Hô hấp là gì? Các công bố khoa học về Hô hấp

Hô hấp là quá trình mà cơ thể của con người và động vật khác sử dụng để lấy oxy từ không khí và tiếp thụ cacbon dioxide (CO2). Quá trình này bao gồm hai giai đoạn chính: hít và thở ra. Khi hít, ta hít vào không khí thông qua mũi hoặc miệng, và oxy trong không khí được lấy vào phổi. Sau đó, quá trình thở ra xảy ra, trong đó CO2 (một chất thải) và nhiệt độ tăng cao được đẩy ra khỏi cơ thể thông qua đường hô hấp. Hô hấp cũng có vai trò cung cấp năng lượng cho cơ thể và duy trì sự sống.
Hô hấp là quá trình sinh tồn quan trọng của cơ thể, cung cấp oxy cho các tế bào và tiếp thụ CO2, một chất thải sinh học. Nó bao gồm nhiều phần khác nhau như mũi, họng, khí quản, phế quản và phổi.

Khi ta hít vào, không khí đi qua mũi hoặc miệng và đi qua đường họng vào khí quản. Các mao mạch và lông mũi giúp loại bỏ các tạp chất và lắng chỉ trong không khí. Khí quản tiếp tục chia thành các ống nhỏ hơn gọi là phế quản, mỗi phổi liên kết với phế quản thông qua các ống nhỏ gọi là các phế nang. Cấu trúc tương tự như cành cây, các phế nang nảy mở ra các vùng nang giả để tiếp nhận oxy.

Oxy từ không khí được chuyển vào các mao mạch nhỏ trong phổi thông qua sự cung cấp máu. Trong đó, oxy được trao đổi với CO2 từ các tế bào. CO2 là sản phẩm chất thải của quá trình chuyển hóa năng lượng trong tế bào và nó được giải phóng vào không khí trong quá trình thở ra.

Quá trình thở ra xảy ra khi chúng ta thở ra. Các cơ hoành và cơ ngực làm việc cùng nhau để tạo ra chênh lệch áp suất trong phổi và bên ngoài cơ thể. Khi cơ hoành giãn ra, không khí trong phổi được đẩy ra, mang theo CO2 và các chất thải khác. Quá trình thở ra cũng giúp điều hòa nhiệt độ của cơ thể, làm mát cơ thể khi nhiệt độ tăng cao.

Hô hấp là một quá trình tự động và không cần kiểm soát ý thức, được điều hòa bởi hệ thần kinh và hệ thống điều tiết của cơ thể.
Trong chi tiết hơn, quá trình hô hấp bao gồm các bước như sau:

1. Hít thở vào: Khi ta hít vào, không khí được kéo vào hệ hô hấp thông qua đường mũi hoặc miệng. Khi không khí đi qua mũi, nó được làm ấm, được làm ẩm và được lọc bởi một lớp nhầy mũi và các lông mũi. Nhầy này giúp bắt các tạp chất và vi khuẩn có trong không khí để ngăn chúng xâm nhập vào phổi.

2. Đường hô hấp trên: Sau khi không khí đi qua mũi hoặc miệng, nó đi qua hầu hết đường hô hấp trên, bao gồm họng (pharynx) và thanh quản (larynx). Đường hô hấp trên là nơi các dải âm thanh, như giọng nói, được hình thành.

3. Than hình và phế quản: Sau khi đi qua đường hô hấp trên, không khí đi vào than hình (trachea) và chia thành hai phế quản (bronchi) - mỗi phế quản dẫn vào một phổi. Phế quản dẫn vào các phế nang (bronchioles) nhỏ hơn và sau đó kết thúc ở các nút phổi (alveoli).

4. Phổi và trao đổi khí: Mỗi phổi chứa hàng triệu nút phổi (alveoli) nhỏ. Các alveoli có cấu trúc mỏng, linh hoạt và có các mao mạch (capillary) mạng lưới xung quanh chúng. Khi không khí đi vào alveoli qua phế quản, sự trao đổi khí xảy ra. Oxy trong không khí sẽ được chuyển từ alveoli vào mao mạch và được gắn vào hồng cầu máu. Trong khi đó, CO2 từ mao mạch sẽ được truyền từ hồng cầu máu vào alveoli và sau đó được thở ra.

5. Thở ra: Khi ta thở ra, cơ hoành (diaphragm) và cơ ngực (intercostal muscles) hợp tác để làm giảm không gian trong phổi. Điều này tạo ra một áp suất cao hơn trong phổi so với không khí xung quanh. Do đó, không khí cùng với CO2 được đẩy ra ngoài qua đường hô hấp.

Quá trình hô hấp liên tục diễn ra trong cơ thể mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu cung cấp oxy cho các tế bào và tiếp thu CO2. Nó được điều chỉnh bởi hệ thần kinh và hệ thống điều tiết của cơ thể để đảm bảo tình trạng hô hấp là ổn định và phù hợp với nhu cầu cơ thể.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "hô hấp":

