Educational management là gì? Các công bố khoa học về Educational management

Educational management là quá trình tổ chức, điều hành và quản lý các hoạt động giáo dục trong một tổ chức giáo dục. Nó bao gồm quản lý tài chính, quản lý nhân sự, quản lý chương trình học, quản lý học sinh và quản lý các hoạt động khác liên quan đến mục tiêu và nhiệm vụ của tổ chức giáo dục. Mục đích của educational management là tăng cường chất lượng giáo dục và đảm bảo thành công trong việc cung cấp môi trường học tập tốt nhất cho học sinh.
Educational management là quá trình lãnh đạo, quản lý và hỗ trợ trong các hoạt động giáo dục. Nó được áp dụng trong các tổ chức giáo dục như trường học, trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức giáo dục khác.

Quản lý giáo dục bao gồm một loạt các công việc và nhiệm vụ như:

1. Quản lý tài chính: Điều hành và giám sát việc sử dụng và quản lý nguồn lực tài chính của tổ chức giáo dục, bao gồm quản lý ngân sách, hợp đồng, kế toán và báo cáo tài chính.

2. Quản lý nhân sự: Tuyển dụng, huấn luyện, đánh giá và phát triển nhân viên giáo viên và nhân viên quản lý, xây dựng và duy trì một môi trường làm việc tích cực và đáng tin cậy.

3. Quản lý chương trình học: Xây dựng, thiết kế, triển khai và đánh giá chương trình học đạt chất lượng cao, phù hợp với mục tiêu giáo dục và nhu cầu học sinh.

4. Quản lý học sinh: Động viên, hỗ trợ và quản lý học sinh trong quá trình học tập, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và thành công của họ, cùng với việc giải quyết các vấn đề học tập và hành vi.

5. Quản lý đổi mới và phát triển: Thúc đẩy sự đổi mới và phát triển liên tục trong các phương pháp giảng dạy, công nghệ giáo dục, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, nghiên cứu và phát triển.

6. Quản lý quan hệ cộng đồng: Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với gia đình, cộng đồng và các đối tác khác trong việc xây dựng và duy trì một môi trường giáo dục tích cực và hỗ trợ.

Educational management có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và hiệu quả của hệ thống giáo dục. Quản lý giáo dục không chỉ đồng thời cung cấp hướng dẫn, hỗ trợ và đánh giá cho giáo viên và học sinh, mà còn đảm bảo nguồn lực được sử dụng một cách có hiệu quả và tốn ít thời gian và năng lực nhất.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "educational management":

Tổng số: 0   
  • 1