Chu trình đáp ứng tình dục là gì? Các công bố khoa học về Chu trình đáp ứng tình dục

Chu trình đáp ứng tình dục là quá trình tư pháp, sinh lý và tâm lý mà con người trải qua khi tham gia vào hoạt động tình dục. Chu trình này thường bao gồm bốn giai đoạn chính: giai đoạn kích thích, giai đoạn đỉnh điểm, giai đoạn giải tỏa và giai đoạn phục hồi.

- Giai đoạn kích thích: Đây là giai đoạn ban đầu và xảy ra khi có sự kích thích tình dục từ các yếu tố nội và ngoại tại, như tư thế tình dục, xem phim, hay suy nghĩ về tình dục. Trong giai đoạn này, có sự gia tăng lưu thông máu, tăng bộ phận sinh dục và cơ quan phụ của cả nam và nữ, cảm thấy hưng phấn và có ý thích hành vi tình dục.

- Giai đoạn đỉnh điểm: Đây là giai đoạn cao trào của tình dục, khi tình dục đạt đến đỉnh điểm. Ở nam giới, đỉnh điểm thường được kết hợp với xuất tinh. Ở nữ giới, giai đoạn này thường đi kèm với cảm giác khoái cảm mạnh mẽ và hưng phấn.

- Giai đoạn giải tỏa: Đây là giai đoạn sau đỉnh điểm, khi cơ thể dần dần trở về trạng thái bình thường. Những cảm giác hưng phấn và kích thích giảm dần, lưu thông máu giảm và các cơ quan sinh dục trở về trạng thái ban đầu.

- Giai đoạn phục hồi: Đây là giai đoạn cuối cùng của chu trình đáp ứng tình dục, trong đó cơ thể và tâm trạng trở về trạng thái bình thường trước khi có kích thích tình dục. Giai đoạn này thường kéo dài từ vài phút đến vài giờ, tùy thuộc vào từng người.

Chu trình đáp ứng tình dục có thể có sự khác biệt tùy thuộc vào từng người và tình huống cụ thể. Ngoài ra, yếu tố như sức khỏe, tuổi tác và tình cảm cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình này.
Để hiểu rõ hơn về chi tiết của chu trình đáp ứng tình dục, chúng ta có thể xem xét từng giai đoạn cụ thể:

1. Giai đoạn kích thích: Giai đoạn này xảy ra khi có sự kích thích tình dục từ các yếu tố bên ngoài hoặc bên trong, làm tăng dòng máu đến các bộ phận sinh dục cơ thể và tạo ra một loạt phản ứng sinh lý. Các cơ quan sinh dục đực và cái đều trở nên nhạy cảm và tăng kích thích.

- Đối với nam giới, dương vật cương cứng và tăng kích thích, họ có thể cảm nhận sự gia tăng của sự kích thích khi dương vật cương cứng.
- Đối với nữ giới, âm đạo sẽ bị kích thích và tạo ra sự ướt đủ để dễ dàng cho việc thâm nhập. Vùng khuếch tán clitoris cũng trở nên nhạy cảm.

2. Giai đoạn đỉnh điểm: Đây là giai đoạn cao trào của tình dục, khi kích thích tăng cường đạt đến mức tối đa và tạo ra một cảm giác thoả mãn và phấn khích. Giai đoạn này có thể kéo dài từ vài giây đến vài phút.

- Đối với nam giới, đỉnh điểm thường đi kèm với xuất tinh, trong đó cơ quan sinh dục nhảy mạnh và phát ra tinh dịch qua dương vật.
- Đối với nữ giới, đỉnh điểm được xác định bằng cảm giác khoái cảm mạnh mẽ, thu hẹp các cơ và cựa hóa âm đạo.

3. Giai đoạn giải tỏa: Sau khi đạt đến đỉnh điểm, cơ thể và tâm trạng dần dần giải tỏa các cảm giác hưng phấn và kích thích. Lưu lượng máu giảm, các cơ quan sinh dục trở về trạng thái ban đầu và cơ thể cảm thấy thoải mái. Giai đoạn này có thể kéo dài từ vài phút đến vài giờ, tùy thuộc vào từng người.

4. Giai đoạn phục hồi: Đây là giai đoạn cuối cùng của chu trình đáp ứng tình dục, trong đó cơ thể và tâm trạng trở về lại trạng thái bình thường trước khi có kích thích. Các cảm giác tình dục giảm đi và cơ thể sẽ nhanh chóng phục hồi.

