Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tân Trào

  2354-1431

 

  Việt Nam

Cơ quản chủ quản:  N/A

Lĩnh vực:

Phân tích ảnh hưởng

Thông tin về tạp chí

 

Các bài báo tiêu biểu

Giá trị lý luận và thực tiễn trong tác phẩm “Bài ca sư phạm” của A.x.makarenko
Tập 5 Số 13 - Trang 49-55 - 2019
Ha Le Thi Thu
Anton Xemionovich Makarenko là nhà lý luận và thực tiễn xuất sắc của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa. Ông đã vận dụng sáng tạo lý luận Macxit vào thực tế để rút ra những kinh nghiệm làm phong phú cho lý luận giáo dục xã hội chủ nghĩa nói riêng và giáo dục nhân loại nói chung. "Bài ca sư phạm" là một trong những tác phẩm tiêu biểu của A.X.Makarenko. Tác phẩm chứa đựng ý nghĩa giáo dục to lớn, đồng thời là một bài ca hiện thực, trữ tình, ca ngợi sức mạnh tốt đẹp của tập thể, mối quan hệ giữa lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể, lợi ích của toàn xã hội
#Pedagogical song; A.X.Makarenko; Educational theory; Educational points; Educational practices
KHAI THÁC TIỀM NĂNG DU LỊCH SINH THÁI Ở HUYỆN LỤC NGẠN TỈNH BẮC GIANG
Tập 6 Số 16 - Trang 72-79 - 2020
Nhung Vi Thi, Hoa Nguyen Thi
Ở Việt Nam, du lịch được xác định là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Du lịch không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, đóng vai trò phát huy và bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống mà còn có ý nghĩa bảo vệ môi trường tự nhiên và xã hội với hình thức du lịch sinh thái. Mỗi địa phương ở nước ta đều có những tiềm năng phát triển du lịch nói chung và du lịch sinh thái nói riêng. Bài viết nhằm mục đích nghiên cứu về khai thác tiềm năng du lịch sinh thái ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Chúng tôi sử dụng phương pháp lịch sử và phương pháp logic, các phương pháp nghiên cứu liên ngành (tổng hợp, thống kê, phân tích, so sánh…), đặc biệt là phương pháp điền dã dân tộc học để tiến hành tập hợp dữ liệu và thực hiện nghiên cứu. Bài viết làm rõ và đánh giá tiềm năng du lịch sinh thái, nghiên cứu thực trạng khai thác tiềm năng phát triển du lịch của địa phương; trên cơ sở đó xem xét và đề xuất định hướng, giải pháp nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển du lịch sinh thái ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Kết quả nghiên cứu góp phần khẳng định tiềm năng du lịch sinh thái của huyện Lục Ngạn và là cơ sở để địa phương xây dựng đề án tổng thể, định hướng, thực hiện các giải pháp để phát triển du lịch sinh thái và du lịch nói chung.
#Magic #tourism #guides #belief #mysterious
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA SÁU DÒNG CHÈ ĐƯỢC TẠO RA BẰNG PHƯƠNG PHÁP LAI HỮU TÍNH
Tập 8 Số 2 - 2022
Diep Tran Thi Ngoc, Hoang Nguyen Le, Dang Nguyen Hai, Doan Ha Thi Thanh
Nghiên cứu đặc điểm sinh học của sáu dòng chè lai hữu tính: dòng  119, 216, 317, 232, 233, 212. Sau thời gian một năm tiến hành bố trí thí nghiệm và theo dõi các chỉ tiêu về hình thái của thân cành, lá và búp của sáu dòng nghiên cứu thu được kết quả như sau: Các dòng chè  317, 232, 233, 212 có dạng thân gỗ, lá nhỏ, búp nhỏ hoặc trung bình. Riêng dòng  119, 216 có thân bụi, lá to trung bình và búp to, đặc trưng có khả năng sinh trưởng khỏe, tiềm năng cho năng suất cao. Hầu hết các dòng đều có ngoại hình đẹp, khối lượng búp vừa phải, lá màu xanh hoặc xanh vàng, búp thường có màu xanh, xanh vàng hoặc xanh phớt tím. Hai dòng chè lai là dòng  212 và dòng 233 có khả năng sinh trưởng khỏe hơn, cho năng suất cao hơn các dòng chè nhập nội và giống đối chứng Kim Tuyên. Dòng 212 cho năng suất cao nhất lên đến lên đến 4,92 tấn/ha và dòng 233 đạt  4,58 tấn/ha.
#biological characteristics #hybrid tea #hybrid method
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TOÁN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐIỆN BIÊN
Tập 9 Số 2 - 2023
