Động mạch tuyến tiền liệt là gì? Các công bố khoa học về Động mạch tuyến tiền liệt

Động mạch tuyến tiền liệt là các mạch máu chuyên chứa máu trong tuyến tiền liệt của nam giới. Tuyến tiền liệt là một phần của hệ sinh dục nam, có kích thước nhỏ gần hạch tụy và bao quanh ống dẫn tiểu từ bàng quang đến cậu nhỏ. Động mạch tuyến tiền liệt cung cấp máu và dưỡng chất cho tuyến tiền liệt, giúp duy trì chức năng của tuyến tiền liệt và sản xuất tinh dịch.
Động mạch tuyến tiền liệt là một nhánh của động mạch chủ (động mạch bụng), nó được cung cấp từ hai nhánh chính: động mạch tiền liệt trong và động mạch tiền liệt ngoài.

- Động mạch tiền liệt trong (internal pudendal artery) là nhánh nhỏ của động mạch bẹn, nó đi vào mô tiền liệt qua mô bất thường và cung cấp máu cho tuyến tiền liệt, cơ sợi chống đáy bàng quang, mạch tinh hoàn và dương vật. Nó cũng cung cấp máu cho đai công tử và ngoại sinh dục.

- Động mạch tiền liệt ngoài (external pudendal artery) cung cấp máu cho vùng mô xung quanh tuyến tiền liệt thông qua các nhánh nhỏ như động mạch trung đẳng, động mạch vùng chậu, động mạch mống mắt đại tràng và động mạch hậu môn.

Sự cung cấp máu đầy đủ và hiệu quả từ động mạch tuyến tiền liệt là quan trọng để duy trì chức năng của tuyến tiền liệt và sự sản xuất tinh dịch. Nếu có bất kỳ vấn đề về cung cấp máu trong khu vực này, có thể gây ra các vấn đề về tuyến tiền liệt như viêm nhiễm, vi khuẩn hoặc rối loạn tuyến tiền liệt.
Động mạch tuyến tiền liệt là một hệ thống mạch máu quan trọng trong việc cung cấp máu và dưỡng chất cho tuyến tiền liệt, một cơ quan quan trọng trong hệ sinh dục nam.

Cấu trúc của động mạch tuyến tiền liệt bao gồm một loạt các nhánh nhỏ và nhánh lớn. Động mạch tiền liệt chính là nhánh chính của động mạch bụng, nó được hình thành từ phần của động mạch bẹn phía trên cơ háng. Động mạch tiền liệt chính chia thành hai nhánh lớn là động mạch tiền liệt trong và động mạch tiền liệt ngoài.

- Động mạch tiền liệt trong là nhánh nhỏ hơn và cung cấp máu cho tuyến tiền liệt, các cơ xung quanh tuyến, cơ sợi chống đáy bàng quang, mạch tinh hoàn và dương vật. Nó cũng cung cấp máu cho đai công tử và các cơ xung quanh ngoại sinh dục.

- Động mạch tiền liệt ngoài là nhánh lớn hơn và chịu trách nhiệm cung cấp máu cho vùng xung quanh tuyến tiền liệt thông qua các nhánh nhỏ như động mạch trung đẳng, động mạch vùng chậu, động mạch mống mắt đại tràng và động mạch hậu môn.

Động mạch tuyến tiền liệt cung cấp máu cho tuyến tiền liệt, giúp duy trì chức năng sản xuất tinh dịch và hormone như testosterone. Nó cũng đảm bảo việc cung cấp máu đầy đủ và hiệu quả cho các cơ xung quanh tuyến tiền liệt, đảm bảo chức năng hoạt động bình thường của các cơ và mô trong khu vực này.

Rối loạn hoặc suy giảm cung cấp máu đến tuyến tiền liệt có thể gây ra các vấn đề sức khỏe như viêm nhiễm tuyến tiền liệt hoặc rối loạn tuyến tiền liệt. Sự suy giảm cung cấp máu cũng có thể là một yếu tố góp phần vào các vấn đề về sinh lý như yếu sinh lý nam.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "động mạch tuyến tiền liệt":

The oxidation of arachidonic acid by the cyclooxygenase activity of purified prostaglandin H synthase: Spin trapping of a carbon-centered free radical intermediate
Archives of Biochemistry and Biophysics - Tập 249 - Trang 126-136 - 1986
Jörg Schreiber, Thomas E. Eling, Ronald P. Mason
Enzymatic acylation of the polar dipeptide, carnosine: Reaction performances in organic and aqueous media
Process Biochemistry - Tập 46 - Trang 945-952 - 2011
Eric Husson, Catherine Humeau, Christelle Harscoat, Xavier Framboisier, Cedric Paris, Eric Dubreucq, Ivan Marc, Isabelle Chevalot
NOTE ON A FATAL AND EXCEPTIONALLY INTENSE INFECTION WITH MALARIA (P. FALCIPARUM).
Lancet, The - Tập 184 - Trang 1354-1356 - 1914
J.W.Scott Macfie
Inverse propagation of uncertainties in finite element model updating through use of fuzzy arithmetic
Engineering Applications of Artificial Intelligence - Tập 26 - Trang 357-367 - 2013
Yildirim Serhat Erdogan, Pelin Gundes Bakir
The Volumetric Determination of Amniotic Fluid with Congo Red**Read before the Chicago Gynecological Society, June 17, 1932.
American Journal of Obstetrics and Gynecology - Tập 25 - Trang 623-627 - 1933
William J. Dieckmann, M. Edward Davis
Interactions of glycine, L-alanine and L-valine with aqueous solutions of trisodium citrate at different temperatures: A volumetric and acoustic approach
The Journal of Chemical Thermodynamics - Tập 67 - Trang 170-180 - 2013
Harsh Kumar, Meenu Singla, Rajeev Jindal
D-Ala2, D-Leu5-enkephalin generalizes to a discriminative stimulus produced by fentanyl but not ethylketocyclazocine
Pharmacology Biochemistry and Behavior - Tập 16 - Trang 249-252 - 1982
Gary T. Shearman, Albert Herz
Global cardiac-specific transgene expression using cardiopulmonary bypass with cardiac isolation
The Annals of Thoracic Surgery - Tập 73 - Trang 1939-1946 - 2002
Charles R. Bridges, James M. Burkman, Ramin Malekan, Stephane M. Konig, Haiyan Chen, Charles B. Yarnall, Timothy J. Gardner, Alan S. Stewart, Mark M. Stecker, Terry Patterson, Hansell H. Stedman
Structure and formation mechanism of phosphate conversion coating on die-cast AZ91D magnesium alloy
Corrosion Science - Tập 50 - Trang 329-337 - 2008
Wanqiu Zhou, Dayong Shan, En-Hou Han, Wei Ke
Interaction of third-order resonances in problems of the stability of hamiltonian systems
Journal of Applied Mathematics and Mechanics - Tập 48 - Trang 356-360 - 1984
L.G. Khazin
Tổng số: 3,953,791   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 395380