A case of pediatric optic pathway oligodendroglioma presenting widespread invasion and dissemination in the cerebrospinal fluid
Brain Tumor Pathology - Tập 31 - Trang 208-214 - 2013
Kosuke Katayama, Kenichiro Asano, Hiroki Ohkuma, Kiminori Terui, Shinya Sasaki, Tomohiko Sato, Etsuro Ito, Takashi Komori
Optic pathway oligodendrogliomas are a rare form of pediatric intracranial tumor. A 10-year-old girl presented with symptoms of hydrocephalus and seizure. Head computed tomography and magnetic resonance images showed hydrocephalus, chiasmal tumor, and enlarged and tortuous optic nerves. The tumor was partially removed by operation and diagnosed as oligodendroglioma. Operatively, there was evidence of cerebrospinal fluid dissemination in the sylvian fissure indicating widespread invasion. After the operation, Packer’s regimen (vincristine and carboplatin therapy) was administered. However, magnetic resonance images obtained 2 months after the operation revealed enlargement of the original tumor and the appearance of new lesions, and treatment was changed to irradiation and temozolomide therapy according to the presence of a high-grade glioma. Two years after the operation, the patient is free of neurological symptoms, and the tumor is controlled with partial response. This is the first report of pediatric optic pathway oligodendroglioma presenting widespread invasion and cerebrospinal dissemination.
Parkinson's disease associated with 22q11.2 deletion: Clinical characteristics and response to treatment
Revue Neurologique - Tập 173 - Trang 406-410 - 2017
B. Dufournet, K. Nguyen, P. Charles, D. Grabli, A. Jacquette, M. Borg, T. Danaila, E. Mutez, S. Drapier, O. Colin, A. Eusebio, N. Philip, J.P. Azulay
On the need to integrate uncertainty into U.S. water resource planning
Science of the Total Environment - Tập 691 - Trang 1262-1270 - 2019
Olga E. Hart, Rolf U. Halden
Dopamine autoreceptor agonists in the treatment of schizophrenic disorders
Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry - Tập 17 - Trang 525-540 - 1993
Hermann Wetzel, Otto Benkert
Performance of nickel and bulk metallic glass as tool inserts for the microinjection molding of polymeric microfluidic devices
Journal of Materials Processing Technology - Tập 231 - Trang 288-300 - 2016
Nan Zhang, Amit P. Srivastava, David J. Browne, Michael D. Gilchrist
Chapter 12 Influence of hydrothermal processes on geochemical variations between 79 AD and 1944 AD Vesuvius eruptions
Developments in Volcanology - Tập 9 - Trang 235-247 - 2006
Annamaria Lima, Benedetto De Vivo, Luca Fedele, Maria Francesca Sintoni
Fecal metabolomic dataset of American ginseng-treated DSS mice: Correlation between ginseng enteric inflammation inhibition and its biological signatures
Data in Brief - Tập 21 - Trang 1403-1408 - 2018
Chong-Zhi Wang, Chun-Feng Zhang, Qi-Hui Zhang, Julia Hesse-Fong, Mallory Lager, Wei Du, Ming Xu, Chun-Su Yuan
In situ monitoring of periodic structures during MOVPE of III-nitrides
Journal of Crystal Growth - Tập 310 - Trang 1607-1613 - 2008
C. Simbrunner, A. Kharchenko, A. Navarro-Quezada, M. Wegscheider, M. Quast, Tian Li, A. Bonanni, J. Bethke, K. Lischka, H. Sitter
Congenital Reducible Atlantoaxial Dislocation: Classification and Surgical Considerations
Acta Neurochirurgica - Tập 144 - Trang 1165-1177 - 2002
S. Behari, V. Bhargava, S. Nayak, M. V. Kiran Kumar, D. Banerji, D. K. Chhabra, V. K. Jain
 Background: Reducible atlanto-axial dislocation (AAD) may cause severe motor and respiratory compromise due to recurrent spinal cord and/or brain stem impingement. To the best of the authors' knowledge, this is the first study concentrating on the classification, the protocol of the surgical management and the outcome of congenital, reducible AAD.  Methods: 109 patients with congenital, reducible AAD underwent posterior stabilization. Their preoperative disability was graded as: I (n=11, 10.09%) no functional disability (a history of minor trauma led to quadriparesis that subsequently improved); II (n=31, 28.44%) independent for activities of daily living with minor disability; III (n=42, 38.53%) partially dependent on others for their daily needs; and, IV (n=25, 22.93%) totally dependent. They were classified into 4 groups depending upon their association with: a normal odontoid and posterior arch of atlas (n=27); a dysplastic odontoid and normal posterior arch (n=25); an assimilated posterior arch (n=49); and, Arnold Chiari malformation type I (n=8). Nine patients with a dysplastic odontoid had a “hypermobile” AAD with an unrestricted backward and forward movement of the axis relative to the atlas in flexion as well as in extension of the neck, respectively.  The surgical procedures included Brooks' (n=12) or modified Brooks' C1–2 fusion (n=39); Goel's C1–2 fusion (3); Ransford's contoured rod fusion (n=7); Jain's occipitocervical fusion (n=47); and, transoral decompression and Jain's occipitocervical fusion (n=1). There were 6 peri-operative mortalities in the series.  Findings: At follow-up (ranging from 3 months to 6 years; n=86), 64 patients had shown improvement by one grade or more; 8 patients, who had a history of transient quadriparesis but were without neurological deficits at presentation, remained in grade I; 11 had achieved stabilization of neurological functions; while 3 had deteriorated despite adequate radiological reduction of AAD and fusion of the construct. A follow-up of 6 months or more was available in 79 of these 86 patients, in whom a dynamic intrathecal CT scan showed a good osseous union.  Interpretation: The patients with congenital reducible AAD, depending on their surgical management, may be classified into four groups. Some patients with a dysplastic odontoid have a “hypermobile” AAD and require special care during intubation, positioning and stabilization. An assimilated posterior arch is often associated with asymmetrical lateral occipito-C1–C2 joint synostosis rendering transarticular screw placement difficult. The various causes of failure of constructs are discussed.
Cariprazine/nirmatrelvir+ritonavir interaction
Reactions - Tập 1958 - Trang 132-132 - 2023
Tổng số: 3,646,364   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 364637