admin Doan
Việc nghiên cứu các biện pháp hoàn thiện năng lực tổ chức hoạt động cho trẻ mẫu giáo làm quen với toán cho SV là hoàn toàn cần thiết, nhằm góp phần hoàn thiện chất lượng giáo dục trẻ cũng như đào tạo tay nghề cho SV ngành giáo dục mầm non. Bằng các phương pháp nghiên cứu như phân tích, tổng hợp, điều tra giáo dục, phỏng vấn, xin ý kiến chuyên gia bài viết đã khái quát được các vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển năng lực tổ chức hoạt động làm quen với toán  cho sinh viên ngành giáo dục mầm non ở trường cao đẳng sư phạm Điện Biên. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhà trường đã tiến hành các bước phát triển, tuy nhiên vẫn còn tồn tại các khó khăn, mức độ đạt được các năng lực của sinh viên ở mức trung bình khá.
#organizational capacity #Math familiarization activities #Students in preschool education #Dien Bien
Những vấn đề cơ bản cho du lịch Lâm Bình phát triển
Tập 6 Số 15 - Trang 55-61 - 2020
Sau Duong van
Lâm Bình - huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng cao của tỉnh Tuyên Quangvới rất nhiều tài nguyên phong phú để có thể khai thác để phát triển du lịch. Chođến nay, du lịch Lâm Bình chưa phát triển. Đó là một thách thức, đồng thời làmột cơ hội lớn cho kinh tế du lịch của huyện phát triển. Ở cửa ngõ của sự pháttriển, Du lịch Lâm Bình cần có những bước đi chính xác, chắc chắn, có tầmchiến lược lâu dài, có cơ chế chính sách thích ứng để thu hút đầu tư, tạo ra nhữngthay đổi căn bản trên các lĩnh vực lớn: Giao thông vận chuyển thủy bộ - Cơ sởlưu trú du lịch - Xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng - Đào tạo nâng cao chấtlượng nguồn nhân lực - Liên kết phát triển đồng bộ… Đó là những yếu tố quyếtđịnh sự phát triển của Du lịch lâm Bình trước mắt cũng như lâu dài.
#Lam Binh tourism; Lam Binh tourism developmet
ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA ĐẤT BÁN NGẬP THEO CAO TRÌNH NGẬP TẠI KHU VỰC LÒNG HỒ THỦY ĐIỆN SƠN LA
Tập 3 Số 5 - Trang 131-138 - 2017
Pha Tran Thi, Dien Tran Van, Nhan Hoang Quy, Van Dam Xuan, Giap Nguyen Van
Kết quả nghiên cứu tại khu vực lòng hồ, cho thấy các tính chất đất có sự khác nhau rõ rệt theo độ sâu của cao trình ngập: Hàm lượng cấp hạt cát: từ cao trình CT1(cao trình MNCN 215m), xuống cao trình CT2 (cao trình 190 - 195m) tăng, từ cao trình CT2 xuống Cao trình CT3 giảm, từ cao trình CT3 (cao trình ngập từ 175 - 190m), xuống cao trình CT4 (Cao trình MNC 175m), tăng, hàm lượng cấp hạt limon: trung bình tại các cao trình nghiên cứu lại ngược lại với các thành phần hạt cát, dao động từ 31,50 - 58,52%. Trong đó ở vị trí lớn nhất là CT3 (cao trình ngập từ 175 - 190m) và thấp nhất ở cao trình CT1. Về hàm lượng cấp hạt sét: trung bình tại các cao trình  nghiên cứu dao động từ 19,48 - 29,37%. Trong đó vị trí lớn nhất tại CT1 (cao trình ngập 215m). Cao trình có hàm lượng sét thấp nhất là CT4, Về tính chất đất, ở cao trình CT1(cao trình MNCN 215m), và cao trình (cao trình 190 - 195m), thể hiện tính chất cơ bản là đất chua, nghèo dinh dưỡng, hàm lượng mùn, đạm có xu hướng tích tụ theo độ sâu, cation kiềm, ở mực thấp hơn các cao trình sau, hàm lượng Al3+, tăng dần đến cao trình 190 -195m. Đối với cao trình CT3 (cao trình ngập từ 175 - 190m), và cao trình CT4 (Cao trình MNC 175m), Thể hiện sự lắng đọng chất dinh dưỡng do vậy PH, tăng dần, và các chất dinh dưỡng tăng dần đến mực nước chết, hàm lượng mùn, đạm có xu hướng tích tụ giảm dần theo độ sâu,cation kiềm, giảm dần đến mực nước chết, hàm lượng Al3+, giảm dần.
#Wetlands half #water level flooded #soil properties #Hydropower reservoir #Son La hydroelectric.
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ CAN THIỆP CHO TRẺ TỰ KỶ
Tập 6 Số 18 - Trang 123-132 - 2020
The Ma Ngoc
