmau HbA1c, còn được gọi là "glycated hemoglobin" hoặc "hemoglobin glycation index", là một chỉ số quan trọng được sử dụng để đánh giá và theo dõi kiểm soát đường huyết trong bệnh tiểu đường. Khi một người có mức đường huyết cao, glucose gắn vào hemoglobin trong hồng cầu và tạo thành HbA1c.

Việc đo HbA1c làm hiển thị tỷ lệ HbA1c so với tổng lượng hemoglobin có mặt trong máu. Kết quả được báo cáo dưới dạng phần trăm (%) và đại diện cho mức đường huyết trung bình trong khoảng 2-3 tháng trước đó. Điều này bởi vì tuổi thọ của một hồng cầu là khoảng 120 ngày, do đó HbA1c có thể sử dụng để phản ánh trung bình mức đường huyết trong khoảng thời gian này.

Mức độ HbA1c được diễn giải như sau:

- Dưới 5,7%: Bình thường.
- 5,7% - 6,4%: Rủi ro tiền đái tháo đường.
- 6,5% trở lên: Tiểu đường đã được chẩn đoán.

Đối với những người bị tiểu đường, mục tiêu kiểm soát HbA1c thường là dưới 7% để giảm nguy cơ phát triển biến chứng liên quan đến tiểu đường. Tuy nhiên, mục tiêu này có thể được điều chỉnh tuỳ thuộc vào tình trạng sức khỏe và tuổi của từng người.

Đo HbA1c thường được thực hiện trong phòng thí nghiệm y tế hoặc bệnh viện. Phiên bản cầm tay của máy đo HbA1c cũng có sẵn để ghi nhận mức đường huyết trung bình trong 2-3 tháng gần nhất.
HbA1c, hay còn gọi là glycosylated hemoglobin, là một dạng của protein hemoglobin trong hồng cầu mà glucose đã gắn vào. Quá trình gắn glucose vào hemoglobin xảy ra một cách tự nhiên trong cơ thể mỗi khi glucose có mặt trong máu. Khi glucose gắn vào hemoglobin, nó tạo thành HbA1c. Độ lượng HbA1c trong máu phản ánh mức đường huyết trung bình trong khoảng 2-3 tháng trước đó.

Việc đo HbA1c cho phép xác định chính xác mức đường huyết kiểm soát trong một khoảng thời gian dài, không chỉ giới hạn trong khoảng thời gian đo lường. Điều này khác với các phép đo đường huyết thông thường mà chỉ phản ánh mức đường huyết tại một thời điểm cụ thể.

HbA1c được diễn giải dưới dạng phần trăm và có giá trị tham khảo như sau:

- Dưới 5,7%: Mức đường huyết bình thường.
- 5,7% - 6,4%: Rủi ro tiền đái tháo đường.
- 6,5% trở lên: Chẩn đoán tiểu đường.

Đối với người bị tiểu đường, mục tiêu kiểm soát HbA1c thường là dưới 7%. Tuy nhiên, mục tiêu này có thể được điều chỉnh dựa trên tình trạng sức khỏe, tuổi, và yếu tố cá nhân của mỗi người.

Việc theo dõi HbA1c thường diễn ra định kỳ để kiểm soát đường huyết trong quá trình điều trị tiểu đường. Nếu HbA1c cao hơn mức mong muốn, có thể yêu cầu điều chỉnh chế độ ăn uống, tập thể dục hoặc điều trị thuốc để đạt được kiểm soát tốt hơn.

Đo HbA1c thường được thực hiện trong phòng thí nghiệm y tế. Mẫu máu được lấy và sau đó được phân tích để xác định tỷ lệ HbA1c trong máu. Kết quả sẽ được cung cấp trong vòng vài ngày sau khi xét nghiệm được thực hiện.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "hba1c":