Mỗi giai đoạn trong chu trình đáp ứng tình dục có thể có sự khác biệt tùy thuộc vào từng người và tình huống cụ thể. Yếu tố như sức khỏe, tuổi tác, tình cảm và ngữ cảnh cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình này.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "chu trình đáp ứng tình dục":

Automation of the thermal regime of open-hearth furnaces by the use of alpha-indicators
Metallurgist - Tập 7 - Trang 255-257 - 1963
V. S. Zhuravlev, I. L. Podkovyrkin, P. P. Semenenko, Yu. N. Tuluevskii, V. G. Tyulevaev, M. L. Chekanovskii
Mechanical Self-performed Oral Hygiene of Implant Supported Restorations: A Systematic Review
Journal of Evidence-Based Dental Practice - Tập 14 - Trang 60-69.e1 - 2014
Anna Louropoulou, Dagmar E. Slot, Fridus Van der Weijden
Nitrate reductase activity in isolated heterocysts of the cyanobacterium <i>Nostoc muscorum</i>
FEBS Letters - Tập 179 - Trang 125-128 - 1985
A.P. Kumar, A.N. Rai, H.N. Singh
The nitrate reductase, nitrate reductase apoprotein and nitrate reductase Mo‐cofactor activities were measured in the cell‐free extracts of isolated heterocysts and whole filaments of the cyanobacteriumNostoc muscorum. The nitrate reductase activity of N2‐ and NO 3‐grown whole filaments was 3.25 and 7.14 nmol NO 2 formed·min−1·mg protein−1, respectively. No nitrate reducatase activity was found in the extracts of isolated heterocysts. However, when the heterocyst extract was supplemented with nitrate reductase apoprotein from the whole filaments, a reconstituted nitrate reductase activity of 6.4 nmol NO 2 2 formed·min−1·mg protein−1 was detectable. Therefore, it was concluded that nitrate reductase in Nostoc muscorum was localized in the vegetative cells, that the heterocysts lacked nitrate reductase activity due to the lack of apoprotein, and that the Mo‐cofactor was present in heterocysts.
Vibrational contributions to the second-order nonlinear optical properties of π-conjugated structure acetoacetanilide
Chemical Physics - Tập 369 - Trang 1-7 - 2010
C. Ravikumar, I. Hubert Joe, D. Sajan
Neck shrivel in European plum is caused by cuticular microcracks, resulting from rapid lateral expansion of the neck late in development
Planta - Tập 258 - Trang 1-10 - 2023
Bishnu P. Khanal, Anil Bhattarai, Divya Aryal, Moritz Knoche
Susceptibility to neck shrivel in European plum is due to cuticular microcracking resulting from high surface area growth rates in the neck region, late in development. Susceptibility to the commercially important fruit disorder ‘neck shrivel’ differs among European plum cultivars. Radial cuticular microcracking occurs in the neck regions of susceptible cultivars, but not in non-susceptible ones, so would seem to be causal. However, the reason for the microcracking is unknown. The objective was to identify potential relationships between fruit growth pattern and microcracking incidence in the neck (proximal) and stylar (distal) ends of selected shrivel-susceptible and non-susceptible cultivars. Growth analysis revealed two allometric categories: The first category, the ‘narrow-neck’ cultivars, showed hypoallometric growth in the neck region (i.e., slower growth than in the region of maximum diameter) during early development (stages I + II). Later (during stage III) the neck region was ‘filled out’ by hyperallometric growth (i.e., faster than in the region of maximum diameter). The second category, the ‘broad-neck’ cultivars, had more symmetrical, allometric growth (all regions grew equally fast) throughout development. The narrow-neck cultivars exhibited extensive radial cuticular microcracking in the neck region, but little microcracking in the stylar region. In contrast, the broad-neck cultivars exhibited little microcracking overall, with no difference between the neck and stylar regions. Across all cultivars, a positive relationship was obtained for the level of microcracking in the neck region and the difference in allometric growth ratios between stage III and stages I + II. There were no similar relationships for the stylar region. The results demonstrate that accelerated stage III neck growth in the narrow-neck plum cultivars is associated with more microcracking and thus with more shrivel.
Failure of topologically interlocked structures — a Level-Set-DEM approach
European Journal of Mechanics, A/Solids - Tập 103 - Trang 105156 - 2024
Shai Feldfogel, Konstantinos Karapiperis, Jose Andrade, David S. Kammer
Color tunable lanthanide doped nanocrystals with the aid of benzoate
Materials Letters - Tập 106 - Trang 281-283 - 2013
Jianshe Wang, Wanqiong Wang, Lin Zhang, Hongchang Yao, Zhongjun Li
Crystal Structure of the ECH2 Catalytic Domain of CurF from Lyngbya majuscula
Journal of Biological Chemistry - Tập 282 - Trang 35954-35963 - 2007
Todd W. Geders, Liangcai Gu, Jonathan C. Mowers, Haichuan Liu, William H. Gerwick, Kristina Håkansson, David H. Sherman, Janet L. Smith
Current Concepts of Paget's Disease of Bone
Orthopedic Clinics of North America - Tập 15 - Trang 747-763 - 1984
Robert L. Merkow, Joseph M. Lane
Assessing water quality of five typical reservoirs in lower reaches of Yellow River, China: Using a water quality index method
Ecological Indicators - Tập 61 - Trang 309-316 - 2016
Wei Hou, Shaohua Sun, Mingquan Wang, Xiang Li, Nuo Zhang, Xiaodong Xin, Li Sun, Wei Li, Ruibao Jia
Tổng số: 3,971,512   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 397152