Nghiên cứu tập trung vào các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả can thiệp phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ như: tuổi sinh của mẹ; trình độ học vấn; nghề nghiệp của bố mẹ; nguy cơ trước sinh, trong sinh và sau sinh; thời gian xem truyền hình; người chăm sóc; thời gian bố, mẹ chăm sóc con. Các yếu tố này đều có thể làm tăng hoặc giảm mức độ tự kỷ ở trẻ em. Nếu các chuyên gia, bác sĩ y khoa, giáo viên, gia đình, người thân của trẻ hiểu rõ điều này sẽ có thêm những thông tin hữu ích, để can thiệp, tăng cường thời gian quan tâm chăm sóc cho trẻ. Đồng thời hạn chế được những ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả can thiệp cho trẻ tự kỷ, và biết cách thay đổi các biện pháp giáo dục, chăm sóc phù hợp với đặc điểm của trẻ.
#Factors affecting; autistic children; Results of the intervention; Rehabilitation;
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN Ở CÁC TRƯỜNG THCS THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC
Tập 9 Số 2 - 2023
Chinh Nguyen
Quản lý hoạt động dạy học môn khoa học tự nhiên ở các trường trung học cơ sở thành phố Lào Cai bước đầu đã bắt nhịp theo chương trình dạy học môn khoa học tự nhiên trong chương trình giáo dục cấp trung học cơ sở 2018 và đã đạt được những kết quả nhất định góp phần nâng cao chất lượng giáo dục để thực hiện thành công đổi mới giáo dục. Tuy nhiên bên cạnh đó quản lý hoạt động dạy học môn khoa học tự nhiên ở các trường trung học cơ sở còn chưa thực hiện tốt tính tự chủ của nhà trường trong quản lý và tổ chức dạy học môn khoa học tự nhiên, còn tồn tại một số bất cập ở tất cả các khâu trong quá trình quản lý, chưa phát huy được tính tự chủ của nhà trường, tổ chuyên môn và giáo viên trong xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học. Các biện pháp do tác giả đề xuất sẽ có tác dụng khắc phục thực trạng kể trên.
#teaching natural science subjects; Managing teaching activities; educational innovation
Phát triển du lịch sinh thái ở Tuyên Quang: nghiên cứu trường hợp huyện Lâm Bình
Tập 4 Số 10 - Trang 61-67 - 2018
Khai Hoàn Nguyen, Phuong Thao Nguyen, Van Hien Nguyen
Một trong những loại hình du lịch đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, thu hút du khách trong nước và quốc tế, đó là loại hình du lịch sinh thái. Du lịch sinh thái được xem như một giải pháp hữu hiệu để bảo vệ môi trường sinh thái hướng tới sự phát triển bền vững thông qua quá trình làm giảm sức ép khai thác nguồn lợi tự nhiên, phục vụ nhu cầu của du khách, của người dân địa phương khi tham gia vào các hoạt động du lịch sinh thái gắn với cộng đồng. Bài viết này phân tích, làm rõ một số vấn đề về tiềm năng, thế mạnh và giải pháp phát triển du lịch sinh thái ở Tuyên Quang thông qua nghiên cứu trường hợp huyện Lâm Bình.
#Tourism development #ecotourism; Lam Binh ecotourism #Tuyen Quang ecotourism
Phật giáo trong bối cảnh lễ hội dân gian các nước Đông Nam Á
Tập 3 Số 6 - Trang 22-26 - 2017
Quang Le Nguyen
Buddhism which originated in northern Indian was influenced to mainland Southeast Asian (includes Thailand, Laos, Cambodia, Myanmar and Vietnam) from the early years of A.D. Undergone a long history, Buddhism has deeply influenced the spiritual life as well as on customs of those countries. However, depending on factors of natural environment, society as well as local culture, in each country, Buddhism has shown a flexible approach, adapting itself to different conditions and local ideas. Each nation adopted Buddhism in a unique way according to its national characteristics. Buddhism has assimilated in indigenous religion of host society. The process of indigenization of Buddhism in each country is clearly expressed in a kind of folklore - Folklore Festival in Southeast Asian. This paper focuses on studying Buddhism in context of folklore festivals in mainland Southeast Asian.
#Buddhism;Southeast Asian; Folklore;Festival.