Methanol synthesis through CO2 capture and hydrogenation: Thermal integration, energy performance and techno-economic assessment
Journal of CO2 Utilization - Tập 44 - Trang 101407 - 2021
Patrizio Battaglia, Giulio Buffo, Domenico Ferrero, Massimo Santarelli, Andrea Lanzini
Short-term entecavir versus lamivudine therapy for HBeAg-negative patients with acute-on-chronic hepatitis B liver failure
Hepatobiliary and Pancreatic Diseases International - Tập 12 - Trang 154-159 - 2013
Jing Lai, Ying Yan, Li Mai, Yu-Bao Zheng, Wei-Qiang Gan, Wei-Min Ke
Effects of SV40 transformation on the cytoskeleton and behavioural properties of human keratinocytes
Cell Differentiation - Tập 11 - Trang 169-180 - 1982
Joyce Taylor-Papadimitriou, Patricia Purkis, E. Birgitte Lane, Ian A. McKay, Sidney E. Chang
The ordered visual transduction complex of the squid photoreceptor membrane
Molecular Neurobiology - Tập 20 - Trang 61-80 - 1999
J. Shaun Lott, Jonathan I. Wilde, Alan Carne, Nichoals Evans, John B. C. Findlay
The study of visual transduction has given invaluable insight into the mechanisms of signal transduction by heptahelical receptors that act via guanine nucleotide binding proteins (G-proteins). However, the cyclic-GMP second messenger system seen in vertebrate photoreceptor cells is not widely used in other cell types. In contrast, the retina of higher invertebrates, such as squid, offers an equally accessible transduction system, which uses the widespread second messenger chemistry of an increase in cytosolic calcium caused by the production of inositol-(1,4,5)-trisphosphate (InsP3) by the enzyme phospholipase C, and which may be a model for store-operated calcium influx. In this article, we highlight some key aspects of invertebrate visual transduction as elucidated from the combination of biochemical techniques applied to cephalopods, genetic techniques applied to flies, and electrophysiology applied to the horseshoe crab. We discuss the importance and applicability of ideas drawn from these model systems to the understanding of some general processes in signal transduction, such as the integration of the cytoskeleton into the signal transduction process and the possible modes of regulation of store-operated calcium influx.
Calculation of diffusion coefficient of long chain molecules using molecular dynamics
Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures - Tập 69 - Trang 371-377 - 2015
Tanmoy Chakraborty, Abhiram Hens, Shashank Kulashrestha, Naresh Chandra Murmu, Priyabrata Banerjee
A generalization of Bellman's functional equation
aequationes mathematicae - Tập 21 - Trang 236-245 - 1980
Peter Kardos
Solar Flare Occurrence Rate and Waiting Time Statistics
Solar Physics - Tập 281 - Trang 651-667 - 2012
A. Gorobets, M. Messerotti
We use Renewal Theory for the estimation and interpretation of the flare rate from the Geostationary Operational Environmental Satellite (GOES) soft X-ray flare catalogue. It is found that, in addition to the flare rate variability with the solar cycles, a much faster variation occurs. The fast variation on time scales of days and hours down to minute scale appears to be comparable with time intervals between two successive flares (waiting times). The detected fast non-stationarity of the flaring rate is discussed in the framework of the previously published stochastic models of the waiting time dynamics.
Regulatory role of cysteines in (2R, 3R)-butanediol dehydrogenase BdhA of Bacillus velezensis strain GH1-13
Journal of Microbiology - Tập 60 - Trang 411-418 - 2022
Yunhee Choi, Yong-Hak Kim
Bacillus velezensis strain GH1-13 contains a (2R,3R)-butanediol dehydrogenase (R-BDH) BdhA which converts acetoin to R-BD reversibly, however, little is known about its regulatory cysteine and biological significance. We performed site-directed mutation of three cysteines in BdhA. The C37S mutant had no enzyme activity and the C34S and C177S mutants differed from each other and wild type (WT). After zinc affinity chromatography, 1 mM ZnCl2 treatment resulted in a 3-fold enhancement of the WT activity, but reduced activity of the C34S mutant by more than 2 folds compared to the untreated ones. However, ZnCl2 treatment did not affect the activity of the C177S mutant. Most of the double and triple mutant proteins (C34S/C37S, C34S/C177S, C37S/C177S, and C34S/C37S/C177S) were aggregated in zinc resins, likely due to the decreased protein stability. All of the purified WT and single mutant proteins increased multiple intermolecular disulfide bonds in the presence of H2O2 as the buffer pH decreased from 7.5 to 5.5, whereas an intramolecular disulfide bond of cysteine 177 and another cysteine in the CGIC motif region was likely formed at pH higher than pKa of 7.5. When pH varied, WT and its C34S or C177S mutants reduced acetoin to R-BD at the optimum pH 5.5 and oxidized R-BD to acetoin at the optimum pH 10. This study demonstrated that cysteine residues in BdhA play a regulatory role for the production of acetoin and R-BD depending on pH as well as metal binding and oxidative stress.
Effects of long-term captivity on thermoregulation, metabolism and ventilation of the southern brown bandicoot (Marsupialia: Peramelidae)
Journal of Comparative Physiology B: Biochemical, Systemic, and Environmental Physiology - Tập 177 - Trang 229-236 - 2006
Alexander N. Larcombe, Philip C. Withers
Thermoneutral metabolic and ventilatory parameters were measured every 3 months over 2 years for southern brown bandicoots held in captivity, and from a nearby reserve. Captive bandicoots were 130 g (9.9%) heavier than wild bandicoots. Long-term captivity had no effect on body temperature, basal metabolic rate (oxygen consumption), thermal conductance or respiratory ventilation, but there was an effect on carbon dioxide production, respiratory exchange ratio and total evaporative water loss (values were between 15 and 25% higher for captive than for wild bandicoots). Diet may be influencing these aspects of captive bandicoot physiology; the diet of captive bandicoots would be considerably different to that of wild bandicoots. Water availability seems to have a minimal effect. This study has important implications regarding physiological measurement for captive and wild mammals. For bandicoots at least, captive animals are equivalent to wild animals for some physiological parameters at thermoneutrality (body temperature, resting metabolic rate and thermal conductance), but not others.
Two emission systems of BS
Journal of Molecular Spectroscopy - Tập 63 - Trang 521-526 - 1976
S. Bell, Megan M.L. McLean
Tổng số: 3,647,862   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 364787